Akademia Budowlana

Polskie magazyny energii w Polsce - już są!

Spis treści:

W Polsce nieustannie pracuje się nad nowymi projektami dotyczącymi magazynów energii. Dla spółek energetycznych najważniejsze jest ustabilizowanie sieci, a także współpraca z OZE. Planowane są takie inwestycje w magazyny energii, które mogłyby pojawić się na rynku mocy oraz startować w aukcjach OZE.

 

Mimo tego magazynowanie energii w naszym kraju nie cieszy się jeszcze dostateczną popularnością. Ważne jednak, że zmiany w tej kwestii ciągle zachodzą. Powoli, ale zachodzą. Nowe możliwości zapewniła zmiana prawa energetycznego, która weszła w życie 3 lipca. Jednak największą przeszkodą ku rozwijaniu magazynowania energii jest rentowność tych inwestycji oraz źródła ich finansowania.

 

Budowa magazynów energii tańsza od inwestowania w sieci energetyczne.

 

Firmą, która przetarła szlaki dotyczące inwestycji w magazyny energii, jest Energa. To właśnie ona od pięciu lat zaopatrzona jest w taki magazyn w Pucku i w planach ma przygotować kolejną instalację przy farmie słonecznej w Czernikowie.

 

Jednak największe plany inwestycyjne w zakresie magazynowania energii ma PGE, która to do 2030 roku planuje dysponować 800 MW w magazynach energii. Spółka bierze pod uwagę kilkanaście lokalizacji. Największy z projektów – CHEST – miałby powstać w Żarnowcu, a jego ogniwa charakteryzowałyby się mocą 205 MW i pojemnością 820 MWh. Zdecydowana większość magazynów energii projektowanych przez PGE opierała się będzie na technologii litowo-jonowej. Wyjątkiem jest planowany w Kielcach magazyn skroplonego powietrza.

 

Pierwsze składające się z modułów magazyny litowo-jonowe zostały wdrożone do pracy przez PGE w podkarpackiej Rzepedzi, a także w Międzybrodziu Żywickim na górze Żar. W pierwszej z lokacji instalacja magazynująca opatrzona jest akumulatorami litowo-jonowymi Tesli o mocy około 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh. Głównym czynnikiem, który skłonił spółkę do budowy tego magazynu, była chęć zwiększenia możliwości przyłączania OZE i w związku z tym poprawa pewności zasilania odbiorów na tym obszarze.

 

Dzięki budowie magazynu w tym miejscu konieczność wzniesienia około 40 km linii 110 kV w celu zamknięcia „pierścienia” będzie mogła być przesunięta o przynajmniej 10 lat. Zatem zastosowanie magazynów pomogło skrócić czas inwestycji i obniżyło jej koszty. Co więcej, bliźniaczy magazyn powstanie niebawem w Cisnej.

 

W przypadku magazynu na górze Żar, który został zbudowany w sąsiedzie farmy fotowoltaicznej, jest nieco inaczej. Instalacja ta jest jedynie pilotażową, której głównym celem jest pomoc w opracowaniu usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia. Do zbudowania tego magazynu wykorzystano baterie wykonane w technologii NMC o mocy 0,5 MW i pojemności 750 kWh.

 

Czy magazyny energii się opłacają?

 

Dofinansowanie badań nad projektami dostały także Enea i Tauron. Enea w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy prowadzi testy nad pięcioma technologiami: kondensatorami litowo-jonowymi i dwuwarstwowymi oraz bateriami litowo-jonowymi (LFP, LTO) i ołowiowo-kwasowymi. Te niewielkie magazyny charakteryzują się pojemnością od 1,8 do 100 kWh.

 

Wyniki testów magazynów energii posłużą do opracowania wydajnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia. To z kolei pomoże zrównoważyć mikroinstalacje prosumentów.

 

Tauron otrzymał dofinansowanie na projekt mniejszych gabarytów, który jest realizowany z myślą o klastrach i mikrosieciach. Do tego wykorzystywane są częściowo zużyte akumulatory litowo-jonowe z autobusów w Jaworznie. Spółka około dwóch lat temu rozpoczęła magazynowanie energii w Lubachowie.

 

Jak sfinansować magazyny energii?

 

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która obecna jest w Sejmie, zakłada, że możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla instalacji hybrydowych, do których należą magazyny energii. Jednak chociażby według prezesa PGE – Wojciecha Dąbrowskiego – dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie aukcji dla magazynów energii i wdrożenie odrębnych taryf.

 

Magazynowanie energii zyskuje na popularności w Europie. Do 2010 roku obwieszczano, że planowane są przedsięwzięcia w magazyny energii o mocy 9 MW, a już w 2020 roku było to już 5,7 GW. Na razie jednak większość tych projektów jest w planach lub w realizacji, ale obecnie cieszyć można się z magazynów o mocy 1,7 GW.

 

Największym utrudnieniem jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania tych projektów. Magazyn zrealizowany na górze Żar wyniósł aż 7 mln zł, a jedynie 3,3 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Analizuje się, że ceny baterii litowo-jonowych będą systematycznie spadać, jednak dla dużych projektów, np. takiego jak ten planowany w Żarnowcu, nie jest to pocieszające. Przy niewiele spadających cenach i koszcie budowy ponad miliard złotych, niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Dlatego też PGE stara się o dofinansowanie z unijnego Funduszu Innowacyjnego. CHEST przeszedł już do kolejnej fazy oceny projektów. W związku z tym ostateczna decyzja o dofinansowaniu tego projektu powinna zapaść do końca tego roku.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.