Akademia Budowlana

Budowa domu na skarpie - na co musimy uważać ?

Spis treści:

Zdarzyć się może, że niezwykle atrakcyjna cenowo, jak i lokalizacyjnie działka ulokowana jest na skarpie lub zboczu. Czy zatem budowa domu jednorodzinnego na takiej parceli będzie możliwa? Jak najbardziej. Jednak w takim przypadku będziemy musieli włożyć znacznie więcej pracy i wysiłku, aniżeli na zwykłej działce, aby móc się cieszyć niezwykłym efektem. Na co musimy uważać, budując dom na skarpie?

 

O czym musimy pamiętać, budując dom na skarpie?

 

Nie sposób zaprzeczyć, że domy ulokowane na pochyłościach prezentują się bajecznie. Przeprowadzenie takiej inwestycji nie jest jednak pozbawione różnych haczyków, o których powinniśmy wiedzieć, zanim przystąpimy do budowy.

 

Przede wszystkim budowa domu na skarpie jest znacznie droższa nić budowa tradycyjnego domu. Więcej wydać będziemy musieli już na etapie przygotowywania projektu, gdyż do jego powstania konieczna będzie dokumentacja geotechniczna, która oczywiście jest dodatkowo płatna. Dzięki profesjonalnym działaniom geotechnika będziemy wiedzieć, czy budowa domu na zboczu będzie możliwa i bezpieczna. Poza tym pomoże ona w późniejszym doborze rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Jeśli mówimy już o konstrukcji, to trzeba pamiętać, że w domach zbudowanych na skarpach najważniejszą rolę odgrywają ich fundamenty. Odpowiedni dobór materiałów również generować może dodatkowe koszty. Ponadto istotny jest także stopień nachylenia skarpy, na której zostanie zbudowany dom. Im większy on będzie, tym ściany fundamentowe naszego domu powinny być wyższe. Poza tym, że im wyższe ściany, tym będą droższe, to wykopy pod nie robione zajmą więcej czasu niż zwykle.

 

Jakie fundamenty pod budowę domu na skarpie?

 

Jak już wyżej wspomnieliśmy, najważniejszą rolę w domach na skarpie pełnią fundamenty. W tym przypadku odradza się zastosowanie tradycyjnych poziomych fundamentów. Sugerowanym i znacznie lepszym wyborem będą fundamenty schodkowe. Fundamenty w kształcie schodów zapobiegają pęknięciom, a także sprawiają, że budynek równomiernie będzie osiadał w gruncie.

 

Jeśli mówimy o fundamencie, to nie sposób nie wspomnieć o konieczności wykonania drenażu opaskowego, który jest niczym innym, jak systemem odwodnienia budynku. Podczas opadów spływająca woda będzie zatrzymywana przez fundamenty i grozić im będzie nasiąkanie, co na pewno osłabi konstrukcję budynku. Drenaż taki wykonuje się dookoła budynku z użyciem geowłókniny, która chroni rury drenarskie przed zapychaniem się piaskiem czy mułem, którego nie przepuszcza.

 

Jak wykorzystać zbocze terenu?

 

Skoro budowa fundamentów jest dosyć kosztowna, to warto byłoby zbudować piwnicę, skoro i tak konieczne jest stworzenie głębokich wykopów. Czy jest to w ogóle możliwe i bezpieczne? Jak najbardziej. Co więcej, zabieg ten sprawi, że prace fundamentowe będą łatwiejsze, gdyż dzięki piwnicy będziemy mogli poprowadzić ławy fundamentowe na jednej wysokości. Jedynym minusem jest fakt, iż kondygnacja ta będzie częściowo pod ziemią. Jednak część, gdzie nie będzie okien, można wykorzystać w lokalizacji pomieszczeń technicznych.

 

Jak zabezpieczyć skarpę, na której znajduje się dom?

 

Jak więc łatwo zauważyć, budowa domu na skarpie nie jest łatwa, ale jest jak najbardziej do wykonania. Najważniejsze jest, aby dokładnie poznać właściwości terenu, na którym zamierzamy zbudować dom. Dlatego też niezbędne jest zatrudnienie geotechnika, który pomoże nam rozwiać wszelkie wątpliwości, chociażby czy istnieje ryzyko, że ziemia się osunie. Ponadto bardzo ważna jest konstrukcja całego budynku, a zwłaszcza fundamenty, które z kolei powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych.

 

Decydując się na budowę domu na skarpie, powinniśmy mieć jeszcze na uwadze, że tereny te zazwyczaj są bogate w piękne krajobrazy. W związku z tym działka może być pod wpływem miejscowych przepisów, które powiązane są z zagospodarowaniem przestrzennym i regulować mogą chociażby kształt bryły budynku, czy typ dachu, jaki na nim się powinien znajdować. Dlatego warto przemyśleć to, czy będziemy w stanie dostosować nasz dom do otaczającego go krajobrazu, aby mógł stać się jego częścią.

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.