Akademia Budowlana

Co powinien zawierać projekt szamba?

Spis treści:

Szambo bardzo często okazuje się niezbędnym elementem zagospodarowania terenu działki, jeśli nie istnieje możliwość przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. Aby szambo było w pełni funkcjonalne, należy oszacować zużycie wody i wybrać trwały oraz szczelny zbiornik o optymalnej pojemności. Dlatego tak ważną kwestią jest projekt szamba, na podstawie którego wykonana zostanie instalacja. Sprawdźmy, co dokładnie powinien zawierać taki projekt.

 

Na jakich działkach można zastosować szambo?

 

Budowa szamba jest możliwa w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia działki budowlanej do sieci kanalizacyjnej, a ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką instalację. Zbiornika na nieczystości nie można natomiast stosować na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska, narażonych na powódź, a także na terenach zalewowych. O budowie szamba warto pomyśleć jak najwcześniej. Dzięki temu, już na etapie projektowania domu można wyznaczyć miejsce na działce, gdzie położony będzie zbiornik na nieczystości. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przebiega kompleksowa budowa domu do stanu surowego, deweloperskiego oraz pod klucz. Sporo miejsca poświęcamy także montażowi różnych instalacji, w tym szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Jakie elementy zawiera gotowy projekt szamba?

 

Projekt szamba składa się z części opisowej oraz rysunkowej. W części opisowej dostępne są informacje na temat tego, z jakiego materiału wykonany będzie zbiornik, jaka jest jego pojemność. Pojemność dobiera się pod kątem szacowanego zużycia wody. Stosowne informacje na ten temat również będą zawarte w projekcie. Ponadto, część opisowa obejmuje wszelkie kwestie techniczne oraz opis technologii, w jakiej wykonana zostanie instalacja.

 

W części rysunkowej można sprawdzić przekrój szamba, położenie rur łączących dom ze zbiornikiem, a także dokładne miejsce usytuowania zbiornika na terenie działki budowlanej. W części rysunkowej zaznaczone są wszystkie wymiary oraz powierzchnia, jaką zajmować będzie zbiornik na działce. Reasumując, projekt szamba zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wyboru zbiornika, a także jego montażu na działce budowlanej. Warto zaznaczyć, że taki projekt jest niezbędny w sytuacji, gdy inwestor planuje instalację szamba na swojej działce.

 

Czy budowa szamba wymaga formalności?

 

Tak, chociaż szambo można wybudować bez pozwolenia na budowę, inwestor będzie musiał dopełnić pewnych formalności. Konieczne jest bowiem zgłoszenie prac. W zgłoszeniu należy zawszeć następujące informacje: specyfikę oraz cel planowanych prac, opis materiałów z jakich wykonane zostanie szambo, opis samego przebiegu prac, a także planowany termin rozpoczęcia budowy. Projekt szamba jest jednym z załączników zgłoszenia. Obowiązkowe elementy takiego projektu to: rysunek pokazujący dokładne usytuowanie zbiornika na działce, odległość od charakterystycznych elementów i granic działki, wymiary zbiornika, a także przekrój szamba. Do wniosku należy dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. W pewnych sytuacjach konieczne mogą być ekspertyzy, opinie oraz dokument stwierdzający brak możliwości przyłączenia działki do kanalizacji.

 

Zgłoszenie budowy szamba w formie wniosku z załącznikami składa się w urzędzie miasta lub gminy. Od momentu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu w tej sprawie. Inwestor może również zostać wezwany do uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Jeśli jednak w przeciągu 21 dni nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu, jest to tzw. cicha zgoda na budowę. Wówczas inwestor może rozpocząć prace związane z budową szamba.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika?

 

Kluczową kwestią jest oczywiście pojemność zbiornika na szambo. Należy oszacować zużycie wody w domu lub sprawdzić rachunki z poprzedniego miejsca zamieszkania. Przyjmuje się, że w przypadku czteroosobowej rodziny optymalnym rozwiązaniem jest zbiornik o pojemności 8m3, czyli 8000 litrów. Im większy zbiornik tym mniejsza częstotliwość wywozu szamba. Warto także sprawdzić trwałość materiału, z jakiego wykonane zostanie szambo. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/szambo-szczelne możesz przeczytać o rozwiązaniach stosowanych w nowoczesnym budownictwie. Coraz częściej odchodzi się od zbiorników betonowych i zastępuje się je zbiornikami z tworzyw sztucznych.

 

Alternatywy dla tradycyjnego zbiornika na nieczystości

 

Szambo to niejedyne rozwiązanie na działce, której nie da się przyłączyć do kanalizacji. Dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzielimy je na ekologiczne (z drenażem rozsączającym) oraz biologiczne (z dwukomorowym osadnikiem gnilnym). Główna zaleta takiej oczyszczalni? Wywóz nieczystości odbywa się raz lub dwa razy do roku, zamiast raz na miesiąc, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego szamba. A zatem, choć jest to rozwiązanie droższe w realizacji, w perspektywie czasu może zaoferować inwestorom spore oszczędności.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.