Akademia Budowlana

Budowa domu na skarpie – jak go dobrze posadowić?

Spis treści:

Działka budowlana położona na skarpie daje nam wszechstronne możliwości w tworzeniu ciekawych układów architektonicznych: kaskadowa bryła, przepiękny widok na ogród, teren podzielony na kilka segmentów. Jednakże taka działka nastręcza również pewnych problemów. Podstawową trudnością jest oczywiście prawidłowe usytuowanie domu na takiej działce. Na co należy zwrócić uwagę, aby wybudować funkcjonalny, a zarazem trwały dom na skarpie?

 

Co należy zrobić przed wyborem projektu domu?

 

Jeśli interesuje Cię budowa domu na skarpie, pamiętaj o tym, że w pierwszej kolejności należy wybrać działkę budowlaną, a dopiero później projekt domu. Budowa na skarpie jest bardziej skomplikowana, ale wybierając dobrze dopasowany projekt jesteśmy w stanie skutecznie wyeliminować pewne niedogodności. Oczywiście zawsze należy rozpocząć od zapoznania się z miejscowym planem przestrzennym lub wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Te dokumenty powiedzą nam, jaki dokładnie dom będzie można wznieść na tym terenie.

 

Obowiązkową kwestią są również badania geotechniczne gruntu. W ten sposób możemy poznać warunki wodno-gruntowe i wskazać ewentualne zagrożenia dla domu, np. wysoki poziom wód gruntowych lub niestabilny grunt, który po rozpoczęciu budowy grozi osuwaniem. Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej można prawidłowo zaadaptować projekt do panujących warunków, co przeniesie się zarówno na niższe koszty budowy (brak niespodzianek i opóźnień w trakcie realizacji) oraz wytrzymałość budynku na przestrzeni lat.

 

 

 

Jak prawidłowo posadowić fundamenty domu na skarpie?

 

Budowa domu na skarpie musi oczywiście uwzględniać specyficzne ukształtowanie terenu. Rodzi się pytanie, w jaki sposób osadzić fundamenty na takim terenie. Istnieją dwie techniki. Jeśli dom będzie posiadał podpiwniczenie, można po prostu wykonać głębszy wykop i postawić wysokie ściany fundamentowe. Na poziomie podpiwniczenia można wykonać garaż, który będzie częściowo ukryty pod ziemią, a częściowo wysunięty przed elewację domu W naszym artykule o posadowieniu domu w trudnych warunkach możesz poznać ciekawe sposoby na wykorzystanie specyficznego ukształtowania i wykorzystanie go jako atutu.

 

Przy budowie domu na skarpie często wykorzystuje się również fundamenty schodkowe. Jak sama nazwa wskazuje, mają one formę stopni, których poziom zmienia się w zależności od nachylenia terenu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby w żadnym momencie ławy fundamentowe nie były położone poniżej poziomu przymarzania gruntu. Fundamenty schodkowe są również odpowiednio zbrojone na zakład w miejscu stopni oraz na kształt litery L w narożnikach.

 

Jak chronić fundamenty przed wilgocią i osuwaniem się gruntu?

 

Badania geotechniczne gruntu dostarczają nam kompletnych informacji na temat uwarunkowania terenu. Jeśli problemem jest wysoki poziom wód gruntowych, a także wody naporowe, wówczas można zastosować dookoła fundamentów drenaż, który będzie odciągał wodę od konstrukcji domu i odprowadzał ją w bezpieczne miejsce.  Powszechnie stosowanym rozwiązaniem są również mury oporowe, które mają ustabilizować grunt i zapobiec jego usuwaniu się na skutek ingerencji w uksztaltowanie terenu oraz obciążeń generowanych przez dom. Im lepiej znamy specyfikę działki budowlanej, tym lepiej jesteśmy w stanie przystosować budynek na etapie adaptacji projektu.

 

Podpiwniczenie w domu położonym na skarpie

 

Działka położona na skarpie często sprzyja podpiwniczeniu, zwłaszcza w układzie kaskadowym, gdy podpiwniczenie jest częściowe i dostosowane do poziomu gruntu. Wówczas, na najniższej kondygnacji może mieścić się garaż, a także wejście prowadzące na klatkę schodową, z której przechodzimy do wyżej położonych kondygnacji. W naszym artykule o budowie domu (https://new-house.com.pl/budowa-domu) dostępne są przydatne informacje związane z różnymi etapami realizacji projektu w technologii murowanej. Znajomość tych zagadnień ułatwi Ci porozumienie się z architektem w celu dostosowania projektu do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

Czym powinien charakteryzować się dobry projekt domu?

 

Przede wszystkim pragniemy wykorzystać atuty działki położonej na skarpie zyskując z pokoju dziennego piękny widok na tereny położone niżej. Należy zatem wybrać projekt, w którym pomieszczenia są usytuowane w taki sposób, aby uzyskać optymalny widok. Świetnie sprawdzają się domy zachowane w układzie kaskadowym, w którym kolejne kondygnacje stanowią poniekąd odrębne bryły dostosowane do zmiany ukształtowania terenu. Wówczas, stropodach niższej kondygnacji może być równocześnie tarasem widokowym dla wnętrz położonych wyżej.

 

Na skarpie coraz częściej wznoszone są właśnie minimalistyczne domy zwieńczone stropodachem, jako iż łatwo je dostosować do ukształtowania terenu, a jednocześnie w pełni wykorzystać atuty miejsca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wybrać dom z poddaszem zwieńczony dwuspadowym dachem i zachowany w klasycznej stylistyce góralskiej. Musimy jedynie pamiętać o tym, aby projekt dobierać pod kątem założeń MPZP oraz specyficznych uwarunkowań działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.