Akademia Budowlana

Mapa z numerami działek – jakie możliwości oferuje Geoportal?

Spis treści:

Szukając odpowiedniej działki pod budowę domu inwestor musi zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. Wiele informacji na temat działek jest ogólnodostępnych i można je odnaleźć także przez Internet. Tutaj świetnym przykładem jest właśnie mapa z numerami działek. Pod tą nazwą kryje się mapa ewidencyjna, na której można sprawdzić nie tylko numery ewidencyjne działek, ale wiele innych istotnych informacji. Taką mapę można znaleźć na stronie internetowej Geoportal.

 

Czym właściwie jest mapa z numerami działek?

 

Mapa z numerami działek to potocznie wykorzystywana nazwa odnosząca się do mapy ewidencyjnej, na której zaznaczone są wszystkie mapy na terytorium Polski, wraz z informacjami na temat ich przydziału administracyjnego oraz numeru ewidencyjnego, który w dużej mierze jest swoistym identyfikatorem działki. Mapa z numerami działek jest tematem zainteresowania osób, które przymierzają się do zakupu działki. Zawiera ona wiele istotnych informacji, które umożliwią gruntowne sprawdzenie działki i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zakup tej konkretnej parceli jest dobrą decyzją w kontekście planowanej inwestycji.

 

Gdzie można znaleźć mapę ewidencyjną?

 

Mapa ewidencyjna, czy też jak wolą inwestorzy, mapa z numerami działek zawiera informacje ogólnodostępne, dzięki czemu można ją znaleźć także w Internecie. Już w 2005 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL, czyli interaktywnej strony internetowej, na której będzie można przeglądać ogólnodostępne zasoby przechowywane przez urząd. Właściwa strona z mapami jest dostępna pod adresem: Geoportal360.pl.

 

Można tu znaleźć pełen podział administracyjny na terytorium całej Polski na najmniejsze jednostki administracyjne, czyli właśnie działki ewidencyjne. Cały obszar, który Cię otacza, jest podzielony na działki. Część z nich jest własnością prywatnych właścicieli, a część należy do państwa. Na mapie ewidencyjnej można odnaleźć dowolną działkę w Polsce oraz sprawdzić jej numer ewidencyjny. Na podstawie tego numeru można znaleźć kolejne informacje na temat wybranej działki. Z tego względu mapa ewidencyjna jest potocznie nazywana mapą z numerami działek.

 

Co nam daje numer ewidencyjny działki?

 

Numer ewidencyjny działki to jej identyfikator, który określa dokładne położenie na mapie Polski. Ma postać kodu: WWPPGG_R.XXXX.NDZ, w którym: WW to kod województwa, PP to kod powiatu, GG to kod gminy, a literka R określa typ gminy. Sekwencja XXXX zawęża lokalizację do konkretnego obrębu ewidencyjnego: wsi, sołectwa, dzielnicy miasta. Z kolei NDZ to już indywidualny numer każdej działki. Numer ewidencyjny pozwala zatem dokładnie zlokalizować każdą działkę na terenie kraju. Jednocześnie, wiele dokumentów przypisanych do działki, w tym chociażby jej księga wieczysta, korzysta właśnie z tego identyfikatora. W rezultacie, znając numer ewidencyjny działki można dotrzeć do dokumentów z nią związanych, w tym do księgi wieczystej.

 

Jakie informacje można znaleźć w Geoportalu?

 

Geoportal to obszerny zbiór danych geodezyjnych i kartograficznych o charakterze publicznym, do których dostęp ma każdy z nas. Portal składa się z kilku modułów, a mianowicie: Geoportal Krajowy, Geoportal Branżowy, Geoportal INSPIRE, Geoportal 3D, Zasoby CAPAP. W Geoportalu Krajowym można znaleźć kluczowe informacje na temat działki: dane adresowe, numer ewidencyjny, mapa topograficzna terenu, czy też ortofotomapa. Geoportal branżowy jest adresowany do fachowców, np. geodetów i projektantów. Zawiera on informacje chociażby o uzbrojeniu terenu.

 

W Geoportalu 3D można natomiast sprawdzić trójwymiarową reprezentację budynków oraz innych elementów zagospodarowania terenu, zgodnie z aktualnymi zasobami urzędu geodezji i kartografii. I to właściwie wszystkie informacje, które są istotne z perspektywy inwestora, który przymierza się do zakupu działki. Jak zatem widzisz, mapa z numerami działek w praktyce jest interaktywną bazą danych geodezyjnych i kartograficznych obejmującą wiele szczegółowych informacji o gruntach.

 

Mapa z numerami działek na etapie poszukiwania działki na sprzedaż

 

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki trzeba sprawdzić wiele istotnych informacji, a numer ewidencyjny działki w dużej mierze to ułatwi. To właśnie dla tego mapa z numerami działek jest potrzebna inwestorom. W ten sposób można sprawdzić chociażby: dokładny przebieg granic, powierzchnię działki, ukształtowanie terenu, uzbrojenie terenu, dostęp działki do drogi publicznej, orientację względem stron świata. Potrzebujesz profesjonalnej analizy działki? Firma budowlana New-House zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych architektów, którzy mogą wykonać dla Ciebie profesjonalną analizę wybranej działki. W ten sposób dużo łatwiej i szybciej sprawdzisz, czy wybrana działka jest opłacalna pod kątem planowanej inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.