Akademia Budowlana

Co wchodzi w skład projektu budowlanego?

Spis treści:

Projekt budowlany zawiera wszystkie informacje niezbędne do wzniesienia domu odpowiadającego oczekiwaniom inwestora. Składa się z części opisowej, rysunków technicznych oraz schematów poszczególnych rozwiązań, jakie zostaną zastosowane w domu. Biorąc pod uwagę, że kompletny projekt jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę domu, warto sprawdzić, jakie są niezbędne części projektu budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Z jakich części składa się projekt budowlany?

 

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2020 roku, projekt budowlany powinien się składać z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Projekt budowlany jest jednym z głównych załączników wymaganych we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu. Ponadto, każda część projektu zawiera kluczowe informacje, które pozwalają na kompleksową budowę domu krok po kroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu należy dołączyć trzy kopie projektu budowlanego.

 

Firma budowlana New House może zaoferować swoim klientom realizację kilku tysięcy projektów, które można przeglądać na stronie: https://new-house.com.pl/projekty-domow. Są to gotowe projekty domów, które przejdą proces adaptacji w celu stworzenia projektu budowlanego. Gotowy projekt w dużej mierze pokrywa się z bardziej szczegółowym projektem architektoniczno-budowlanym. Z kolei projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także projekt techniczny tworzy się dopiero po przeanalizowaniu specyficznych warunków działki budowlanej.

 

 

 

Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany?

 

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera rzuty wszystkich poziomów domu, począwszy od fundamentów, poprzez piwnicę, parter, piętro lub poddasze, aż po dach. Jeśli dach jest spadzisty, niezbędny jest także przekrój więźby dachowej. Projekt zawiera także przekroje stropów, schodów oraz elewacji. Do tego dochodzą rysunki konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. Jest to część rysunkowa. Z kolei część opisowa obejmuje materiały użyte do budowy domu, precyzyjny opis konstrukcji budynku wraz z zastosowanymi rozwiązaniami instalacyjnymi. Niezbędnym elementem części opisowej projektu budowlanego jest także charakterystyka energetyczna domu, obejmująca roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie 1 metra kwadratowego powierzchni.

 

Co zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu?

 

Kompletny projekt budowlany musi zawierać projekt zagospodarowania terenu lub działki. Na takim projekcie należy nanieść wszystkie istniejące oraz planowane obiekty. W tej części znajdują się także opisy oraz rysunki przyłączy technicznych: wodociągowego, elektrycznego, kanalizacyjnego i gazowego. Oczywiście nie wszystkie przyłącza muszą być dostępne na naszej działce. Jeśli nasza działka nie będzie posiadać dostępu do wodociągów i kanalizacji, projekt musi uwzględnić studnię, a także zbiornik na szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia również takie elementy, jak: miejsce składowania odpadów, podjazd, alejki ogrodowe, a także ogrodzenie działki wraz ze wskazanym miejscem na bramę i furtkę.

 

Co zawiera projekt techniczny?

 

Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym, a obowiązek jego dołączenia do projektu budowlanego pojawił się dopiero w 2020 roku. Co ciekawe, ta część projektu budowlanego nie jest obowiązkowa przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę domu. Projekt techniczny można przedłożyć w stosownym urzędzie już po zakończeniu budowy. W dużej mierze zawiera on te same informacje, co projekt architektoniczno-budowlany, ale jest bardziej ogólny. Zawiera informacje o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjnych i konstrukcyjnych, a także o charakterystyce energetycznej obiektu.

 

W jaki sposób powstaje kompletny projekt budowlany?

 

W pierwszej kolejności inwestor wybiera gotowy projekt domu, który chce zrealizować na swojej działce budowlanej. Gotowe projekty zawierają szereg wytycznych, ale nie są tym samym, co projekt budowlany. Konieczna jest bowiem adaptacja projektu, o czym więcej możesz przeczytać w tym artykule: https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu. Gotowy projekt domu musi być dostosowany do specyfiki działki, warunków wodno-gruntowych, a także do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

 

W trakcie adaptacji projektu można również nanieść zmiany pod kątem indywidualnych potrzeb inwestora. Najczęściej są to zmiany nieistotne, takie jak chociażby zmiana układu ścian działowych. Istotne zmiany, takie jak zmiana kluczowych parametrów: powierzchni, kubatury, wymiarów czy rozwiązań konstrukcyjnych wymagają uzyskania zgody autora gotowego projektu. Firma budowlana New House współpracuje z wieloma pracowniami architektonicznymi, dzięki czemu, dostępne na naszej stronie projekty mogą być dowolnie adaptowane pod kątem oczekiwań inwestora.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.