Akademia Budowlana

Kredyt hipoteczny na remont domu

Spis treści:

Kredyt hipoteczny jest kojarzony przede wszystkim z zobowiązaniem, które podejmuje się w celu zakupu mieszkania lub domu. W praktyce ta forma kredytowania daje znacznie szersze możliwości. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na remont domu. Tutaj pojawia się jednak pytanie, czy kredyt hipoteczny na remont domu to najlepsza opcja? Może lepszą alternatywą jest kredyt gotówkowy? W tym artykule dowiesz się więcej na temat powyższego rozwiązania.

 

Jak działa kredyt hipoteczny?

 

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe, w którym bank udziela kredytobiorcy środków na cele związane z nieruchomościami – głównie na zakup działki, domu lub mieszkania, ale również na budowę i remont domu. Jest to kredyt długoterminowy, którego banki udzielają nawet na 20 – 30 lat. Jego podstawą jest założenie hipoteki. Jest to forma zabezpieczenia banku na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był w stanie lub nie chciał spłacać zobowiązania. W ramach hipoteki bank może w skrajnych sytuacjach zająć, a następnie sprzedać nieruchomość, aby odzyskać swoje pieniądze. Takie zabezpieczenie sprawia jednak, że kredyty hipoteczne są udzielane inwestorom na dużo korzystniejszych warunkach, przede wszystkim z niższym oprocentowaniem.

 

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny?

 

Kredyt hipoteczny wiąże się z założeniem hipoteki na wybraną nieruchomość. W ramach tego zabezpieczenia bank ma większe możliwości odzyskania pieniędzy w razie, gdyby kredytobiorca nie był w stanie dalej spłacać swojego zobowiązania. Kredyt hipoteczny może być zatem udzielony właśnie w sytuacjach, gdy istnieje możliwość ustanowienia hipoteki. Najczęściej pieniądze przeznaczane są na zakup domu lub mieszkania – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ponadto, pieniądze można przeznaczyć na zakup działki i budowę domu lub innego budynku. Możliwy jest także kredyt hipoteczny na remont domu. Jednakże w aspekcie remontu nie zawsze jest to najlepsza opcja.

 

Kredyt hipoteczny na remont domu – czy to korzystne rozwiązanie?

 

Czy opłaca się wziąć kredyt hipoteczny na remont domu? Rozwiązanie to ma kilka wad. Po pierwsze bank może wypłacać środki w kilku transzach, a kolejne transze następują dopiero po ukończeniu określonego etapu prac. W związku z tym inwestor nie ma pełnej swobody w zarządzaniu dostępnym kapitałem. Po drugie, podjęcie kredytu hipotecznego wiąże się z obciążeniem hipoteki. Nawet jeśli inwestor ma pewność, że nie będzie miał trudności ze spłaceniem zobowiązania, to jednak musi liczyć się z tym, że jego zdolność kredytowa mocno spada i to na wiele lat. Przy kredytach hipotecznych zazwyczaj wymagany jest także wkład własny – od 10 do 20%.

 

Akceptując powyższe niedogodności inwestor może jednak liczyć na dużo lepsze warunki zobowiązania. Kredyty hipoteczne są udzielane z niższym oprocentowaniem, a raty można rozłożyć nawet na 20 – 30 lat, tak, aby nie były one dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Jednocześnie, kredyt hipoteczny na remont domu pozwala uzyskać bardzo dużą kwotę, rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych. Jest to szczególnie ważne w przypadku generalnego remontu starego domu.

 

Kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy?

 

Kredyt gotówkowy jest wypłacany od razu w całości, a inwestor może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Atutem tego rozwiązania jest zatem większa swoboda w gospodarowaniu dostępnymi środkami. Rozwiązanie to ma jednak spore ograniczenia. Przede wszystkim kredyt gotówkowy jest udzielany na dużo gorszych warunkach, a maksymalna kwota zobowiązania zwykle nie przekracza 100 – 150 tys. złotych. Kredyt gotówkowy warto rozważyć w przypadku pomniejszych prac remontowych, gdy zamierzamy zamknąć koszty w kilkudziesięciu tysiącach złotych. Kredyt hipoteczny na remont domu jest lepszą opcją dla inwestorów, którzy potrzebują znacznie większej kwoty.

 

Jak uzyskać kosztorys robót budowlanych?

 

Bank przy udzielaniu wysokiego kredytu hipotecznego może zażądać kosztorysu budowlanego, w którym opisane będą wszystkie planowane prace wraz z kosztami materiałów oraz robocizną. W związku z tym inwestor może być zobligowany do przygotowania kosztorysu robót budowlanych. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor sam przygotował taki kosztorys, ale jest to zadanie dość czasochłonne i wymagające sporej wiedzy. W związku z tym warto poprosić o pomoc albo rzeczoznawcę budowlanego, albo projektanta, który może jednocześnie przygotować projekt remontu, z którym prace będą przebiegać dużo sprawniej.

 

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu na remont domu?

 

Biorąc pod uwagę, jak poważnym zobowiązaniem może być kredyt hipoteczny na remont domu, inwestor powinien rozważyć możliwość skorzystania z pomocy wykwalifikowanego doradcy finansowego. Przeanalizuje on nasze potrzeb, porówna oferty banków i wskaże najlepszą ofertę, która pozwoli obniżyć koszty zobowiązania. W przypadku kredytów na ponad 100,000 zł, różnica kosztów w różnych bankach może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, uwzględniając różne formy kredytowania. Koszty związane z zatrudnieniem doradcy finansowego nie są specjalnie wygórowane, patrząc na korzyści wynikającego z bardziej opłacalnego kredytu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.