Akademia Budowlana

Tablica informacyjna na budowie — wymóg prawa budowlanego

Nie tylko z wymogów formalnych, ale i ze względów bezpieczeństwa na budowie powinna znajdować się tablica informacyjna. Co powinniśmy o niej wiedzieć, rozpoczynając budowę? Prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje o tablicy budowy postanowiliśmy. Oto najczęściej pojawiające się na ten temat pytania:

1. Kiedy muszę mieć tablicę informacyjną na budowie?

Wszystkie inwestycje, które wymagają zezwolenia na budowę, wymagają umieszczenia tablicy informacyjnej.

2. Jak wygląda tablica informacyjna budowy?

Tablica ma kształt żółtego prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Umieszcza się ją w pozycji pionowej.

3. Jakie wymiary powinna mieć tablica informacyjna na budowie?

Tablica informacyjna budowy powinna mieć wymiary 90 x 70 cm.

4. Jakie dane muszą znajdować się na tablicy informacyjnej?

• Rodzaj robót budowalnych;
• Adres prowadzenia robót budowlanych;
• Numer pozwolenia n budowę;
• Nazwa, adres, numer telefonu organu nadzoru budowlanego;
• Nazwa firmy lub imię i nazwisko inwestora wraz z adresem i numerem telefonu;
• Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu;
• Imię, nazwisko, adres i numery telefonów kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru oraz projektantów;
• Numer telefonu na policję, pogotowie i straż pożarną.
 
5. Jak wypełnić tablicę budowlaną?

Na tablicy budowy powinny się znaleźć wszystkie dane, które wymieniliśmy w pytaniu 2. Tablicę wypełnia się ręcznie, wyraźnym pismem, najlepiej drukowanymi literami. Do wypełnienia tablicy informacyjnej najlepiej użyć wodoodpornego czarnego markera.

6. Gdzie powinna być umieszczona tablica informacyjna budowy?

Tablica powinna być umieszczona na wysokości niemniejszej niż 2 m od strony dojazdowej na teren budowy.

7. Czemu służy tablica informacyjna na budowie?

Tablica informacyjna budowy to nie tylko wymóg formalny. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. W nagłych przypadkach, awariach wszystkie ważne dane są widoczne dla każdego.

8. A brak tablicy na budowie? Jakie są konsekwencje?

Za obecność tablicy na budowie, jej prawidłowe wypełnienie i umieszczenie odpowiada kierownik budowy. W przypadku jej braku na podstawie art.96 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 475, ze zm.) w związku z art. 93 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1332, ze zm.) grozi mandat w wysokości do 500 zł.
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.