Akademia Budowlana

Wskaźnik EP – co to? Co na niego wpływa?

Spis treści:

Kształt nowoczesnego budownictwa w dużej mierze wyznaczają nowe przepisy prawne, które wnoszą nowe wymogi techniczne względem nowych budynków. W ostatnich latach dąży się przede wszystkim do obniżenia zapotrzebowania na energię, co czyni budynki bardziej ekologicznymi. Wskaźnik EP jest bezpośrednio związany właśnie z zapotrzebowaniem na energię. Co dokładnie oznacza ten wskaźnik? Jakie znaczenie ma on w kontekście budowy nowego domu?

 

Czym jest wskaźnik EP?

 

EP to wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej. Informuje on o zapotrzebowaniu budynku na energię potrzebną do ogrzewania, grzania wody, chłodzenia, oświetlenia oraz wentylacji. Jeszcze do niedawna, wskaźnik EP nowych budynków nie mógł przekraczać wartości 95 kWh na metr kwadratowy rocznie. Jednak w 2021 roku postanowiono wprowadzić bardziej rygorystyczne normy, co sprawia, że nowo powstające budynki nie mogą przekroczyć wskaźnika EP na poziomie 70 kWh (m2/rok). W przypadku domów pasywnych wartości te spadają poniżej 15-20 kWh.

 

Wprowadzono także zmiany w kwestii wydawania pozwolenia na budowę domu. Obecnie, projekt budowlany musi być wzbogacony także o charakterystykę energetyczną, czyli szacunkowe zapotrzebowanie na energię obliczane na podstawie zastosowanych materiałów i technologii. Spełnienie warunków technicznych jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Na stronie New House z gotowymi projektami domów (https://new-house.com.pl/projekty-domow) znajdziesz nowoczesne opracowania, które biorą pod uwagę nowe wymogi. Możemy śmiało zakładać, że w najbliższych latach normy znowu zostaną zaostrzone, co oczywiście wpływa na coraz większą popularność domów energooszczędnych, pasywnych i plus energetycznych.

 

Co wpływa na wskaźnik EP budynku?

 

Zapotrzebowanie na energię nowego domu jest zależne od wielu czynników. W pierwszej kolejności warto wskazać zastosowane materiały budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów termoizolacyjnych. Im niższy wskaźnik przepuszczalności ciepła, tym lepszą termoizolację zapewnia wybrany materiał. Kolejną kluczową kwestią jest oczywiście system grzewczy. To głównie ta instalacja pobiera duże ilości energii w celach grzewczych. Jak łatwo się domyślić, pompa ciepła okaże się w tym względzie najlepsza, podczas gdy ogrzewanie elektryczne znacznie podniesie wskaźnik EP.

 

Na wskaźnik EP wpływa także zastosowany system wentylacji, oświetlenie, system do podgrzewania wody (np. bojler elektryczny) oraz klimatyzacja. Sama architektura budynku również wtrąca tu swoje trzy grosze: proste i zwarte nowoczesne stodoły okazują się bardziej energooszczędne od dużych domów o nieregularnej bryle. Warto także wspomnieć o instalacjach będących dodatkowym źródłem energii odnawialnej. Z ich pomocą można obniżyć wskaźnik EP.

 

Czy charakterystyka energetyczna domu jest niezbędna?

 

Jednym z załączników niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jest oczywiście kompletny projekt budowlany w trzech egzemplarzach. Taki projekt składa się z części architektoniczno-budowlanej, zagospodarowania działku lub terenu, a także projektu technicznego. Nieodzownym elementem projektów budowlanych jest także charakterystyka energetyczna, w której opisany zostanie właśnie przewidywany wskaźnik EP. Przypomnijmy, że od 2021 roku nowe domy nie mogą przekraczać wskaźnika na poziomie 70 kWh (m2/rocznie), a możemy śmiało zakładać, że w nadchodzących latach ten wskaźnik zostanie jeszcze obniżony. Dlatego też, inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę energetyczną przyszłego domu.

 

W jaki sposób można obniżyć wskaźnik EP?

 

Istnieje sposób na to, aby obniżyć wskaźnik EP i sprawić, że projektowany dom będzie spełniał obowiązujące wymogi względem charakterystyki energetycznej. Tym sposobem jest zastosowanie instalacji, które pozwalają zapewnić dodatkowe źródło energii odnawialnej. Takim systemem mogą być panele fotowoltaiczne oferujące dodatkowy prąd, panele solarne odpowiedzialne za ogrzewanie wody, a także przydomowa elektrownia wiatrowa. Bardzo dobry wskaźnik EP można uzyskać także poprzez połączenie nowoczesnych technologii grzewczych i wentylacyjnych. Obecnie, coraz popularniejszym rozwiązaniem jest pompa ciepła i rekuperacja.

 

Jak stworzyć energooszczędny i funkcjonalny dom?

 

Na stronie firmy budowlanej New House znajdziesz kilka tysięcy gotowych projektów stworzonych przez uznane i sprawdzone pracownie projektowe. Jeśli jednak masz specjalne wymagania względem wymarzonego domu, ciekawą opcją może być projekt indywidualny stworzony we współpracy z naszym architektem (https://new-house.com.pl/zaprojektuj-z-architektem-new-house). To świetny sposób na to, aby krok po kroku wybrać kluczowe elementy konstrukcyjne, materiały oraz rozwiązania technologiczne, które obniżą wskaźnik EP. Warto bowiem pamiętać, że dobra charakterystyka energetyczna to nie tylko brak problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę. To przede wszystkim duża oszczędność wynikająca z dużo tańszej eksploatacji przyszłego domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.