Akademia Budowlana

Modernizacja starego domu – co najczęściej zmieniamy?

Spis treści:

Przemyślana modernizacja pozwala tchnąć nowe życie we wnętrza starego domu. W ten sposób możemy zwiększyć funkcjonalność budynku, przystosować go do współczesnych standardów, a także zmniejszyć koszty eksploatacyjne poprzez wybór nowoczesnych rozwiązań. W tym artykule przyjrzymy się popularnym zmianom, na które często decydują się inwestorzy wybierający modernizację starego domu.

 

Na czym polega modernizacja starego domu?

 

W prawie budowlanym nie spotkamy się z pojęciem modernizacji jako takiej. Zakres zmiany decyduje o tym, czy jest to remont, przebudowa, rozbudowa, a może nadbudowa domu. Każdy z wymienionych procesów jest nieco inny i wymaga załatwienia innych formalności. A zatem, zakres modernizacji może być bardzo wszechstronny, począwszy od zmiany układu wnętrz i generalnego remontu, poprzez zmianę sieci elektrycznej i W-K, aż po adaptację poddasza.

 

Wielu inwestorów decyduje się na zakup starego domu w myślą o modernizacji i przystosowaniu go do swoich potrzeb. Jeśli trafimy na atrakcyjną ofertę, takie rozwiązanie może okazać się tańsze, aniżeli budowa nowego domu. W naszym artykule o rozbudowie domu możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przygotować się do takiej inwestycji, jakie formalności należy załatwić, a także, ile może kosztować rozbudowa i modernizacja starego domu. W tym miejscu przyjrzymy się pięciu popularnym zmianom, które można zrealizować w ramach modernizacji.

 

 

 

Termomodernizacja domu

 

W pierwszej kolejności warto omówić prace wchodzące w skład termomodernizacji domu. Może to polegać na ociepleniu lub dociepleniu budynku, wymianie instalacji grzewczej, wymianie okien czy montażu systemu oferującego energię z odnawialnych źródeł. Termomodernizacja ma na celu obniżenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania naszego domu. W wielu przypadkach inwestorzy mogą tu liczyć na dofinansowanie oraz ulgę podatkową. Biorąc pod uwagę, że w perspektywie czasu termomodernizacja gwarantuje niższe koszty eksploatacji domu, wielu inwestorów w ramach modernizacji starego domu wykonuje takie właśnie prace.

 

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

 

Skoro już mowa o termomodernizacji domu, warto wspomnieć o wymianie okien oraz drzwi zewnętrznych, co również kwalifikuje się do tych prac. Wymieniamy je na modele o dużo niższym współczynniku przenikania ciepła, co pozwala ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie domu. Tutaj warto zaznaczyć, że okna i drzwi można wymienić bez zbędnych formalności, ale już stworzenie nowych otworów okiennych i drzwiowych wymaga pozwolenia na budowę.

 

Adaptacja strychu na poddasze użytkowe

 

Dodatkową powierzchnię użytkową możemy uzyskać poprzez adaptację poddasza. Jest to jedna z prac zaliczanych na poczet rozbudowy lub nadbudowy domu. Jeśli nasz dom posiada dwuspadowy lub czterospadowy dach pod którym istnieje dostateczna przestrzeń pod adaptację poddasza, wówczas jest to rozbudowa. Jeśli dysponujemy dachem o płaskim dachu i chcemy uzyskać dodatkową kondygnację poprzez wzniesienie nowego dachu z prefabrykatów, wówczas jest to nadbudowa. Taka modernizacja wymaga wielu prac związanych z dostosowaniem konstrukcji dachu, dociągnięciem instalacji, wstawieniem okien i ścian działowych oraz wykończeniem wnętrz.

 

Zmiana układu ścian działowych

 

Dodatkowe wnętrza można uzyskać również poprzez zamianę rozkładu ścian działowych. Czasami wystarczy bardziej przemyślana aranżacja, aby zyskać dodatkową sypialnię, gabinet, pokój filmowy czy też pokój sportowy. Zmiana układu ścian działowych również nie wymaga dodatkowych formalności, o ile żadna z tych ścian nie jest dodatkowo ścianą nośną. Jeśli zmieniamy charakterystycznych cech budynku, prace zwykle można realizować bez zbędnych formalności.

 

Modernizacja starego dachu

 

Kolejną bardzo popularną formą modernizacji starego domu jest modernizacja dachu. Chodzi głównie o zmianę pokrycia. Warto chociażby zwrócić uwagę na to, że dachy eternitowe pokrywające domy mieszkalne trzeba wymienić do 2032 roku. I choć takie dachy są coraz rzadszym widokiem w naszym kraju, wciąż możemy się z nimi spotkać. W ramach modernizacji starego dachu można również wymienić ocieplenie, zastosować lepszą paroizolację lub wprowadzić dodatkowe instalacje, takie jak chociażby instalacja odgromowa czy bariery śnieżne.

 

Jak stworzyć projekt modernizacji domu?

 

Podstawą sprawnej i przemyślanej modernizacji domu jest oczywiście projekt budowlany. Warto wspomnieć, że przy rozbudowie i nadbudowie domu jest on konieczny niezależnie od tego, czy składamy wniosek o pozwolenie na budowę czy jedynie zgłoszenie prac budowlanych. W naszym artykule poświęconym projektom indywidualnym (https://new-house.com.pl/zaprojektuj-z-architektem-new-house) możesz sprawdzić, jak wygląda proces tworzenia projektu modernizacji domu we współpracy z architektem. Projektant zawsze bierze pod uwagę indywidualne oczekiwania inwestora i stara się nanieść je na papier, który następnie podłuży firmie budowlanej do zrealizowania wszystkich zaplanowych prac.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.