Akademia Budowlana

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Spis treści:

 

 

Inwestorzy realizujący plan związany z budową domu muszą być przygotowani na szereg formalności, których trzeba dopełnić. Nie obędzie się bez odrobiny papierkowej roboty. Jednym z dokumentów, z którym będziemy mieli styczność na etapie zakupu działki budowlanej oraz budowy domu jest wypis i wyrys z rejestru gruntów. W tym artykule dowiesz się, czym jest ten dokument, jakie informacje zawiera, a także, w jaki sposób go uzyskać. 
 

 

 

 

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów? Jakie informacje zawiera?

 


Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i kartograficznym można znaleźć informację o tym, że prowadzony jest system informatyczny, który gromadzi bazę informacji dotyczącą danych przestrzennych, w tym również ewidencji gruntów. Taki dokument zawiera najważniejsze informacje na temat funkcji nieruchomości, jej położenia, a także aktualnego właściciela. Wypis i wyrys z rejestru gruntów obejmuje także informacje na temat budynków stojących na danym terenie, ale tylko tych, do budowy których potrzebne było uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenie. 


Wypis i wyrys z rejestru gruntów składa się z części opisowej, ale obejmuje również mapę obszaru, który interesuje wnioskodawcę. Dokument zawiera takie informacje, jak: numer ewidencyjny działki, numer porządkowy budynku, numer ewidencyjny budynku, numer punktu załamania linii granicznej, nazwy ulic i dróg publicznych w najbliższej okolicy. Dokument określa także granice działki oraz jej położenie względem sąsiednich działek oraz informuje o lokalizacji trwałych punktów graficznych. Wypis i wyrys z rejestru gruntów nie zawiera natomiast informacji o obiektach budowlanych, które zostały wzniesione na działce bez konieczności uzyskania pozwolenia bądź zgłoszenia. 

 

 

 

 


W jakich sytuacjach potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

 


Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument potrzebny przy załatwianiu wielu spraw formalnych dotyczących danej działki budowlanej. Do najpopularniejszych sytuacji, w których ten dokument będzie potrzebny możemy zaliczyć:
 

Zakładanie księgi wieczystej po zakupie nieruchomości,


Dokonanie zmian w księdze wieczystej, 


Sprzedaż nieruchomości, 


Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę domu,


Wniosek o sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. 

 

Po raz pierwszy z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów spotykamy się po zakupie działki budowlanej, na której chcemy wznieść dom. Po zakupie działki należy założyć księgę wieczystą lub wprowadzić zmiany w już istniejącej księdze. To z kolei wymaga szeregu dokumentów, w tym właśnie wspomnianego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Wydany dokument jest ważny przez 3 miesiące, ale traci ważność w momencie wystąpienia zmian ewidencyjnych. 

 

 

 

W jaki sposób uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

 


Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów można aktualnie złożyć przez Internet, o ile powiatowy portal obsługuje taką możliwość. Wystarczy wejść na Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wybrać opcję: Geodeci powiatowi lub Ośrodki dokumentacji, wybrać województwo i sprawdzić, czy dany ośrodek pozwala na złożenie wniosku online. Jeśli nie, wówczas wniosek należy złożyć w wersji papierowej w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, a dokładniej w Wydziale Geodezji i Kartografii. Wniosek może złożyć właściciel działki, osoba posiadająca prawo do dysponowania działką lub przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania dokumentu (np. dostawca energii).

 

 

 


Ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów? Ile wynosi czas oczekiwania? 

 


Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Wynosi ona 140 zł dla elektronicznej wersji wypisu i wyrysu oraz 150 zł dla wydruku papierowego. Opłatę można uiścić online lub w kasie urzędu. Urząd poinformuje wnioskodawcę, ile czasu trzeba będzie oczekiwać na przygotowanie dokumentacji. Zazwyczaj czas oczekiwania nie przekracza jednak 14 dni. Wypis i wyrys z rejestru gruntu można odebrać w urzędzie, pocztą lub e-mailem. Przypomnijmy, że wydany dokument jest ważny przez okres 3 miesięcy lub do momentu wystąpienia zmian ewidencyjnych, które muszą zostać zaktualizowane w bazie gruntów. 
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.