Akademia Budowlana

Studnia chłonna przy domu – jak działa ten system?

Spis treści:

Na wielu działkach zachodzi konieczność zastosowania systemu, który pozwoli na efektywne odprowadzanie wody opadowej lub wody pościekowej z przydomowej oczyszczalni. Studnia chłonna jest jednym z rozwiązań, które można wykorzystać w takiej sytuacji. Musimy jednak pamiętać, że to rodzaj gleby decyduje o tym, czy studnia chłonna sprawdzi się na naszej działce. W tym artykule skupimy się również na ewentualnych alternatywach dla studni chłonnej.

 

Czym właściwie jest studnia chłonna?

 

Studnia chłonna to zbiornik w kształcie dzwona pozbawiony dna. Można je wykonać z betonu lub tworzyw sztucznych, takich jak polietylen. Ich zadaniem jest zmagazynowanie wody opadowej lub wody pościekowej, a następnie odprowadzenie tej wody do gruntu. Co ważne, studia chłonna może być wykonana jedynie na terenach dobrze przepuszczalnych. Jeśli nasza działka leży na gruntach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych, nie możemy zastosować studni chłonnej. Przeciwskazaniem jest również zbyt wysoki poziom wód gruntowych. Przed rozpoczęciem adaptacji gotowego projektu domu należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, które pozwolą nam ocenić, z jakim podłożem mamy do czynienia.

 

W jakich sytuacjach można zastosować studnię chłonną?

 

Na niektórych działkach budowlanych zachodzi konieczność odprowadzania wód opadowych od fundamentów domu. Przykładem są chociażby działki położone na skarpie. W takich sytuacjach często stosuje się drenaż opaskowy, który zbiera wodę dookoła fundamentów, a następnie odprowadza ją do kanalizacji, rowu melioracyjnego lub zbiornika wodnego. W naszym artykule o drenażu opaskowym (https://new-house.com.pl/drenaz-opaskowy) możesz dowiedzieć się więcej na temat tego systemu. Nie zawsze istnieje możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji czy rowu. W takich sytuacjach można ją odprowadzać właśnie do studni chłonnej.

 

Kolejną kwestią są ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które wymagają bezpiecznego rozsączenia wody i odprowadzenia jej do gruntu. Zwykle stosuje się drenaż rozsączający. Nie zawsze istnieje możliwość położenia na działce długich rur składających się na system drenażu. I po raz kolejny z pomocą może przyjść studnia chłonna, do której można odprowadzać nie tylko wody opadowe, ale również wody pościekowe z przydomowej oczyszczalni ekologicznej.

 

Czy studnia chłonna wspomaga małą retencję na działce?

 

Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o retencję wody. Nasze zasoby wodne są niewiele większe w porównaniu z Egiptem, który jest przecież krajem pustynnym. To sprawia, że w ostatnich latach w nowoczesnym budownictwie coraz większą wagę przykłada się do małej retencji na działce. Czy studnia chłonna stanowi element malej retencji? No cóż, z jednej strony pozwala zmagazynować wodę przez pewien okres czasu, a także odprowadza ją do gleby, poprawiając tym samym jej wilgotność, jednakże nie jest to klasyczny system retencji. Znacznie lepszym rozwiązaniem są bowiem systemy, które pozwalają magazynować wodę przez dłuższy okres czasu, a także takie, które umożliwią nam wykorzystanie takiej wody w celach gospodarczych.

 

Studnia chłonna czy zbiornik retencyjny?

 

Studnia chłonna nie jest typowym zbiornikiem retencyjnym. Za taki zbiornik możemy natomiast uznać oczko wodne lub przydomowy staw, a także podziemne zbiorniki instalowane pod ziemią. Funkcjonalny zbiornik retencyjny pozwala na ponowne wykorzystanie wody, np. do podlewania ogrodu, mycia samochodu, a nawet spuszczania wody w toalecie. Co więcej, taki system może mieć wpływ na niższy podatek deszczowy, który został wprowadzony właśnie w celu poprawienia retencji, a przynajmniej takie jest założenie teoretyczne. W naszym artykule poświęconemu retencji (https://new-house.com.pl/retencja-wody-na-dzialce) znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat małej retencji na działce. Omawiamy tu najciekawsze, a zarazem najbardziej funkcjonalne rozwiązania stosowane we współczesnym budownictwie.

 

Jak zaplanować system odprowadzania wody deszczowej?

 

Inwestorzy szykujący się do budowy domu powinni pamiętać o ważnej roli badań geotechnicznych gruntu. Tylko w ten sposób mamy możliwość sprawdzenia warunków wodno-gruntowych panujących na działce. Rodzaj gleby i stopień jej przepuszczalności oraz poziom wód gruntowych ma kluczowe znacznie w kontekście planowania systemów odprowadzania wody, ale również przy wyborze materiałów izolacyjnych przy budowie fundamentów.

 

Nieodzownym elementem projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu lub działki, w którym można uwzględnić odpowiedni system, taki jak drenaż, studnia chłonna czy zbiornik retencyjny. Na naszej stronie poświęconej zagospodarowaniu terenu możesz znaleźć wiele ciekawych informacji związanych z efektywnym rozplanowaniem różnorodnych systemów na naszej działce. Przemyślany projekt budowlany pozwala zmniejszyć koszty budowy poszczególnych systemów, a jednocześnie pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.