Akademia Budowlana

Rzut budynku biurowego – o czym nas informuje?

Spis treści:

Planując budowę obiektu biurowego inwestor musi zwrócić uwagę na szereg istotnych kwestii. Jeśli ma to być budynek użytkowany przez konkretną firmę, już na etapie projektowania trzeba uwzględnić liczbę pracowników, którzy będą korzystali na co dzień z przestrzeni biurowej. Rzut budynku biurowego to ważna część każdego projektu, na podstawie której można sprawdzić układ pomieszczeń na danej kondygnacji wraz z rekomendowanym rozmieszczeniem wyposażenia. W ten sposób można zatem sprawdzić, jak w praktyce wyglądać będzie przyszłe biuro.

 

Czym właściwie jest rzut budynku biurowego?

 

Rzut budynku to rysunek budowlany, który ukazuje z góry układ pomieszczeń na danej kondygnacji, wraz z rozmieszczeniem elementów wyposażenia sugerowanym przez architekta. Rzut budynku biurowego uwzględnia zatem stanowiska pracy – biurka, krzesła, szafy oraz inne elementy, które są niezbędne w każdym biurze. Na podstawie takiego rzutu inwestor może szybko sprawdzić, dla jakiej liczby pracowników stworzono wybrany projekt. Jest to szczególnie ważne z perspektywy inwestora, który chce wybudować budynek biurowy dla swojej formy.

 

Rzut budynku biurowego jest niezbędnym elementem każdego projektu budowlanego. Projekt powinien zawierać rzuty wszystkich kondygnacji, a także fundamentów i konstrukcji dachu, jak również rzuty boczne wszystkich elewacji. To w dużej mierze właśnie za sprawą rzutów inwestor jest w stanie ocenić, czy wybrany projekt spełnia jego oczekiwania.

 

Jakie normy muszą spełniać pomieszczenia biurowe?

 

Architekt odpowiadający za projekt budynku biurowego musi posiadać szeroką wiedzę na temat obowiązujących przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia biurowe muszą gwarantować odpowiednie warunki umożliwiające komfortowe wykonywanie pracy umysłowej. Zgodnie z przepisami, na każdego pracownika spędzającego w biurze przynajmniej 4 godziny dziennie powinno przypadać 13 m3 kubatury, jak również 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez żaden sprzęt i elementy wyposażenia. Jeśli chodzi o stanowisko pracy, powinno to być minimum 6-7 m2. Jednocześnie, pomieszczenie biurowe powinno mieć przynajmniej 3 metry wysokości. Jedynie w pewnych określonych warunkach może to być min. 2,5 metra.

 

Jakich informacji dostarcza nam rzut budynku biurowego?

 

Znając wyżej opisane warunki dla pomieszczeń biurowych wiemy już, że rzut budynku biurowego może okazać się ogromnym ułatwieniem dla inwestora szukającego odpowiedniego projektu. Taki rzut daje nam wiele ważnych informacji, a mianowicie – długość i szerokość poszczególnych pomieszczeń, a także ich powierzchnię. Zawiera także rekomendowany i funkcjonalny układ wyposażenia biurowego zakładany przez architekta na etapie projektowania. Rzut pokazuje również, w którym miejscu pomieszczenie posiada okna. Jest to w zasadzie gotowa „ściągawka” na podstawie której inwestor będzie mógł później zagospodarować przestrzeń biurową.

 

Inwestorzy planujący budowę obiektu biurowego w celu sprzedaży lub wynajmu powierzchni biurowej mają oczywiście uproszczone zadanie. Oferowane pomieszczenia zostaną kupione lub wynajęte przez te firmy, którym finalny układ budynku odpowiada. Jeśli budynek biurowy powstaje z myślą o konkretnej firmie, wówczas trzeba wziąć pod uwagę liczbę pracowników, a także ewentualne plany rozwoju firmy i zatrudnienia nowych pracowników. Pomieszczenia biurowe muszą zostać rozplanowane w taki sposób, aby każdy pracownik dysponował dostatecznie dużą przestrzenią.

 

W jaki sposób można sprawdzić rzut budynku biurowego?

 

W przypadku wyboru gotowego projektu budynku biurowego sprawa jest bardzo prosta. Rzut budynku biurowego to obowiązkowa część projektu. Jest ona udostępniana do wglądu przez pracownie architektoniczne dla potencjalnych klientów. Wystarczy wybrać jeden z dostępnych projektów, a wśród dostępnych informacji obecne będą również rzuty poszczególnych kondygnacji. Wielu inwestorów wybiera jednak projekt indywidualny na zamówienie, aby uzyskać projekt budynku biurowego lepiej dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb. W tej sytuacji rzut budynku biurowego otrzymamy na etapie projektu koncepcyjnego – architekt po zapoznaniu się z oczekiwaniami inwestora tworzy koncepcję, na bazie której będą wprowadzane kolejne zmiany i poprawki. Dopiero po zatwierdzeniu takiej koncepcji rusza właściwy proces tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Projekty budynków biurowych – gdzie można je znaleźć?

 

Jak już mówiliśmy, istnieją dwa sposoby na pozyskanie projektu budynku biurowego. Inwestor może zakupić gotowy projekt dostępny w katalogu pracowni architektonicznej lub zamówić projekt indywidualny u wybranego architekta. W gotowym projekcie biura rzut budynku biurowego można sprawdzić jeszcze przed zakupem projektu – pracownia udostępnia takie informacje, aby umożliwić inwestorom podjęcie decyzji. W przypadku projektu indywidualnego rzuty będą dostępne w projekcie koncepcyjnym. Bogaty wybór gotowych projektów budynków biurowych wraz z rzutami jest dostępny w katalogu na stronie internetowej firmy New-House. Nasza firma współpracuje z wieloma pracowniami architektonicznymi, czego wynikiem jest obszerny katalog do dyspozycji klientów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.