Akademia Budowlana

Co zawiera gotowy projekt, który otrzymujemy od biura projektowego?

Spis treści:

W dniu 19 września 2020 roku w życie weszły nowe przepisy regulujące kwestie wydawania pozwoleń na budowę. Obowiązkowym elementem projektu stała się chociażby charakterystyka energetyczna. O ile do 19 września 2021 roku można było jeszcze posługiwać się starymi projektami, o tyle teraz musimy już dysponować nowym projektem zawierającym komplet dokumentów wymaganych przez prawo. Co dokładnie otrzymuje inwestor zakupujący gotowy projekt domu?

 

Z jakich elementów składa się projekt domu?

 

Gotowy projekt domu dostarczany przez biuro projektowe składa się z trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz trzech egzemplarzy projektu technicznego. Projekt architektoniczno-budowlany składa się części opisowej oraz graficznej, obejmującej wszystkie rysunki. Wśród rysunków dostępne są przekroje i schematy wszystkich kondygnacji, dachu oraz poszczególnych fasad budynku. Projekt techniczny obejmuje dokładne rysunki i opisy poszczególnych konstrukcji, a także opis i schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

 

Do tego dochodzi oczywiście charakterystyka energetyczna budynku, która informuje o tym, ile energii będzie potrzebował dom na cele grzewcze. Aby ją określić, projektant musi założyć wybór konkretnych okien i drzwi, termoizolacji, a także instalacji grzewczej. Dokumentacja otrzymywana od firmy budowlanej może obejmować także liczne materiały dodatkowe: zgodę na dokonanie istotnych zmian w trakcje adaptacji projektu, proponowane rozwiązania energooszczędne, a także katalogi, które pozwalają spersonalizować wygląd zewnętrzny domu (np. tynk, dachówkę czy panele elewacyjne).

 

Charakterystyka energetyczna budynku – czy jest konieczna?

 

Tak, od 19 września 2020 roku charakterystyka energetyczna jest nieodzownym elementem projektu budowlanego. Zawiera ona informację o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie szacowany koszt tej energii. Na charakterystykę energetyczną wpływa wskaźnik izolacji termicznej, zastosowane okna i drzwi zewnętrzne, instalacja grzewcza, a także ewentualne instalacje odpowiedzialne za produkcję energii z odnawialnych źródeł. Maksymalny wskaźnik EP dla domów jednorodzinnych nie może przekraczać 70 kWh m2/rocznie. Przepisy te mogą zostać dodatkowo zaostrzone w nadchodzących latach.

 

Charakterystyka energetyczna jest niezbędnym elementem projektu budowlanego, który składamy jako załącznik wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu. Należy pamiętać, że skompletowanie wszystkich dokumentów to podstawa w sprawnym załatwieniu wszystkich formalności. W naszym artykule na temat pozwolenia na budowę (https://new-house.com.pl/pozwolenie-na-budowe) możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przebiegają formalności, ile trwa ich załatwianie, a także jak przyspieszyć proces wnioskowania o wydanie pozwolenia.