Akademia Budowlana

Czym jest działka rolno-budowlana - kto i co może na niej robić?

Poszukując idealnego miejsca na budowę domu, inwestorzy kierują się różnymi przesłankami. Jedni szukają działki w konkretnej lokalizacji, dla innych nadrzędną kwestią jest cena gruntu, która może znacząco podnieść koszt budowy domu do 100m2.

Inną cenę będzie miała działka stricte budowlana niewymagająca dodatkowych formalności a inną działka rekreacyjna, leśna czy rolna, którą przed rozpoczęciem budowy będziemy musieli poddać przekształceniu.

Osobną kategorią gruntów są działki rolno-budowlane, o których zasadniczo niewiele wiadomo, choć są popularne wśród kupujących z racji korzystnej ceny. Co je charakteryzuje? Kto może je kupić? Czy można bez problemu na nich budować? Sprawdźmy to!
 
Definicja działki rolno-budowlanej

Choć na pierwszy rzut oka status takiego terenu jest zrozumiały, to jeśli chodzi o konkretną definicję, nie jest już tak prosto. Zasadniczo działka rolno-budowlana to działka mieszana, która składa się zarówno z części rolnej, jak i tej, na której można postawić nieruchomość. Nie oznacza to jednak, że możemy po prostu rozpocząć budowę gdzie nam wygodnie. Najpierw musimy skontrolować, czy jest to w ogóle możliwe? A z tym bywa różnie.

W tym celu trzeba wystąpić do właściwego urzędu gminy z wnioskiem o sprawdzenie, czy zabudowanie takiej działki może mieć miejsce. Zależy to głównie od warunków zamieszczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy, jeśli takowy plan nie istnieje (co w polskich realiach nie jest rzadkością). Na tej podstawie można wysnuć zarys definicji działki rolno-budowlanej jako działki rolnej, na której przy wystąpieniu odpowiednich warunków dopuszczalna jest zabudowa.
 
 
Kto może kupić działkę rolno-budowlaną?

Jeśli przyjąć zasadę, że działka tego typu to w gruncie rzeczy działka rolna z możliwością częściowej zabudowy właściwym jest przyjrzenie się regulacjom prawnym, które obowiązują w zakresie ich kupna. Szczególnie że w 2019 roku sporo się zmieniło. Od 26 czerwca bieżącego roku każdy (nie tylko rolnik) może kupić 1 hektar ziemi rolnej zarówno w mieście, jak i na wsi bez specjalnej zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wcześniej wielkość ta obejmowała maksymalnie 30 arów. Należy jednak pamiętać, że nie rolnik może kupić tylko jedną działkę rolną, a jeśli powierzchnia posiadanej działki (działek) przekroczy rzeczony 1 hektar, to właściciel będzie zobowiązany do prowadzenia działalności rolniczej.

Istnieje także obostrzenie, które zakazuje sprzedaży gruntu rolnego oraz przekazywania go w posiadanie osób trzecich przez okres 5 lat (przed nowelizacją okres ten wynosił 10 lat). Dotyczy ono ziemi znajdującej się na terenach wiejskich. W miastach takiego wymogu nie ma, jednak tam obowiązuje prawo pierwokupu dla dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma to docelowo zapobiec nadmiernemu wykupowi gruntów rolnych w miastach przez deweloperów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych.
Warto również wspomnieć, że nowe przepisy ułatwiają przekazywanie gruntów rolnych w rodzinie, ponieważ poszerzyły katalog bliskich osób o rodzeństwo, rodziców i pasierbów.
 
Podsumowanie

Zakup działki rolno-budowlanej z racji niższej ceny oraz aktualnie obowiązujących przepisów może okazać się trafioną inwestycją jednakże przed podjęciem ostatecznej decyzji o finalizacji transakcji warto sprawdzić, czy faktycznie będziemy mogli wybudować tam wymarzony dom? Oszczędzi nam to stresu i niepotrzebnego wydatku związanego z posiadaniem ziemi, której w praktyce nie da się szybko sprzedać ani wykorzystać do budowy bez niezwykle kosztownego przekształcenia.
 
Planujesz budowę? Wykorzystaj nasz kalkulator budowy domu, aby dowiedzieć się, na jakiego rzędu koszty powinieneś się przygotować? A gdy już zapoznasz się z kosztami, obejrzyj nasze projekty domów jednorodzinnych. A nuż znajdziesz wśród nich ten, w którym zakochasz się od przysłowiowego pierwszego wejrzenia? Zapraszamy!  
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.