Akademia Budowlana

Szare ścieki - co to takiego?

Spis treści:

Pewnie nie raz słyszeliście o szarych ściekach. Dla niektórych może być to pierwsze w życiu zetknięcie się z tym terminem. Czym zatem są ścieki określane mianem szarych?

 

Szare ścieki – co to takiego?

 

Szare ścieki swoją nazwę zawdzięczają kolorowi, jakim się cechują. Szara woda także posiada konkretny status, przez który nie jest określana wodą pitną, ani wodą silnie skażoną.

 

Szare ścieki, niekiedy nazywane też szarą wodą, określane są jako woda zabrudzona, która wolna jest od fekaliów. Mówiąc prostszym językiem, jest to woda nieprzemysłowa woda ściekowa, która powstaje w trakcie różnych domowych prac czy procesów, chociażby podczas prania, mycia naczyń czy kąpieli. Woda taka nadaje się w ograniczonym zakresie do ponownego użycia.

 

Warto wspomnieć o tym, że w większości gospodarstw domowych nawet 80% zużytej wody można określić mianem szarych ścieków, które można ponownie wykorzystać. Istotny jest jednak fakt, że woda wykorzystywana do spłukiwania toalety nie jest zaliczana do szarych ścieków. Spowodowane jest tym, że ścieki powstałe po spłukaniu toalety charakteryzują się inną zawartością chemikaliów i bakterii. Jeśli skład szarej wody zawiera duże ilości odpadów kuchennych albo środków chemicznych o dużym natężeniu, określa się już ją mianem ścieku.

 

Wykorzystywanie szarych ścieków

 

Swego czasu, z powodu ograniczonej ilości wody gruntowej, która niezbędna była w wielu segmentach gospodarki, a także do codziennego użycia, oraz w związku z dużym kosztem uzdatniania wody, dużym zainteresowaniem zaczęło się cieszyć wykorzystywanie zużytej wcześniej wody zarówno w domach, jak i komercyjnie. Do dziś praktyka ta obecna jest w domach autonomicznych.

 

Zdarza się często, że wiele krajów czy regionów, ze względu na możliwe zagrożenia zdrowotne czy środowiskowe, nakazuje intensywnie przerobić szarą wodę, aby uzyskać z niej wodę czystą. Jednak jak możemy się domyślić, koszt odzysku wody jest znacznie wyższy niż koszt pozyskania nowej, czystej wody, więc nie wykorzystuje się potencjału szarej wody.

 

Mimo prawnych ograniczeń co do wykorzystywania szarej wody często i tak jest ona stosowana chociażby do nawadniania ogrodów. Niektóre kraje zezwalają na takie jej wykorzystanie. Należą do nich te kraje, które znajdują się w strefach klimatycznych, którym grożą susze i tam, gdzie woda pitna nie może być używana do podlewania ogrodów czy mycia samochodów. Idealnym przykładem takiego kraju jest Australia, której rząd umożliwił wykorzystywanie szarej wody w tych miejscach, gdzie dostępne są specjalne systemy konieczne do rozsączania szarej wody. Ważne jest wtedy, aby systemy te uzbrojone były w odpowiednie certyfikaty. W krajach Trzeciego Świata szara woda używana do wielu czynności, do których woda jest niezbędna, jest bardzo powszechne, mimo tego, że nie stosuje się tam żadnych regulacji w tej kwestii.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.