Akademia Budowlana

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu – zbiór najważniejszych informacji

Spis treści:

Fundamenty naszego domu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, która znajduje się w gruncie. Dobra hydroizolacja chroni mury, zapobiegając ich pękaniu oraz wychładzaniu. Jest to zatem bardzo ważny etap prac związanych z układaniem fundamentów pod trwały i praktyczny dom. Z tego artykułu dowiesz się, jakie funkcje pełni hydroizolacja fundamentu, w jaki sposób powinny być przeprowadzone prace, a także, jak uniknąć kosztownych błędów.

 

Czym jest hydroizolacja fundamentów?

 

Hydroizolacja to materiały, których zadaniem jest zabezpieczenie ław i ścian fundamentowych przed działaniem wilgoci. Problem wilgoci występuje na każdej działce budowlanej, z tym że różnicę robi rodzaj gruntów, a także poziom wód gruntowych. Co za tym idzie, niektóre domy muszą być lepiej zaizolowane od innych. Do tego służą różne rodzaje izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Hydroizolacja jest niezwykle ważna, ponieważ ma wpływ na trwałość całego budynku. W tym artykule: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz zgłębić swoją wiedzę na temat poszczególnych etapów prac budowlanych, w tym również robót ziemnych i układania fundamentów.

 

Czym może skutkować brak hydroizolacji lub wadliwie położona izolacja? Z czasem dochodzi do niszczenia konstrukcji fundamentów. Każda szczelina i pęknięcie oznacza niższą nośność całego domu. Wilgoć sprzyja również rozwojowi pleśni i grzybów, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia domowników. Nadmierna wilgoć przedostająca się do naszego domu prowadzi także do uszkodzeń warstwy termoizolacyjnej, co oznacza drastyczny spadek energooszczędności.

 

 

 

Rodzaje hydroizolacji stosowanej przy fundamentach

 

Istnieje kilka technik izolowania fundamentów. W związku z tym, wyróżniamy kilka rodzajów hydroizolacji. Zacznijmy od podziału ze względu na miejsce stosowania. Wyróżniamy izolację poziomą, która chroni ławy fundamentowe oraz płyty fundamentowe, a także izolacje pionowe, które umieszcza się na ścianach fundamentowych. Izolacja pionowa bardzo często ciągnie się aż do cokołu pod elewacją budynku. W ten sposób, hydroizolacja pionowa chroni zarówno przed wilgocią obecną w gruntach, jak również przed opadami deszczu.

 

Drugi podział obejmuje konkretne właściwości materiału dobieranego pod kątem specyfiki działki. Izolacja przeciwwilgociowa, zwana również izolacją lekką, jest wykorzystywana w przypadku gruntów niespoistych, które szybko odprowadzają wilgoć w głąb ziemi. Drugim warunkiem jest niski poziom wód gruntowych. Wyróżniamy także izolacje przeciwwodne, które dzielą się na średnie i ciężkie. Izolacje średnie znajdują zastosowanie na gruntach spoistych, takich jak glina czy ił, gdzie woda opadowa długo wsiąka do ziemi. Z kolei hydroizolacja ciężka jest stosowana w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, na terenach zalewowych, a także na skarpach. Jest najtrwalsza i pozwala zatrzymać nawet duży napór wody na fundamenty.

 

Od czego zależy wybór hydroizolacji?

 

Przed przystąpieniem do budowy domu należy wykonać badania geologiczne gruntu. W ten sposób można ocenić panujące na działce warunki wodno-gruntowe. Po zapoznaniu się z rodzajami dostępnych hydroizolacji wiesz już, że najważniejsze są przede wszystkim dwa czynniki: rodzaj gruntów (to czy są spoiste czy nie), jak również poziom wód gruntowych. Znaczenie ma także ukształtowanie terenu. W przypadku domów położonych na skarpie potrzebna jest izolacja ciężka. Dodatkowym zabezpieczeniem fundamentów przed wilgocią może być drenaż opaskowy. To specjalny układ rur okalający fundamenty. Jego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Wpływ na wybór systemu izolacji przeciwwilgociowej ma także rodzaj materiału, z którego wykonane są fundamenty.

 

Popularne materiały do hydroizolacji fundamentów

 

Wybór materiałów jest naprawdę spory, dzięki czemu, projektanci nie mają trudności z doborem hydroizolacji pod kątem specyfiki budynku oraz warunków wodno-gruntowych. Jeśli chodzi o izolacje lekkie, najczęściej stosowane są: masy bitumiczne, jednowarstwowe papy, folie chroniące przed wilgocią, a także specjalne szlamy uszczelniające. Jeśli chodzi o izolację przeciwwodną, do wyboru inwestorów są: masy asfaltowe z dwóch lub trzech warstw, masy KMB, masy hybrydowo-mineralne, a także membrany. W roli ciężkiej hydroizolacji sprawdzi się także beton wodoszczelny. W wielu przypadkach stosuje się kilka warstw wykonanych z różnych materiałów.

 

Najczęstsze błędy popełniane przy izolacji fundamentów?

 

Budowa domu murowanego jest prostsza, niż chociażby budowa domu szkieletowego. Trudniej o popełnienie kosztownych błędów. W tym artykule: https://new-house.com.pl/dom-murowany możesz dowiedzieć się więcej na temat charakterystyki domów murowanych. Jeśli chodzi o popularne błędy, najczęściej jest to po prostu zły wybór systemu do specyfiki budynku, a także nieuwzględnienie warunków wodno-gruntowych. Dużym błędem będzie np. zastosowanie izolacji lekkiej w przypadku gruntów spoistych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych. Także zbyt duże tempo pracy oraz niestaranne układanie materiału mogą odpowiadać za nieszczelność hydroizolacji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.