Akademia Budowlana

Jakie mogą być przyczyny niezdatnej wody w studni głębinowej?

Spis treści:

Studnie głębinowe często są jedyną alternatywą dla inwestorów, których działka budowlana nie może zostać podpięta do sieci wodociągowej. Argumentem przemawiającym na korzyść studni są także niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z przyłączem wodociągowym. Powszechnym problemem jest jednak niezdatność wody pochodzącej ze studni głębinowej. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy? Jak można uzdatnić wodę ze studni?

 

Jak sprawdzić czy woda ze studni jest zdatna do picia?

 

Właściciele działki planujący wykopanie studni głębinowej powinni przeprowadzić badanie wody. Można to zrobić jeszcze przed wykopaniem studni lub już po jej założeniu. Pierwsze badanie wody powinno być kompleksowe i uwzględniać: wskaźniki fizyczne, wskaźniki chemiczne, a także ewentualne zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istnieje bowiem wiele przyczyn niezdatności wody ze studni, a jeśli zależy nam na rozwiązaniu problemu, musimy dokładnie rozpoznać problem.

 

Badanie wody można wykonać na kilka sposobów. Jeśli zależy nam na przeprowadzeniu badań jeszcze przed wykopaniem studni, należy skorzystać z usług prywatnych firm oferujących takie usług. Jeśli zamierzamy zbadać wodę z wykopanej już studni, mamy do wyboru kilka opcji: prywatną firmę, stację sanitarno-epidemiologiczną (sanepid), a także wyspecjalizowane laboratoria, do których wystarczy zanieść wodę. My polecamy prywatną firmę, która zajmuje się montażem systemów uzdatniających. Wówczas otrzymamy nie tylko precyzyjne wyniki badań, ale również zalecenia ze strony fachowca.

 

 

 

Fizyczne wskaźniki jakości wody

 

Do grona fizycznych wskaźników jakości wody zaliczamy: mętność, barwę, smak oraz zapach. Bardzo popularnym problemem jest zbyt wysoka mętność spowodowana przez zawiesiny mineralne. Jest to powszechne na terenach z gruntami gliniastymi oraz mulistymi. Także wysoka zawartość manganu i żelaza może być przyczyną mętności. Zaleca się, aby mętność wody nie była wyższa, niż 1 NTU. Nieodpowiednia barwa wody jest natomiast spowodowana przez koloidalna materię organiczną, głównie w postaci kwasów humusowych. Woda zdatna do picia powinna być przeźroczysta. Brązowe lub rdzawe zabarwienie oznacza niezdatność. Fachowo określa się współczynnik mg Pt/l. Barwa wody powinna wynosić do 15 mg Pt/l.

 

Wiele przyczyn może mieć natomiast nieprzyjemny zapach i smak wody. Najczęściej jest to skutek zbyt wysokiego stężenia niektórych minerałów oraz środków chemicznych (np. związku chloru czy siarkowodorów). Do potencjalnych przyczyn niezdatności ze względu na smak i zapach możemy zaliczyć także obecność szkodliwych drobnoustrojów oraz materii organicznej.

 

Chemiczne wskaźniki jakości wody

 

Badanie wody w studni obejmuje również chemiczne wskaźniki jakości wody, czyli stężenie takich substancji, jak: żelazo, mangan, jon amonu, azotany i azotyny, węglany, wodorotlenki wapnia i magnezu oraz szereg innych substancji. Zbyt wysokie stężenie poszczególnych substancji wpływa oczywiście na wskaźniki fizyczne, czyli smak, zapach, barwę oraz mętność. Bardzo powszechnym problemem jest zbyt wysoka zawartość żelaza i manganu. Mówimy wówczas o twardej wodzie, która nie nadaje się do picia, a także stwarza zagrożenie dla sprzętu w naszym domu, np. pralki lub zmywarki do naczyń. Do chemicznych wskaźników jakości wody zaliczymy również przewodowość elektryczną, zasadowość oraz odczyn pH. Po rozpoznaniu nieprawidłowych wartości we wskaźnikach chemicznych można zastosować niezbędne filtry oraz urządzenia do uzdatniania wody.

 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

 

Niezdatność wody może mieć związek także z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Dość powszechnym problemem jest obecność pałeczki okrężnicy, czyli Escherichia coli. To naturalna część flory bakteryjnej i niskie stężenie tej bakterii nie stanowi jeszcze poważnego problemu. Gorzej, jeśli równolegle występuje problem innych bakterii, wirusów oraz pasożytów. Niedopuszczalna jest natomiast obecność paciorkowców kałowych, czyli enterokoków. Takie bakterie występują w kale ludzi i zwierząt i mogą przedostawać się do wody gruntowej. Niezbędne jest wówczas zastosowanie sterylizatora lub środka dezynfekującego. Przyczyną niezdatności wody w studni mogą być również wysokie stężenia bakterii z grupy coli.

 

W jaki sposób uzdatnić wodę ze studni głębinowej?

 

Jeśli okaże się, że woda ze studni jest niezdatna do spożycia, warto już na etapie adaptacji gotowego projektu uwzględnić takie czynniki. W projekcie budowlanym można bowiem wprowadzić informacje o niezbędnych systemach uzdatniających. Skróci to czas i obniży koszty ich montażu. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz przeczytać więcej o kompleksowej budowie domu. Uzdatnianie wody to bardzo rozległy temat, który obejmuje specjalistyczne urządzenia, środki dezynfekujące oraz filtry mające na celu wyeliminowanie niepożądanych wskaźników fizycznych, chemicznych oraz ochronę przed niebezpiecznymi drobnoustrojami. Wybór systemu uzdatniania jest uzależniony właśnie od konkretnej przyczyny niezdatności.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.