Akademia Budowlana

Strop Teriva - charakterystyka

Spis treści:

Teriva to rodzaj stropu gęstożebrowego zbudowanego z prefabrykowanych belek kratownicowych. Wolne przestrzenie pomiędzy belkami wypełnia się pustakami. Tego typu stropy odznaczają się stosunkowo niską wagą w porównaniu ze stropami monolitycznymi. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka rodzajów stropów Teriva o nieco innej charakterystyce, co poszerza zakres zastosowań. W tym artykule tłumaczymy, czym się charakteryzuje strop Teriva, a także wskazujemy mocne i słabe strony tego rozwiązania.

 

W jaki sposób zbudowany jest strop Teriva?

 

Podstawą stropów Teriva są prefabrykowane belki kratownicowe umiejscowione pomiędzy ścianami nośnymi budynku. Odległości pomiędzy belkami wynoszą ok. 40 - 60 cm. Wolne przestrzenie między nimi są wypełniane pustakami. Następnie całość zalewa się warstwą nadbetonu, która usztywnia konstrukcję i nadaje jej docelowej wytrzymałości. Grubość stropu Teriva wynosi zazwyczaj od 24 do 34 cm, w zależności od zastosowanych belek. Choć do budowy tego stropu wykorzystuje się elementy prefabrykowane, to sam proces budowy jest dość czasochłonny, głównie przez konieczność zastosowania licznych podpór oraz szalunków potrzebnych do położenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zaletą jest jednak to, że do wykonania stropu gęstożebrowego Teriva niepotrzebny jest sprzęt ciężki.

 

Rodzaje stropów gęstożebrowych Teriva

 

Na przestrzeni lat pojawiło się kilka rodzajów stropów Teriva różniących się parametrami belek i pustaków. Różny jest także osiowy rozstaw belek, grubość finalnego stropu, jak również rozpiętość modularna. Początkowo stosowane były stropy Teriva I określane również jako Teriva 4.0. Do ich budowy wykorzystywało się belki o szerokości nieco powyżej 50 cm i wysokości ok. 20 cm. Puste przestrzenie wypełniało się pustakami o wymiarach 21x52x24 cm. Minusem stropów Teriva I była mała rozpiętość modularna stropu ograniczona do 6,0 m. Dlatego następne odmiany Teriva Nova oraz Teriva I Bis skupiały się na zwiększeniu rozpiętości modularnej do wartości 7,2 m.

 

Następnie wprowadzono na rynek stropy Teriva II nazywane również Teriva 6.0. Główną różnicą w porównaniu ze stropem Teriva I był zmniejszony rozstaw belek do 45 cm. W związku z tym należało również zastosować mniejsze pustaki o wymiarach: 30x37x23 cm. Warto nadmienić, że na bardzo zbliżonych zasadach konstruowany jest strop Teriva I Bis, z tą różnicą, że stosuje się niższe belki i pustaki, dzięki czemu grubość stropu wynosi 28 cm. W przypadku stropów Teriva II jest to aż 34 cm. Taki stop jest bardziej wytrzymały i zapewnia większą nośność, ale jest również wyraźnie cięższy. Warto jednak nadmienić, że stropy Teriva II są najczęściej wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Strop Teriva III odznacza się identycznymi parametrami, co Teriva II. Stosuje się tutaj te same pustaki, identyczny rozstaw belek, a grubość również wynosi 34 cm. Jedyną różnicą są bardziej wytrzymałe belki kratownicowe, które pozwalają uzyskać jeszcze większą nośność i odporność na obciążenia.

 

Czym charakteryzuje się strop Teriva?

 

Stropy Teriva oferują bardzo wysoką wytrzymałość i odporność na różne rodzaje obciążeń. Zachowują przy tym relatywni niską wagę, która wynosi 230 kg na m2 w przypadku stropów Teriva I i Teriva Nova, 380 kg na m2 w przypadku Teriva I Bis oraz 390 kg na m2 w przypadku stropów Teriva Ii i Teriva III. Obciążenie użytkowe dla wszystkich stropów z grupy Teriva I wynosi 150 kg na m2, natomiast w przypadku stropów Teriva II i Teriva III jest to odpowiednio 300 i 500 kg na m2. Rozpiętość modularna dla stropów Teriva wynosi od 6 metrów dla stropów Teriva I do 7,8 metra dla stropów Teriva II. Do budowy stropów Teriva najczęściej wykorzystuje się pustaki ceramiczne, aczkolwiek można zastosować pełne bloczki betonowe dla lepszej izolacyjności akustycznej. Warstwę nadbetonu wykonuje się z betonu o klasie C12/15. Grubość warstwy nadbetonu w zależności od rodzaju stropu wynosi zwykle od 3 do 5 cm.

 

Jakie zalety oferuje strop Teriva?

 

Stropy gęstożebrowe Teriva oferują bardzo wysoką wytrzymałość i odporność na obciążenia, a jednocześnie są wyraźnie lżejsze od stropów monolitycznych, dzięki czemu stanowią mniejsze obciążenie dla konstrukcji nośnej budynku. Do ich budowy niepotrzebny jest ciężki sprzęt - wszystkie elementy mogą być przenoszone ręcznie. Kolejnym atutem jest duża dostępność prefabrykatów oraz mniejsze zużycie materiału, dzięki czemu wykonanie takiego stopu jest zazwyczaj tańsze od stropów monolitycznych. Do tego dochodzi kilka rozwiązań konstrukcyjnych, co poszerza zakres zastosowań. Atutem jest niewątpliwie to, że strop Teriva można stosować w miejscach z ograniczonym dostępem, gdzie nie da się zastosować ciężkiego sprzętu.

 

Jakie są wady stropów gęstożebrowych Teriva?

 

Strop Teriva to rozwiązanie posiadające jednak pewne wady. Przede wszystkim jego wykonanie jest dość czasochłonne, ponieważ konieczne jest zastosowanie licznych wsporników oraz szalunków. Aby uzyskać optymalną wytrzymałość konstrukcji potrzebna jest także staranna pielęgnacja nadbetonu. To wszystko sprawia, że koszty robocizny są znaczące. Jednocześnie, strop Teriva musi być wznoszony przez doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców, ponieważ wszelkie błędy popełnione na etapie budowy mogą skutkować zwiększoną tendencją do klawiszowania. W wyniku klawiszowania na suficie pojawiają się charakterystyczne pęknięcia wzdłuż linii belek.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.