Akademia Budowlana

Ceny działek budowlanych na wsi

Spis treści:

Przeprowadzka z tłocznego i hałaśliwego miasta na wieś to marzenie wielu osób, które są zmęczone życiem w wielkomiejskim zgiełku. Na korzyść zakupu działki na wsi często przemawiają również względy ekonomiczne. Ceny działek budowlanych na wsi mogą być bowiem wyraźnie niższe, aniżeli ceny działek położonych na terenach miejskich. Nie jest to jednak reguła. W tym artykule tłumaczymy, od czego zależą ceny działek na wsi, a także podajemy szacunkowe wartości.

 

Jakie czynniki warunkują cenę działki budowlanej?

 

Działki położone w miastach lub w ich pobliżu zazwyczaj są droższe od działek położonych na wsi. Wynika to oczywiście z większego komfortu komunikacyjnego oraz większej ilości udogodnień w okolicy. Działki w miastach częściej posiadają także dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Jeśli chodzi o ceny działek budowlanych na wsi, są one uwarunkowane przez kilka istotnych czynników.

 

Pierwszym z nich jest dokładna lokalizacja. Działki położone w pobliżu większych dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych są odpowiednio droższe, ponieważ zapewniają lepszą komunikację. A warto pamiętać, że wiele osób wybierających życie na wsi wciąż przez wiele lat pracuje w okolicznym mieście. Wpływ ma również dostęp do komunikacji – busów, autobusów komunikacji miejskiej, pociągów. Komfort komunikacyjny jest jednym z najważniejszych czynników, które będą decydowały o cenie działki położonej na wsi.

 

Istotna jest także okolica – jeśli w pobliżu znajduje się jezioro lub inny punkt turystyczny, działka budowlana automatycznie będzie droższa. Ponadto, bogatsze gminy często oferują dostęp do przyłącza wodnego – to kolejny czynnik, który wydatnie wpłynie na cenę działki. Poza tym liczy się również powierzchnia działki. W przypadku dużej działki cena całkowita jest wyższa, ale już w przeliczeniu na m2 cena okaże się niższa, aniżeli w przypadku mniejszej działki.

 

Czy działki budowlane na wsi są tańsze?

 

Z reguły tak – ceny działek budowlanych na wsi są odpowiednio niższe, aniżeli działki w miastach. Nie jest to jednak regułą. Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma bowiem lokalizacja. Działki położone na wsiach, które powoli stanowią przedmieścia większego miasta bywają nawet droższe od tych, które są dostępne w miastach. Parcela na skraju stale rozwijającego się miasta to bardzo łakomy kąsek dla wielu inwestorów. Z kolei działki położone na wsiach z dala od większych miast są dużo tańsze, ponieważ zainteresowanie nimi jest odpowiednio niższe. Wyjątkiem mogą być ceny działek budowlanych na wsi położonych w bliskim sąsiedztwie atrakcji turystycznych. Przykładem niech będą działki położone nad morzem lub w pobliżu polskich Tatr. Pomimo odludnej lokalizacji takie działki są bardzo drogie.

 

Ile kosztują działki budowlane na wsi w różnych województwach?

 

W określeniu cen działek budowlanych na wsi często pomagają uśrednione ceny za metr kwadratowy dla całego województwa. Ceny te są dużo niższe od tych, które panują w miastach. To właśnie działki na wsi zaniżają średnią dla województwa. W związku z tym, ceny działek budowlanych na wsi w zdecydowanej większości są niższe, aniżeli średnia dla danego województwa. Najtańsze okazują się województwa: lubelskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. W tych województwach działki budowlane na wsi można kupić nawet taniej, aniżeli 100 zł za m2. Droższe są natomiast województwa: dolnośląskie, podlaskie, śląskie i zachodniopomorskie. Tutaj ceny zbliżają się już do 150 zł za m2 na wsi. Najdroższe są działki na Mazowszu, w Wielkopolsce, w Małopolsce oraz na Pomorzu. Tutaj ceny działek budowlanych na wsi mogą oscylować nawet w granicach 200 zł za m2.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki budowlanej na wsi?

 

Analizując działkę budowlaną na wsi pod kątem zakupu zwróć uwagę na to, czy obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, potrzebna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Taką decyzję można uzyskać nie będąc właścicielem działki, ale jest to usługa płatna. Z kolei właściciel może ją otrzymać za darmo. W takich sytuacjach warto zatem szukać działek budowlanych, które posiadają już decyzję o warunkach zabudowy. Na pewno warto zwrócić uwagę na dostęp do drogi publicznej (oraz odległości do większych dróg prowadzących do większych miast), dostęp do sieci uzbrojenia terenu, a także udogodnienia dostępne w okolicy.

 

Istotną kwestię odgrywa także specyfika samej działki – jej powierzchnia, przebieg granic, ukształtowanie terenu, warunki wodno-gruntowe. Od tych czynników w dużej mierze zależeć będzie wybór odpowiedniego projektu, jak również koszty budowy domu. Wszystkie powyższe czynniki należy podsumować i sprawdzić, czy cena działki budowlanej na wsi, jaką proponuje właściciel, jest adekwatna do realnej wartości, zawyżona, a może zaniżona.

 

Działki rolne w korzystnej cenie – czy to dobra inwestycja?

 

W dużo niższych cenach na wsi można kupić działki rolne. Tutaj należy jednak pamiętać, że osoby prywatne nie prowadzące działalności rolnej mogą kupić bez ograniczeń jedyni działki o powierzchni poniżej 0,3 ha, które są rzadkością. Istnieje także możliwość zakupu działki poniżej 1 ha, ale tu pojawiają się już pewne ograniczenia. Ponadto, działka rolna z natury nie jest przeznaczona pod zabudowę. Można to zmienić poprzez odrolnienie działki i zmianę jej przeznaczenia. Jest to jednak dość czasochłonna i kosztowna procedura, a ponadto, nie zawsze kończy się powodzeniem. W związku z tym, zakup działki rolnej pod kątem budowy domu zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.