Akademia Budowlana

Mapa do celów projektowych. W jaki sposób ją uzyskać?

Spis treści:

Zanim na działce budowlanej rozpocznie się budowa domu, inwestor musi sprostać wielu formalnościom i odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia budowy. Jedną z formalności, której trzeba dopełnić jeszcze przed pracami projektowymi jest uzyskanie mapy do celów projektowych. Będzie ona niezbędna przy planowaniu zagospodarowania terenu działki, a także stanowi dokument obligatoryjny w trakcie starania się o pozwolenie na budowę. 

 

Czym właściwie jest mapa do celów projektowych?

 


Mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną. Jest tworzona na podstawie mapy zasadniczej i w dużej mierze stanowi jej uszczegółowienie. Zdarzają się sytuacje, w których działka budowlana nie znajduje się na dostępnych mapach zasadniczych. Wówczas mapę do celów projektowych należy opracować na podstawie mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa do celów projektowych to dokument, na podstawie którego opracowany zostanie projekt budowlany. Dokument ten jest również niezbędny jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

 

 

Do czego służy mapa do celów projektowych?

 


Mapa do celów projektowych, której przedmiotem jest działka budowlana, jest opracowywana w skali 1:500. Taka mapa jest niezbędna zawsze wtedy, gdy realizowana będzie inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. Na takiej mapie oznacza się wszystkie elementy obecne na działce budowlanej, ale również w jej najbliższym sąsiedztwie. Co ważne, mówimy tu nie tylko o obiektach naziemnych, ale również podziemnych, takich jak chociażby szambo, zbiornik retencyjny czy przyłącza. 
Sama nazwa tego dokumentu w dużej mierze zdradza nam, do czego wykorzystuje się mapę do celów projektowych. To na jej podstawie opracowany zostanie projekt budowlany. To na takiej mapie oznaczone zostaną granice planowanego domu oraz innych obiektów budowlanych. Celowo zaznacza się także obiekty znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie działki, aby wykazać, że planowane obiekty mają być wybudowane z zachowaniem obowiązujących odległości. Mapę do celów projektowych trzeba będzie uwzględnić w załącznikach do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

 

Jakie elementy powinna zawierać mapa do celów projektowych?

 


Mapa do celów projektowych ma zawierać obszar działki, jak również najbliższy otaczający ją teren w pasie liczącym niemniej, niż 30 metrów. Opracowanie powinno obejmować: 


dokładne granice działki budowlanej, 


elementy zaznaczone na mapie zasadniczej,


linie wyznaczone przez geodetę, wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu (linie zabudowy, ulic, dróg),


elementy zieleni wysokiej, czyli drzewa o wysokości powyżej 2 metrów, 


lokalizację obiektów oraz elementów wskazanych przez projektanta adaptującego,


oznaczenie infrastruktury liniowej i punktowej (w tym przyłącza). 


Mapy do celów projektowych są zatem dość obszernymi szczegółowym opracowaniem, ale biorąc pod uwagę, jak istotną pełnią funkcję, ich szczegółowość jest w pełni uzasadniona. Od prawidłowego zaplanowania lokalizacji dla przyszłych obiektów budowlanych zależy bezpieczeństwo osób oraz okolicznych istniejących już obiektów. 
 

 

W jaki sposób można uzyskać mapę do celów projektowych?

 


Za wykonanie mapy do celów projektowych odpowiedzialny jest geodeta. Przed zatrudnieniem geodety należy skonsultować z architektem adaptującym zakres treści, jaką trzeba uwzględnić na takiej mapie. Geodeta zajmie się zgłoszeniem pracy geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także pobiera mapę zasadniczą. Następnie przeprowadza pomiary terenowe celem zaktualizowania zasobów dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie dostarczonych przez geodetę informacji wydana zostanie zaktualizowana mapa do celów projektowych wraz z licencją. Mapa ta będzie ważna przez 3 miesiące. 

 

 

Ile kosztuje mapa do celów projektowych? Ile czeka się na jej wykonanie? 

 


Czas oczekiwania, jak również koszty uzyskania takiego dokumentu zależą w dużej mierze od skomplikowania prac oraz liczby elementów, które trzeba uwzględnić na mapie. Wykonanie mapy do celów projektowych zajmie sprawnemu geodecie od 1 do 3 miesięcy. Jeśli chodzi o koszty, w 2022 roku trzeba liczyć się z wydatkiem w przedziale od 2000 do 3000 złotych. 
 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.