Akademia Budowlana

Zagospodarowanie wody deszczowej – możliwe rozwiązania

Spis treści:

Właściciele działek mogą zainwestować w systemy, które usprawnią małą retencję. Polega to na czasowym zatrzymaniu lub spowolnieniu spływu wód deszczowych, co pozwala ograniczyć problem suszy, ale również zmniejsza ryzyko powodzi w przypadku długotrwałych i obfitych opadów deszczu. Zagospodarowanie wody deszczowej jest możliwe za sprawą specjalnych zbiorników retencyjnych. W tym artykule podpowiadamy, a jaki sposób można rozpocząć zbieranie wody deszczowej, a także, co można z nią później zrobić.

 

Czym jest mała retencja na działce?

 

Retencja wody to działania, które pozwalają gromadzić wodę deszczową lub spowalniać jej spływ, tak, aby przez dłuższy okres czasu utrzymywała się w środowisku biotycznym i abiotycznym. W ten sposób można chociażby poprawić wilgotność gruntów i zapobiegać skutkom suszy. Natomiast w przypadku długotrwałych i obfitych opadów deszczu retencja pozwala ograniczyć ryzyko powodzi. Z kolei mała retencja to czynności ukierunkowane na poprawienie wskaźnika retencji podejmowane w mniejszej skali przez właścicieli poszczególnych gruntów, w tym również właścicieli działek pod domy jednorodzinne. Mała retencja sprawia, że możliwe jest efektywne zagospodarowanie wody deszczowej. Poza korzystnym wpływem na środowisko naturalne, takie działania mogą zaoferować właścicielowi działki bardziej wymierne korzyści.

 

W jaki sposób można gromadzić wodę deszczową?

 

Dawniej najpopularniejszym sposobem na pozyskiwanie wody deszczowej było po prostu ustawienie obok domu beczek, tak, aby woda ściekająca z dachu trafiła do beczki. Dziś stosuje się profesjonalne zbiorniki retencyjne, które pozwalają gromadzić większe ilości wody. Zbiornik jest połączony bezpośrednio z systemem orynnowania, dzięki czemu trafia do niego znacznie więcej wody. Jeśli dysponujemy dostatecznie dużą działką budowlaną, możemy zdecydować się na zbiorniki zdolne do gromadzenia nawet 10,000 litrów wody. Dla porównania, 4-osobowa rodzina zużywa średnio ok. 4000 litrów wody w przeciągu miesiąca.

 

Do wyboru pozostają zbiorniki retencyjne wykonane z betonu lub zbiorniki z tworzywa sztucznego, które są dużo lżejsze i zajmują mniej miejsca. Zbiornik retencyjny można ustawić zarówno na powierzchni, jak również usytuować go pod ziemią. Zbiorniki podziemne odznaczają się zazwyczaj dużo większą pojemnością, ale warto zauważyć, że w ofercie producentów można trafić na zbiorniki naziemne o pojemności rzędu 9,000 – 10,000 litrów. Wybór jest zatem bardzo obszerny, dzięki czemu łatwiej dobrać zbiornik pod kątem specyfiki działki oraz indywidualnych potrzeb.

 

Ile kosztują zbiorniki retencyjne?

 

W niższej cenie można zakupić zbiorniki naziemne, które można kupić już w cenie ok. 2 – 3 tysięcy złotych zakładając pojemność ok. 5,000 litrów. Dla porównania, zbiornik podziemny o takiej samej pojemności będzie kosztował ok. 4 tys. złotych. Różnica wynika przede wszystkim z materiałów wykorzystywanych do produkcji. Zbiorniki podziemne są bardziej narażone na uszkodzenia związane z naporem gruntu, przez co muszą być odpowiednio trwalsze.

 

Powyższe ceny dotyczą zbiorników z tworzyw sztucznych. Zbiorniki betonowe są pozornie tańsze. Zbiornik o pojemności 10,000 można kupić nawet za 2,5 – 3 tys. złotych. W praktyce jednak, zbiorniki betonowe są dużo droższe w montażu, a ponadto, wymagają bardzie sumiennej konserwacji w porównaniu ze zbiornikami z tworzywa. W Polsce obowiązuje program dofinasowań Moja Woda, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na zakup m.in. zbiornika retencyjnego.

 

Jak można wykorzystać zebraną deszczówkę?

 

Zebrana deszczówka nie nadaje się do spożycia, ale można ją wykorzystać przy niektórych pracach gospodarczych. Zagospodarowanie wody deszczowej najczęściej opiera się na jej wykorzystaniu do podlewaniu ogrodu. W praktyce, deszczówka może by wykorzystywana także do spuszczania wody w toalecie czy też do zmywania naczyń. W domkach letniskowych wodę deszczową wykorzystuje się także w celu wzięcia prysznica. Szerokie zastosowanie zgromadzonej wody deszczowej sprawia, że właściciel działki inwestujący w małą retencję może liczyć na oszczędności wynikające z mniejszego zużycia wody pochodzącej z sieci wodociągowej.

 

Jakie korzyści oferuje zagospodarowanie wody deszczowej?

 

Mała retencja to działanie proekologiczne, które pozwala przeciwdziałać skutkom suszy, które są coraz powszechniejszym problemem także w Polsce. Nagromadzoną wodę deszczową można wykorzystać do rozmaitych celów, w tym do podlewania ogrodu, a także do niektórych prac gospodarskich. W rezultacie, zagospodarowanie wody deszczowej może przełożyć się na mniejsze zużycie wody pochodzącej z sieci wodociągowej, co oczywiście zaoferuje spore oszczędności. Plusem jest  również to, że w Polsce możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup oraz montaż instalacji przyczyniających się do poprawy małej retencji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.