Akademia Budowlana

10 kroków do idealnego domu

Spis treści:

Realizacja planów o wymarzonym domu często zajmuje kilka lat, nawet jeśli inwestor dysponuje odpowiednim kapitałem. W tym artykule wymieniamy 10 kroków prowadzących do idealnego domu. Jeśli dysponujesz już działką budowlaną, od razu przejdź do kroku 5.

 

Krok 1: Obliczamy budżet na budowę domu

 

Pierwszym krokiem zawsze powinna być analiza budżetu. W ten sposób będziemy mogli łatwiej zweryfikować nasze oczekiwania pod kątem możliwości finansowych. Warto także pamiętać, że zakup działki budowlanej w atrakcyjnej okolicy często kosztuje więcej, niż sama budowa domu. Znając dostępny budżet można również pomyśleć o ewentualnym kredycie hipotecznym.

 

Krok 2: Szukamy odpowiedniej działki budowlanej

 

Idealny dom wymaga dobrej działki budowlanej. Na początek wybieramy oczywiście kilka lokalizacji, które wydają nam się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Działek na sprzedaż szukamy przede wszystkim przez Internet, ale warto także sięgnąć po gazety z ogłoszeniami lub popytać osoby mieszkające w okolicy. Niektóre niezabudowane działki są na sprzedaż, o czym możemy się dowiedzieć właśnie za sprawą życzliwych sąsiadów.

 

Krok 3: Sprawdzamy specyfikę działki

 

Przed zakupem działki budowlanej należy sprawdzić księgę wieczystą, uzbrojenie i możliwość podłączenia poszczególnych przyłączy technicznych, a także warunki wodno-gruntowe. W naszym artykule na temat działek budowlanych znajdziesz więcej informacji na temat czynników, które należy uwzględnić na etapie analizy chłonności gruntu. Tylko staranne sprawdzenie specyfiki działki budowlanej może nas uchronić przed nietrafioną decyzją.

 

Krok 4: Kupujemy działką budowlaną

 

Zakup działki budowlanej często dzieli się na dwa etapy. Pierwszym jest podpisanie umowy przedwstępnej, która daje nam większą swobodę w załatwianiu wielu formalności. Taka umowa zabezpiecza obie strony: właściciel otrzyma kwotę ustaloną w umowie, jeśli inwestor wycofa się z zakupu, z kolei inwestor może dochodzić swoich praw, jeśli właściciel pomimo obowiązującej umowy zdecyduje się sprzedać działkę komuś innemu. Po załatwieniu wszystkich formalności i upewnieniu się, że jest to dobra działka, pozostaje sfinalizowanie transakcji i spisanie aktu notarialnego.

 

Krok 5: Wybieramy projekt domu

 

Gdy dysponujemy już działką budowlaną, przychodzi czas na wybór gotowego projektu. Należy zwrócić uwagę na miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego lub wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W ten sposób sprawdzimy, jaki konkretnie dom będzie można wznieść na naszej działce budowlanej. Na stronie New House znajdziesz projekty domów od renomowanych architektów i pracowni projektowych. Rozbudowany katalog zawiera kilka tysięcy propozycji, dzięki czemu, bez trudu znajdziesz projekt dostosowany do swoich potrzeb.

 

Krok 6: Adaptujemy projekt domu

 

Kolejnym ważnym etapem jest adaptacja projektu. Naniesione zostaną zmiany predysponowane przez MPZP, warunki wodno-gruntowe oraz ukształtowanie terenu. Innymi słowy, sporządzony zostanie kompletny projekt budowlany przypisany do działki budowlanej. Co ważne, na etapie adaptacji architekt może wprowadzić zmiany zadysponowane przez inwestora.

 

Krok 7: Załatwiamy formalności związane z budową domu

 

Gdy projekt budowlany jest gotowy, jesteśmy o krok od rozpoczęcia budowy. Czas na załatwienie formalności urzędowych. Należy wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu, a także skompletować wszystkie dokumenty, które należy załączyć do takiego wniosku. Urząd wydaje decyzję w przeciągu 60 dni, natomiast kolejne 14 dni potrzeba na uprawomocnienie się decyzji. W tym momencie mamy zielone światło potrzebne do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Krok 8: Budowa domu do stanu surowego zamkniętego

 

Prace budowlane dzielą się na kilka etapów. Pierwszy z nich to roboty ziemne i osadzenie fundamentów. Drugim etapem jest wymurowanie ścian zewnętrznych. Kolejnym krokiem jest konstrukcja dachu, począwszy od więźby, aż po pokrycie. Po wstawieniu okien i drzwi zewnętrznych uzyskujemy dom w stanie surowym zamkniętym. W naszym tekście na temat budowy domów szczegółowo opisujemy poszczególne etapy realizacji projektu w technologii murowanej.

 

Krok 9: Stan deweloperski i wykończenie domu

 

Kolejnymi etapami budowy jest realizacja wszystkich przyłączy technicznych, ocieplenie budynku, wzniesienie ścian działowych oraz wykonanie wylewek. W ten sposób uzyskany zostanie stan deweloperski. Teraz pozostają jedynie typowe prace wykończeniowe: gładzenie ścian, malowanie, układanie płytek i paneli, montaż oświetlenia, kontaktów, włączników czy też drzwi wewnętrznych. Stan pod klucz zakłada, że wystarczy umeblować dom, aby był on gotowy do zamieszkania.

 

Krok 10: Aranżacja ogrodu i zakończenie budowy

 

Zanim się wprowadzimy, konieczny jest odbiór końcowy oraz uzyskanie niezbędnych protokołów. Konieczne jest także zatrudnienie geodety celem inwentaryzacji powykonawczej. Następnie składamy zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi protokołami i ekspertyzami. To pozwoli wprowadzić się do swojego wymarzonego domu. Przed nami pozostają jedynie prace na ogrodzie: zakładanie trawnika, montaż ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, zasadzanie roślin.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.