Akademia Budowlana

Podatek od działki budowlanej

Spis treści:

 

Właściciele działki budowlanej raz do roku muszą zapłacić podatek od nieruchomości. Jego wysokość w dużej mierze zależy od tego, czy działka jest zabudowa. Inaczej klasyfikujemy działkę zabudowaną, a inaczej taką, na której inwestor dopiero planuje budowę domu lub jest w trakcie tej czynności. W przypadku zabudowanych działek budowlanych dodatkowo może dochodzić podatek deszczowy. W tym artykule dowiesz się, jakie są aktualne stawki podatku od nieruchomości. 

 

 

 

Podatek od działki budowlanej czy od domu?


W przypadku niezabudowanej działki budowlanej, inwestor jest zobowiązany do zapłacenia podatku za każdy metr kwadratowy powierzchni swojej działki. Z kolei w przypadku zabudowanej działki budowlanej, właściciel płaci za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na terenie tej działki. A zatem odpowiednia kwalifikacja jest tu zatem bardzo istotna. Jeśli na działce aktualnie trwają prace budowlane, wciąż kwalifikuje się ona do podatku od gruntów. Podatek od budynku będzie obowiązywał dopiero po formalnym zakończeniu budowy. 


Rozliczając podatek od nieruchomości należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Inaczej rozliczamy powierzchnię działki lub budynku na cele mieszkalne, a inaczej w przypadku prowadzenia na tym terenie działalności gospodarczej. Jeśli dysponujesz działką lub domem, w którym część powierzchni jest wykorzystywana w celu prowadzenia działalności, wówczas od tej powierzchni musisz zapłacić podatek zgodny z taką klasyfikacją. Tyczy się to również gruntów wykorzystywanych w tym celu, np. przydomowego sadu, z którego plony są sprzedawane w ramach prowadzonej działalności. 

 

 

 


Ile wynosił podatek od nieruchomości w 2022 roku?


Stawki podatku od nieruchomości mogą się z roku na rok zmieniać, a w ostatnich latach obserwujemy niestety wzrosty i możemy zakładać, że tak będzie również w nadchodzących latach. Na początek przyjrzyjmy się stawkom, jakie obowiązywały w 2022 roku. Jeśli chodzi o grunty, w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatek wyniósł 1,03 zł za każdy metr kwadratowy. Dużo drożej wypadał podatek od niezabudowanej działki budowlanej objętej obszarem rewitalizacji. Za taką parcelę trzeba było zapłacić 3,40 zł za m2. Chodzi tu o grunty niezabudowane położone na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 


A jak wypadał podatek od nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego? Tutaj stawka wyniosła 0,89 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wysokość podatku wyniosła 25,74 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowanej w tym celu. 

 

 

 


Jakich stawek można oczekiwać w 2023 roku?


Podatek od nieruchomości za pewnie wzrośnie także w roku 2023. Właściciele nieruchomości mogą spodziewać się przynajmniej 12-procentowej zmiany. Górne granice stawek w przypadku gruntów powinny zamknąć się w kwocie 1,16 zł za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 3,40 zł za m2 niezabudowanej działki budowlanej. Jeśli chodzi o zabudowaną działkę budowlaną, podatek od nieruchomości mieszkalnej powinien zamknąć się w kwocie 1 zł za m2, natomiast w przypadku powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą będzie to 28,78 zł za m2.


A zatem, już na etapie poszukiwania działki budowlanej inwestor musi pamiętać o tym, że jej powierzchnia oraz sposób zagospodarowania będą miały duży wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, zwłaszcza po uwzględnieniu opłaty deszczowej, o której więcej piszemy w kolejnym akapicie. A naszym artykule na temat działek znajdziesz więcej informacji na temat tego, czym dokładnie kierować się na etapie poszukiwania, wyboru i zakupu działki budowlanej.  

 

 

 


Kiedy trzeba pamiętać o podatku deszczowym?


Innym rodzajem podatku, który może dotyczyć właściciela działki budowlanej jest tzw. opłata deszczowa, która jest pobierana w sytuacji, gdy właściciel „zabetonował” zbyt dużą część swojej działki. Swoją drogą to dość ciekawe, że w wielu miastach rządzący dopuszczają do tego, aby betonować powierzchnie zabytkowych rynków, a jednocześnie nakładają podatek na właścicieli nieruchomości. Pierwotny pomysł opłaty deszczowej dotyczył wyłącznie posiadaczy dużych terenów. Od 2022 roku obowiązek ten może jednak dotyczyć znacznie większej grupy osób. 


Podatkiem obciążeni będą właściciele nieruchomości, których powierzchnia jest większa niż 600m2, a zabudowa terenu wynosi co najmniej 50% powierzchni gruntu. Podatku można jednak uniknąć zwiększając powierzchnię biologicznie czynną lub montując na terenie swojej działki zbiornik retencyjny. Jeśli jednak nie uda się spełnić obowiązujących warunków, to jakiej opłaty należy się spodziewać? Stawki zależą od powierzchni działki i poziomu retencji i mieszczą się w przedziale od 10 gr do 1 zł za metr kwadratowy.
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.