Akademia Budowlana

Koszt budowy rezydencji – jakim budżetem powinien dysponować inwestor?

Spis treści:

Rezydencja to luksusowa, duża posiadłość, oferująca domownikom szereg udogodnień. Taka nieruchomość musi odznaczać się wysoką funkcjonalnością, energooszczędnością, ale również reprezentacyjnym wyglądem. Powierzchnia użytkowa rezydencji zazwyczaj przekracza 200 m2, ale dla najbardziej luksusowych posiadłości jest to ponad 600-700 m2. To wszystko sprawia, że koszt budowy rezydencji jest dość wysoki. W tym artykule sprawdzamy, jakim budżetem powinien dysponować inwestor, który przymierza się do budowy rezydencji.

 

Czym właściwie jest rezydencja?

 

Rezydencja dawniej była posiadłością należącą do możnowładców oraz innych prominentnych osobistości, które ze względu na pełnioną funkcję, czy też status społeczny musiały dysponować siedzibą robiącą wrażenie. Dziś rezydencja to po prostu dom odznaczający się dużą powierzchnią użytkową, wysoką funkcjonalnością, energooszczędnością, a także nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Taka posiadłość ma zagwarantować domownikom maksymalny komfort. Nie dziwi zatem fakt, że koszt budowy rezydencji jest wysoki, przez co na wybór takiego projektu mogą sobie pozwolić inwestorzy z odpowiednio zasobnym portfelem. Ale ile dokładnie może kosztować budowa takiej nieruchomości? Na koszty budowy rezydencji złoży się wiele czynników.

 

Co składa się na koszt budowy rezydencji?

 

Zacznijmy od analizy projektu oraz od czynników, które w największej mierze wpływają na koszt budowy rezydencji. Trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: rodzaj domu, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, rodzaj dachu. Im bardziej skomplikowany jest wybrany projekt, tym większe będą koszty realizacji. Koszt budowy rezydencji windować będą także kolejne metry kwadratowe powierzchni – im większa nieruchomość, tym większy nakład materiałów budowlanych oraz pracy niezbędnej do wykonania. Na pewno warto zwrócić uwagę także na takie kwestie, jak liczba i rozmiar okien – biorąc pod uwagę, że w rezydencjach stosuje się najlepsze jakościowo rozwiązania, sam komplet stolarki okiennej i drzwiowej może wynieść nawet ponad 200,000 zł.

 

Wiele zależy od zastosowanych rozwiązań technologicznych, a zatem od instalacji grzewczej, wentylacji, systemów OZE wykorzystanych w domu (np. fotowoltaiki). Wyposażenie rezydencji w nowoczesne technologie wiąże się z wysokimi, sześciocyfrowymi kosztami. I w końcu, na koszt budowy rezydencji wpływać będą także pewne czynniki niezwiązane już z samym projektem. Chodzi tu przede wszystkim o lokalizację oraz wybór formy budowy. Inwestorom planującym budowę rezydencji zależy przede wszystkim na wygodzie, a zatem częściej wybierają oni budowę w systemie zleconym. Za wszystko odpowiada w niej generalny wykonawca. Jest to rozwiązanie nieco droższe, ale do minimum ogranicza obowiązki po stronie inwestora.

 

Koszty budowy rezydencji na różnych etapach inwestycji

 

Pod lupę weźmiemy nowoczesną rezydencję o powierzchni 300 m2, zwieńczoną stropodachem. To właśnie modernistyczne rezydencje cieszą się obecnie największym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy chcą wybudować luksusową i reprezentacyjną posiadłość. Roboty ziemne i fundamentowe w przypadku takiej posiadłości to wydatek rzędu ok. 100,000 zł. Najważniejsze prace konstrukcyjne związane z wymurowaniem ścian, wzniesieniem stropów oraz budową dachu wymagać będą ok. 450,000 zł. No i bardzo wysoki koszt jakościowej stolarki okiennej i drzwiowej, rzędu 250,000 zł. I tak, koszt budowy domu rezydencji o powierzchni 300 m2 w stanie surowym zamkniętym wymagać będzie budżetu rzędu przynajmniej 800,000 zł.

 

Aby uzyskać stan deweloperski, powyższą kwotę trzeba czasem pomnożyć nawet x2. Dolna granica w przypadku rezydencji o powierzchni 300 m2 to ok. 400,000 zł, z kolei górna, nawet ok. 800,000 zł, a zależności od wykorzystanych rozwiązań technologicznych. A zatem, koszt budowy rezydencji w stanie deweloperskim to wydatek rzędu 1,200,000 – 1,600,000 zł. No i wykończenie domu. Możemy przyjąć, że wykończenie to koszt rzędu od 800 do nawet 1500 zł za metr kwadratowy. W sumie trzeba liczyć kwoty rzędu od 240,000 do 450,000 zł za rezydencję o powierzchni 300 m2. I tak uzyskujemy koszt budowy rezydencji pod klucz. Taka inwestycja może kosztować w sumie ponad 2,000,000 zł.

 

Jakim budżetem powinien dysponować inwestor planujący budowę rezydencji?

 

Uwzględniając wszystkie koszty związane z budową rezydencji, a zatem: zakup materiałów budowlanych, robociznę, technologie, wynajem sprzętu, koszty prądu budowlanego, wydatki związane z kwestiami formalnymi, łączny koszt budowy rezydencji zaczyna się od ok. 6000 zł za metr kwadratowy. Dla najbardziej luksusowych rezydencji kwota ta równie dobrze może oscylować nawet w granicach 10,000 zł. Możemy jednak przyjąć, że inwestor, który chce wybudować rezydencję o powierzchni 300 m2 powinien przygotować budżet rzędu 1,800,000 zł. Trzymając się zasady, że zawsze warto zadbać o margines bezpieczeństwa rzędu 10%, kwota ok. 2,000,000 zł wydaje się optymalna.

 

W jaki sposób możesz sprawdzić koszt budowy rezydencji?

 

Znając koszt budowy rezydencji jeszcze przed zakupem projektu, dużo łatwiej będzie wybrać projekt pod kątem możliwości finansowych. A biorąc pod uwagę, o jak dużych kwotach mówimy, jest to szczególnie ważne. W przypadku rezydencji widełki cenowe są znacznie szersze, aniżeli w przypadku zwykłych domów. Na stronie firmy budowlanej New House dostępny jest obszerny katalog gotowych projektów, wśród których dostępne są również projekty ekskluzywnych rezydencji. Są to projekty stworzone przez uznane w Polsce pracownie architektoniczne. Co ważne, na stronie New-House możesz bezpłatnie sprawdzić wycenę kosztów budowy na różnych etapach inwestycji, co pozwoli Ci szybciej wybrać projekt spełniający oczekiwania oraz kompatybilny z dostępnym budżetem.

 

Budowa rezydencji to bardzo poważne przedsięwzięcie, w którym sięga się po najlepsze rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne. To główny powód, dla którego koszt budowy rezydencji jest tak wysoki. Na stronie firmy New-House znajdziesz obszerny tekst poświęcony rezydencjom. Możesz w nim dowiedzieć się więcej o procesie budowy, o poszczególnych rozwiązaniach stosowanych w tego typu posiadłościach, a także o gotowych oraz indywidualnych projektach. Lepsza znajomość zagadnienia na pewno pozwoli łatwiej dobrać projekt rezydencji na miarę indywidualnych potrzeb.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.