Akademia Budowlana

Projekty domów z kosztorysem – na co zwrócić uwagę?

Spis treści:

Znając orientacyjne koszty budowy domu inwestor może lepiej przygotować się do rozpoczęcia inwestycji.  Przed wyborem projektu należy oczywiście sporządzić dostępny budżet, zadbać o wysoką ocenę kredytową, a także zadbać o dostatecznie duży wkład własny. Jeśli nie mamy jeszcze działki, nasze szacunkowe obliczenia muszą uwzględnić zakup działki w danym regionie. Jakich informacji mogą nam udzielić projekty domów z kosztorysem?

 

Czym jest kosztorys ślepy?

 

Obecnie wiele pracowni architektonicznych przygotowuje orientacyjny kosztorys dołączany do projektu domu. Jest to kosztorys ślepy, który bazuje na pewnych uproszczeniach oraz uśrednionych cenach. Taki kosztorys nie bierze również pod uwagę szczegółowych rozwiązań, które mogą się różnić ze względu na lokalizację działki oraz oczekiwania inwestora. Niemniej jednak, ślepy kosztorys jest w stanie z dość dużą dokładnością przedstawić nam koszty budowy domu w stanie surowym zamkniętym. Dzięki temu, możemy zweryfikować nasze plany i zestawić budżet z interesującym nas projektem domu. To bardzo ważne, ponieważ nie musimy już kupować kota w worku, nie znając orientacyjnych cen realizacji wybranego przez nas projektu.

 

Co zawiera gotowy projekt domu?

 

Kupując gotowy projekt domu otrzymujemy w zasadzie kompletny zbiór informacji potrzebnych do wzniesienia konkretnego domu zgodnie z zamysłem architekta. Otrzymujemy rzuty wszystkich elewacji, kondygnacji i dachu, przekroje oraz schematy, wykaz materiałów, a także opis technologii niezbędnych w procesie budowy. To właśnie kompleksowość takiego projektu umożliwia dokładniejsze oszacowanie kosztów budowy domu. Wiadomym jest, że koszty te zmienią się po wykonaniu adaptacji do specyfiki działki, a wpływ będzie miał także wybór firmy budowlanej. Jeśli jednak ślepy kosztorys pokrywa się w 90% z rzeczywistymi kosztami, wówczas możemy mówić o naprawdę dużej precyzji.

 

Jak samodzielnie obliczyć koszty budowy domu?

 

Być może nie wybrałeś jeszcze konkretnego projektu domu, ale masz już wizję tego, jak powinien wyglądać Twój wymarzony dom. W takiej sytuacji również możesz sprawdzić orientacyjne koszty budowy. Dużym udogodnieniem w tej sytuacji jest kalkulator budowy domu, który możesz znaleźć w tym miejscu: https://new-house.com.pl/kalkulator-budowy-domu. Wystarczy wpisać interesującą nas powierzchnię użytkową, województwo, rodzaj domu, rodzaj dachu, rodzaj stropów, a także rodzaj garażu. Na podstawie tych informacji można obliczyć szacunkowe koszty budowy domu w technologii murowanej dla różnych materiałów: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, keramzytu.

 

Kiedy można sprawdzić precyzyjne koszty budowy domu?

 

Dopiero po zakończonej adaptacji projektu można sporządzić kompletny kosztorys, który pozwala wskazać koszty budowy domu z dokładnością do 95-98%. Zawsze należy zachować pewien margines błędu z tytułu nieoczekiwanych opóźnień lub nadprogramowych kosztów. Kompletny kosztorys uwzględnia niezbędne materiały budowlane i wykończeniowe, koszt zakupu oraz montażu przyłączy oraz instalacji, a także koszty robocizny. Jeśli budowa domu będzie prowadzona z pomocą wielu wykonawców, wówczas musimy uwzględnić różnice w stawkach oferowanych przez różne firmy.

 

Czy istnieje możliwość zmniejszenia kosztów inwestycji?

 

Gotowy projekt domu musi przejść proces adaptacji. W ramach tego procesu, projekt jest adaptowany do specyfiki działki. Uwzględnia się ukształtowanie terenu, warunki wodno-gruntowe, wytyczne w miejscowym planie przestrzennym lub w decyzji o warunkach zabudowy, uzbrojenie działki, a także inne czynniki, które będą miały wpływ na budowę domu w tym miejscu. Co więcej, adaptacja projektu uwzględnią również indywidualne oczekiwania ze strony inwestora.

 

A zatem, tak, na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmniejszenia kosztów budowy domu. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu możesz dowiedzieć się więcej, na czym polega proces adaptacji oraz jakie zmiany są wprowadzane najczęściej. Jak można zredukować koszty budowy? Zdecydować się na mniejszy garaż lub zrezygnować z niego całkowicie, wybrać inne materiały do budowy domu, zmienić pokrycie dachowe, zrezygnować z elementów architektonicznych, takich jak: lukarny, wykusze czy balkony. Zmian można dokonać także w obrębie technologii. Duży wpływ na koszty budowy domu ma wybór okien, drzwi zewnętrznych czy instalacji grzewczej.

 

Gdzie znajdziesz gotowe projekty domów z wyceną?

 

Firma budowlana New House współpracuje z wieloma renomowanymi pracowniami projektowymi. Dzięki temu, możemy zaoferować inwestorom obszerny zbiór kilku tysięcy gotowych projektów domów. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która jeszcze przed zakupem projektu umożliwia sprawdzenie dokładnych kosztów budowy domu. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/projekty-domow możesz przeglądać dostępne projekty z podziałem na konkretne rodzaje domów, rodzaje dachu czy powierzchnię użytkową. Jak sprawdzić rzeczywiste koszty budowy domu? Wystarczy wybrać interesujący zakres realizacji oraz wypełnić krótki formularz z danymi.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.