Akademia Budowlana

Dofinansowanie na budowę domu w 2023 roku

Spis treści:

Budowa domu to bardzo kosztowna inwestycja wymagająca kilkuset tysięcy złotych. Z związku z tym, wielu inwestorów szuka informacji o ewentualnych dofinansowaniach, które pozwoliłyby obniżyć koszty inwestycji. Czy istnieją dofinansowania na budowę domu w 2023 roku? Jak najbardziej, do wyboru są aż trzy różne programy, ale warto zauważyć, że będą mogli z nich skorzystać wyłącznie inwestorzy zainteresowani budową domu energooszczędnego.

 

Czy można uzyskać dofinansowanie na budowę domu?

 

W ostatnich latach coraz silniejszy nacisk kładzie się na budowę ekologicznych domów, które odznaczają się mniejszym zużyciem energii. Warto zwrócić uwagę chociażby na Warunki Techniczne 2021, którym podlegają wszystkie nowe domy jednorodzinne. Wprowadzają one wymogi związane z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji (do 70 kWh na m2 rocznie w nowych domach), a także wprowadzają wymagania związane z maksymalnym współczynnikiem przenikania ciepła dla poszczególnych przegród konstrukcyjnych.

 

Budowa domów energooszczędnych bez wątpienia się opłaca, ale wymaga również dużo wyższego kapitału na początek. W związku z tym pojawiły się rządowe programy, z których skorzystać mogą osoby zainteresowane termomodernizacją istniejącego budynku, jak również osoby, które chcą wybudować energooszczędny dom. Dofinansowania na budowę domu dostępne w 2023 roku w dużej mierze dotyczą właśnie nowoczesnych technologii, które zapewnią niższe zużycie energii.

 

Rodzaje dofinansowań na budowę domu dostępne w 2023 roku

 

Na chwilę obecną dostępne są trzy programy, z których mogą skorzystać osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie na budowę domu w 2023 roku. W ramach tych programów zwykle można otrzymać zwrot części lub całości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych. Dostępne programy to: Moje Ciepło, Mój Prąd oraz Moja Woda. Poniżej po krótce omawiamy kluczowe założenia wszystkich wymienionych programów:

 

Moje Ciepło

 

W ramach programu Moje Ciepło inwestorzy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła: powietrznych wodnych oraz gruntowych. Pompa ciepła jest obecnie uważana za najbardziej efektywny system grzewczy, który można zastosować w domu. Wydajna pompa jest w stanie naprodukować nawet czterokrotnie więcej ciepła w porównaniu do zużytej energii. Inwestorzy w ramach tego programu mogą otrzymać do 30 albo do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 tysięcy złotych. To dofinansowanie na budowę domu jest realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Mój Prąd

 

W ramach programu Mój Prąd można otrzymać dofinansowanie na budowę domu, a mianowicie na wyposażenie go w instalację fotowoltaiczną. Wiele domów energooszczędnych bazuje na instalacjach OZE wykorzystujących odnawialne źródła energii, a najpopularniejszą taką instalacją jest właśnie fotowoltaika. W tym programie inwestorzy mogą otrzymać do 6,000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych) na zakup i montaż mikroinstalacji PV. Dofinansowanie może być wyższe, o ile instalacja będzie obejmowała dodatkowe elementy, dla przykładu, w przypadku mikroinstalacji PV i magazynu energii można otrzymać nawet do 23,000 zł.

 

Moja Woda

 

Ostatnim programem, który umożliwia otrzymanie dofinansowania na budowę domu jest program Moja Woda. W przypadku tej dotacji inwestorzy mogą otrzymać do 5 tys. zł (do 80% kwalifikowanych) na następujące systemy służące do retencji wody: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiornika nadziemnego, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne, a także elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody opadowej.

 

Na jakie domy można uzyskać dofinansowanie?

 

Jak widzisz, dostępne obecnie dofinansowania na budowę domu dostępne są przede wszystkim na budowę domów energooszczędnych i ekologicznych, które będą odznaczały się niższym zapotrzebowaniem energetycznym. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup i montaż określonych systemów, takich jak chociażby: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Biorąc jednak pod uwagę, z jak dużymi kosztami wiąże się wyposażenie domu w powyższe systemy, dostępne na chwilę obecną dofinansowania są bardzo pomocne i chętnie korzysta z nich wielu inwestorów.

 

Przy okazji warto wspomnieć także o programie Bezpieczny Kredyt 2%, z którego obecnie mogą skorzystać osoby planujące budowę domu. Zgodnie z nazwą tego programu, kredytobiorcy, którzy podjęli kredyt m.in. na budowę domu będą przez 10 pierwszych lat spłacać kredyt w taki sposób, jak gdyby oprocentowanie nominalne wynosiło 2%. Program ten jest adresowany do osób do 45. roku życia, które do tej pory nie miały jeszcze własnego mieszkania lub domu. Maksymalna kwota kredytu może wynieść do 500,000 zł w przypadku osoby samotnej i do 600,000 zł w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.