Akademia Budowlana

Przykładowe zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które ograniczają wybór projektu domu

Spis treści:

Nie sposób zaprzeczyć, że ku.pno działki jest jednym z najważniejszych oraz tak naprawdę pierwszym krokiem poczynionym ku budowie naszego wymarzonego domu. Zanim jednak się zdecydujemy na zakup, powinniśmy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni

 

Gdzie zgłosić się po miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Do miejscowego wydziału, który zajmuje się architekturą i budownictwem. Jeśli już otrzymamy plan, powinniśmy sprawdzić przede wszystkim, czy parcela, którą zamierzamy kupić pod budowę domu, jest do tego przeznaczona. Nie byłoby ciekawie w momencie, kiedy okazałoby się, że nasza działka przeznaczona jest jedynie pod punkty usługowe. Poza tym powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie warunki narzuca plan w stosunku do sposobu zagospodarowania działki i zabudowy. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ nasz przyszły dom musi odpowiadać wymaganiom zawartym w MPZP. Dlatego też, zanim dokonamy zakupu projektu, musimy najpierw sprawdzić, jakie powinien mieć parametry. Parametry, które reguluje MPZP to m.in.:

 

Warto sprawdzać MPZP, gdyż może się okazać, że nie będziemy mogli wybudować w domu w ogóle na naszej działce. Może się zdarzyć też, że wybierzemy niewłaściwą kubaturę, wygląd domu czy kształt dachu i nasz dom zbudowany będzie niezgodnie z prawem, a tego chcemy uniknąć.

 

Co więcej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości, takich jak zalanie domu przez powódź, na którą teren pod naszą działką jest zagrożony.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.