Akademia Budowlana

Budynek biurowy z halą – jak zrealizować taką inwestycję?

Spis treści:

Wiele firm, których działalność skupia się na produkcji lub handlu potrzebuje budynku, który zaoferuje zarówno przestrzeń biurową, jak również halę z przestrzenią magazynową. W takich właśnie sytuacjach potrzebny jest budynek biurowy z halą. Inwestorzy przymierzający się do budowy takiego obiektu muszą pamiętać o kilku istotnych kwestiach, w tym o zakupie właściwej działki budowlanej. W tym artykule powiemy kilka słów o realizacji takiej inwestycji.

 

Jakie funkcje pełni budynek biurowy z halą?

 

Budynek biurowy z halą jest obiektem dwufunkcyjnym. Z jednej strony jest to obiekt użyteczności publicznej dostosowany do wykonywania w nim pracy intelektualnej w biurze. Pomieszczenia przeznaczone do takiej pracy muszą spełniać określone wymagania. Z drugiej strony budynek posiada halę, którą może pełnić funkcję produkcyjną lub magazynową. Dwufunkcyjność takich obiektów może nastręczyć pewnych trudności natury formalnej i prawnej. Dla przykładu, nie każda działka usługowa będzie nadawała się do budowy takiego obiektu. Sprawa może się komplikować tym bardziej, gdy budynek ma być również wyposażony w halę, na której zakupy będą mogli robić klienci.

 

Dlatego też, przy inwestycjach takich jak budynek biurowy z halą warto od razu skorzystać z pomocy generalnych wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem w realizacji tego typu obiektów. Firmy świadczące kompleksowe usługi mogą pomóc w znalezieniu właściwej działki budowlanej, a także w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

 

Na jakiej działce będzie można wybudować budynek biurowy z halą?

 

Pierwszą przeszkodą na drodze inwestora, który chce wybudować budynek biurowy z halą jest wybór właściwej działki budowlanej. Zwykle wystarczy tu działka usługowa, ale warto odnotować fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozróżnia także tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić dokładne przeznaczenie działki budowlanej. W tym celu inwestor powinien zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na danym obszarze nie uchwalono MPZP, wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pamiętajmy, że dokumenty te mogą decydować o tym, jakie parametry powinien posiadać budynek biurowy z halą, który będzie można wybudować na tej konkretnej działce budowlanej.

 

Jakie warunki musi spełniać projekt takiego budynku?

 

Osobne warunki będzie musiała spełniać część biurowa oraz hala, czy to produkcyjna, czy to magazynowa. Wynika to już nie tylko z kwestii warunków technicznych dla poszczególnych obiektów, ale również z przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracą. Weźmy pod uwagę chociażby warunki dla obiektów biurowych. Takie pomieszczenia powinny oferować kubaturę przynajmniej 13 m3 na każdego pracownika, który będzie wykonywał pracę intelektualną w tym pomieszczeniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Minimalna powierzchnia wolnej podłogi (bez elementów wyposażenia) powinna wynosić 2 m2 na każdego pracownika. Do tego dochodzi przestrzeń na stanowisko pracy, która nie powinna być mniejsza niż 6 m2. W wielu przypadkach obowiązuje także warunek minimalnej wysokości pomieszczeń biurowych. Powinny one mierzyć przynajmniej 3 metry.

 

Liczne normy oraz ograniczenia sprawiają, że już na etapie projektu należy wziąć pod uwagę specyfikę świadczonej działalności oraz liczby pracowników, którzy na co dzień będą przebywać w biurze. Budynek biurowy z halą musi także spełniać szereg wymogów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Nie dziwi zatem fakt, że tego typu budynki często są projektowane wyłącznie przez pracownie lub architektów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie projektu?

 

Do dyspozycji inwestorów pozostają gotowe projekty budynków biurowych z halą. Możemy je podzielić na projekty ogólne, które mogą być wykorzystane przez firmy o różnym przekroju działalności, jak również projekty bardziej specjalistyczne dla firm o bardzo konkretnym profilu działania. Inwestor przy wyborze projektu musi wziąć pod uwagę szereg kwestii, a mianowicie: powierzchnię biura pod kątem liczby pracowników, powierzchnię hali pod kątem prowadzenia produkcji lub magazynowania, ewentualną strefę socjalną i strefę dla klientów, rodzaj budynku i jego zgodność z ustaleniami MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy. Biorąc pod uwagę, że budynek biurowy z halą zwykle jest wykorzystywany przez konkretną firmę, wielu inwestorów decyduje się na zakup projektu indywidualnego. Jest on przygotowywany na zamówienie przez architekta.

 

Komu zlecić budowę budynku biurowego z halą?

 

Najlepiej sprawdzi się firma budowlana, która dysponuje już doświadczeniem w realizacji tego typu obiektów. Powinna to być również firma świadcząca kompleksowe usługi. Jak już mówiliśmy, dobry wykonawca jest w stanie pomóc inwestorowi na wszystkich etapach inwestycji, wliczając w to poszukiwanie właściwej działki oraz załatwianie spraw typowo formalnych. Taka firma ma również większą wiedzę na temat technicznej specyfiki takich obiektów. W rezultacie, z wyspecjalizowaną firmą budowlaną można wznieść budynek biurowy z halą dużo szybciej i bez niepotrzebnych komplikacji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.