Akademia Budowlana

Dodatkowa kondygnacja na dachu płaskim. O czym należy pamiętać?

Spis treści:

Rozbudowa domu poprzez powiększenie kubatury budynku nie zawsze wchodzi w grę ze względu na ograniczenia narzucane nam przez MPZP oraz powierzchnię i ukształtowanie działki. Dlatego bardzo popularna jest nadbudowa domu w pionie bez zwiększania powierzchni zabudowy. Jednym ze sposobów jest adaptacja stropodachu pod kątem dodatkowej kondygnacji. W tym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z taką modernizacją domu.

 

Czy możliwe jest dobudowanie kondygnacji na płaskim dachu?

 

Jeśli chodzi o kwestie czysto techniczne, tak, wykonanie dodatkowej kondygnacji na płaskim dachu jest jak najbardziej możliwe. Współczesna technologia pozwala nam wykonać bardzo zaawansowane prace i całkowicie odmienić oblicze dotychczasowego budynku. Tutaj pojawiają się jednak kwestie formalne, które nie są już dla inwestorów tak pozytywne i bezproblemowe.

 

O sposobie zabudowy działki budowlanej decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Dokumenty te mogą zawierać wytyczne związane z maksymalną wysokością budynku, konstrukcją dachu oraz wskaźnikiem intensywności zabudowy. Może się okazać, że jeden z wymogów technicznych sprawia, że adaptacja płaskiego dachu będzie niemożliwa. Cały proces należy rozpocząć od sprawdzenia MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

 

Dobry projekt nadbudowy domu to podstawa

 

Jeśli okaże się, że nadbudowa domu na naszej działce wchodzi w grę, wówczas warto poprosić zainwestować w ekspertyzę budowlaną, która pozwoli ocenić dokładny stan techniczny budynku, a także otrzymać informacje, które okażą się przydane przy projektowaniu dodatkowej kondygnacji. W praktyce należy sporządzić projekt obejmujący nową konstrukcję dachu, miejsce na schody, a także poprowadzenie instalacji elektrycznej i grzewczej, przyłączy W-K oraz oświetlenia. Przemyślany projekt to połowa sukcesu w kontekście budowy dodatkowej kondygnacji.

 

Nadbudowa domu z płaskim dachem – jak przebiega?

 

Adaptację płaskiego dachu często rozpoczyna się od nowej konstrukcji dachu. Powinna być ona stosunkowo lekka i oparta na wieńcu w taki sposób, aby przekazywać obciążenia na ściany nośne, a nie na strop. Najlepszym rozwiązaniem są lekkie wiązary prefabrykowane. Kształt dachu zależy od powierzchni i bryły domu. Może to być zarówno dach dwuspadowy, jak również dach czterospadowy. Nowy dach musi być odpowiednio ocieplony oraz wentylowany. Do tego dochodzi również konieczność wykonania pokrycia oraz wszystkich elementów wykańczających.

 

Po modernizacji dachu można przejść do budowy schodów oraz modyfikacji płaskiego dachu. Kluczowa kwestią jest wyeliminowanie spadku, jako iż płaskie dachy posiadają oczywiście lekki kąt nachylenia umożliwiający odprowadzanie wody. Bardzo istotną kwestią jest wykonanie wszystkich prac bez naruszania elementów nośnych, a jeśli jest to niemożliwe, przed naruszeniem takiej konstrukcji należy uprzednio wykonać wzmocnienia. Na naszej stronie o budowie domu (https://new-house.com.pl/budowa-domu) poruszamy wiele istotnych kwestii związanych z różnymi etapami budowy. Po wykonaniu schodów i wzmocnieniu stropu pozostaje wzniesienie ścian działowych, wykonanie wszystkich przyłączy oraz instalacji oraz wykończenie wnętrz.

 

Czy wykonanie dodatkowej kondygnacji wymaga pozwolenia na budowę?

 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont – tyle określeń i każde oznacza nieco inny zakres prac oraz niezbędnych formalności. W praktyce, dodatkowa kondygnacja na płaskim dachu może być kwalifikowana jako rozbudowa (okap dachowy zwiększający obrys budynku) lub jako nadbudowa (dach bezokapowy, który nie zwiększy kubatury budynku). Częściej spotkamy się zatem z definicją nadbudowy domu. Czy taka modernizacja budynku wymaga dodatkowych formalności?

 

Przepisy budowlane jasno opisują zakres prac, który kwalifikuje się jako budowa. Adaptacja płaskiego dachu mocno ingeruje w konstrukcję budynku, zmieniając jego wysokość oraz rodzaj dachu. Często konieczna jest także ingerencja w elementy nośne. Na naszej stronie poświęconej rozbudowie domu (https://new-house.com.pl/rozbudowa-domu) możesz znaleźć wiele cennych informacji związanych z zakresem dopuszczalnych prac. Nadbudowa domu w większości przypadków nie wymaga pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie prac. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć do urzędu pewne dokumenty: opis techniczny, projekt, a także ekspertyzę techniczną.

 

Stropodach jako dodatkowy taras lub zielony dach

 

Stropodach jest coraz częstszym wyborem w nowoczesnych domach parterowych oraz piętrowych. Warto wspomnieć o tym, że adaptacja stropodachu nie zawsze ma na celu uzyskanie dodatkowej kondygnacji do celów mieszkalnych. Często spotkamy się z pracami, które mają zaadaptować stropodach pod kątem tarasu lub zielonego dachu z dodatkową strefą rekreacyjną. To prosty sposób na uzyskanie dodatkowej powierzchni, która zwiększy funkcjonalność domu. Co więcej, zielony dach może zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną na działce, co z kolei może mieć wpływ na wysokość podatku deszczowego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.