Akademia Budowlana

Badanie gruntu pod budowę domu

Spis treści:

W ramach przygotowań do budowy domu warto zdecydować się na badania geotechniczne. Są to badania, które pozwalają rozpoznać warunki wodno-gruntowe panujące na danym obszarze. Informacje zawarte w ekspertyzie są bardzo pomocne dla projektanta, jak również dla wykonawcy. W większości przypadków badanie gruntu pod budowę domu nie jest obowiązkowe, niemniej jednak coraz większa liczba inwestorów decyduje się na ten krok. W tym artykule dowiesz się, na czym polega takie badanie i jakie korzyści może zaoferować.

 

Na czym polegają badania gruntu pod budowę domu?

 

Badania gruntu pod budowę domu fachowo określany mianem badań geotechnicznych. Na podstawie tych badań można precyzyjnie określić warunki wodno-gruntowe występujące na danym obszarze. W ten sposób można określić warstwy i rodzaje gruntów, ich parametry fizyko-mechaniczne, głębokość strefy przemarzania, a także głębokość wód gruntowych. Tego typu informacje są szczególnie istotne w kontekście wyboru odpowiednich fundamentów pod przyszły budynek, ale również posadowienia wielu innych obiektów podziemnych, np. przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Badanie geotechniczne polega na wykonaniu kilku odwiertów i pobraniu próbek gruntu, które następnie są poddawane profesjonalnej analizie. Na tej podstawie powstaje opinia geotechniczna, która okaże się cennym udogodnieniem dla projektanta oraz wykonawcy. Badanie gruntu pod budowę domu to ważny etap realizowany na etapie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. I choć w większości przypadków takie badanie jest dobrowolne, to jednak warto się na nie zdecydować.

 

Czy badania geotechniczne są obowiązkowe?

 

Do 2012 roku badanie gruntu pod budowę domu było obowiązkowe, jeśli dom miał stanąć na terenie o trudnej lub skomplikowanej strukturze geologicznej. Od 2012 roku osobą decyzyjną w tej sprawie jest architekt odpowiedzialny za sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego. W przypadku gotowych projektów domów decyzję podejmuje architekt odpowiedzialny za adaptację projektu do specyfiki działki. Architekt może przydzielić obiekt budowlany do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. Pierwsza kategoria oznacza sprzyjające warunki i nie wymaga badań. Kategoria druga i trzecia wymagają przeprowadzenia badań geotechnicznych.

 

Problem w tym, że architekt ma bardzo ograniczone pole do samodzielnego ocenienia kategorii geotechnicznej. Jeśli jednak w okolicy znajduje się wiele innych budynków, a planowany obiekt jest do nich zbliżony parametrami, wówczas architekt nie wymaga opinii geotechnicznej. Jeśli na danym obszarze nie ma innych zabudowań i ciężko jest określić faktyczne warunki wodno-gruntowe, wówczas architekt może poprosić inwestora o zrealizowanie badań geotechnicznych. Co ważne, opinia geotechniczna może być wymagana także przez organ administracyjny w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę domu. A zatem, choć badanie gruntu pod budowę domu w teorii nie jest obowiązkowe, to w praktyce często trzeba je zrealizować.

 

Komu należy zlecić badanie gruntu pod budowę domu?

 

Badania geotechniczne mogą przeprowadzić fachowcy posiadający do tego odpowiednie uprawnienia. Jest to geotechnik lub geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Wynajęty fachowiec wykona na naszej działce kilka odwiertów, pobierze próbki gruntu, a następnie na ich podstawie określi dokładne warunki wodno-gruntowe, które zostaną opisane w opinii geotechnicznej. Samo badanie zajmuje zazwyczaj do kilku godzin, natomiast czas oczekiwania na opinie to zazwyczaj kilka tygodni.

 

Ile kosztuje badanie geotechniczne?

 

Za jeden odwiert geotechniczny o głębokości 1 metra większość firm geotechnicznych oczekuje zapłaty rzędu 100 do 150 zł. Badanie gruntu pod budowę domu wymaga odwiertów na głębokość ok. 5-6 metrów, a zatem, jeden odwiert to wydatek rzędu 500 – 900 zł. W zależności od powierzchni działki, takich odwiertów wykonuje się zazwyczaj od dwóch do czterech, a zatem, cena badań geotechnicznych oscyluje w przedziale ok. 1000 – 4000 zł. W większości przypadków, gadanie geotechniczne pod budowę domu jednorodzinnego to wydatek w okolicach 1500 – 2000 zł.

 

Jakie korzyści może zaoferować badanie gruntu pod budowę domu?

 

Badania geotechniczne pozwalają precyzyjnie określić warunki wodno-gruntowe na działce. Na podstawie uzyskanych informacji architekt jest w stanie dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów wraz z ich hydroizolacją. Na podstawie tych badań można również określić, jaka będzie optymalna głębokość do posadowienia fundamentów oraz czy konieczne będą dodatkowe systemy, np. drenaż opaskowy. Badanie gruntu pod budowę domu może okazać się bardzo pomocne także wtedy, gdy inwestor będzie planował wykonanie różnych instalacji podziemnych, takich jak chociażby: szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, zbiornik retencyjny, studnia głębinowa.

 

Informacje zawarte w opinii geotechnicznej są ważne przede wszystkim z perspektywy architekta, ale skorzysta na niej także wykonawca. Znajomość warunków wodno-gruntowych pozwoli bowiem sprawniej i bezpieczniej zrealizować roboty ziemne. Reasumując, badanie gruntu pod budowę domu nie wiąże się z bardzo wygórowanym wydatkiem, a pozyskane informacje mogą przełożyć się na trwalszy, bezpieczniejszy oraz funkcjonalny dom. Unikniemy także opóźnień w planowanym rozpoczęciu budowy, jeśli okaże się, że opinii oczekiwać będzie organ wydający pozwolenie na budowę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.