Akademia Budowlana

Budowa domu krok po kroku – czyli jak wygląda budowa domu?

Spis treści:

Budowa domu w technologii murowanej to dość złożona i czasochłonna procedura podzielona na kilka etapów. Zaletą rozłożenia inwestycji w szerszej perspektywie czasu jest możliwość łatwiejszego zapewniania całego budżetu na kolejne etapy prac. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak wygląda budowa domu krok po kroku, jakie etapy budowy możemy wyróżnić, a także, jakie korzyści oferuje budowa w systemie gospodarczym.

 

Faza 1: przygotowania poprzedzające budowę

 

Gdy inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę domu, można przejść do przygotowań, które bezpośrednio poprzedzają budowę domu. Pierwszy etap to niwelacja terenu, czyli przygotowanie miejsca, w którym stanie dom. Usuwa się warstwę organiczną gruntu wraz z roślinnością, w razie potrzeby można wyrównać, obniżyć lub podwyższyć teren. Należy zatrudnić kierownika budowy, który poprowadzi dziennik, zabezpieczyć plac budowy ogrodzeniem oraz zawiesić tabliczkę informacyjną. Inwestor jest także zobowiązany powiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia prac przynamniej siedem dni wcześniej. Na plac budowy należy zaprosić geodetę, który zajmie się tyczeniem budynku oraz wskaże punkt zero.

 

Faza 2: roboty ziemne i posadowienie budynku

 

Czas na właściwe roboty budowlane. Na początek wykonane zostaną wykopy, w których firma budowlana posadowi fundamenty przyszłego budynku. Fundamenty muszą być odpowiednio zaizolowane, a czasami konieczny jest także drenaż opaskowy dookoła domu. Pod ziemią układa się także przyszłe elementy domowych instalacji i pozostawia przepusty, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac. Po wybudowaniu fundamentów wznosi się ściany fundamentowe – to część, która wystaje ponad poziom gruntu do punktu zero. Na nich wymurowane zostaną ściany konstrukcyjne. Można także wykonać ślepą wylewkę. Po posadowieniu fundamentów i zasypaniu wykopów inwestycja znajduje się na etapie zerowym (od dotarcia do poziomu zero budynku).

 

Faza 3: ściany konstrukcyjne, stopy, dach

 

Po uzyskaniu stanu zero przychodzi czas na wymurowanie ścian konstrukcyjnych, czyli zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian nośnych, które będą przenosić obciążenia. Wykonuje się także nadproża nad miejscami, w których usytuowane będą okna oraz drzwi. Jeśli dom będzie posiadał schody betonowe, buduje się je już na tym etapie prac. Kolejnym krokiem jest wykonanie stropu i wymurowanie ścian kolankowych bądź też ścian kolejnej kondygnacji. Po zakończeniu prac murarskich przychodzi czas na wykonanie dachu. W przypadku dachów spadzistych niezbędny jest zazwyczaj cieśla, który odpowiada za wykonanie więźby dachowej. Z kolei dachy płaskie (stropodachy) wykonuje się na podobnych zasadach, co stropy. Wymagane są jednak dodatkowe izolacje oraz oczywiście pokrycie.

 

Gdy dom posiada już ściany konstrukcyjne, stropy oraz konstrukcję dachu, mówimy o stanie surowym otwartym. Teraz przychodzi czas na wstawienie okien oraz drzwi zewnętrznych. Gdy elementy te są wstawione, a dach posiada już pełne pokrycie, mówimy o stanie surowym zamkniętym. Oznacza to, że budynek jest już w pełni odporny na działanie warunków atmosferycznych. To kamień milowy, szczególnie ważny i podniosły dla każdego inwestora budującego swój wymarzony dom. Budowa domu krok po kroku w technologii murowanej to czasochłonna i poważna inwestycja, a prace murarskie i osiągnięcie stanu surowego wypełniają lwią część całego czasu inwestycji.

 

Faza 4: ocieplenie budynku i wykonanie instalacji

 

Czas na wszystkie prace potrzebne do doprowadzenia domu do stanu deweloperskiego. Na tym etapie prac ociepla się budynek, a także montuje poszczególne elementy zewnętrzne, np. system rynnowy oraz instalację odgromową. Wewnątrz domu wykonywane są natomiast wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Należy wykonać instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, a także instalację grzewczą (czasami dochodzi do tego instalacja gazowa). Na etapie montażu instalacji w domu układa się wszystkie te elementy, które będą ukryte w podłogach i ścianach. Gdy to jest gotowe, można przystąpić do wykonania wylewek oraz do tynkowania ścian. Na tym etapie często wznosi się także ściany działowe. I tak uzyskiwany jest stan deweloperski.

 

Faza 5: wykończenie domu

 

Budowa domu krok po kroku zmierza powoli do szczęśliwego finału. Czas na wszystkie prace wykończeniowe, a jest ich naprawdę sporo. Jedną z pierwszych prac jest biały montaż, czyli układanie płytek ściennych i podłogowych, a także montaż armatury łazienkowej oraz kompaktu WC. W ramach prac wykończeniowych maluje się ściany i sufity, układa docelowe podłogi, montuje parapety wewnętrzne. Kolejną istotną czynnością jest montaż osprzętu elektronicznego oraz oświetlenia. Gdy wszystkie prace wykończeniowe w domu zostaną zakończone, mówimy o stanie pod klucz. Dom jest w zasadzie gotowy do zamieszkania, oczywiście po umeblowaniu i sfinalizowaniu niezbędnych formalności, jak zakończenie budowy i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

 

Faza 6: zagospodarowanie działki

 

Biorąc pod uwagę jak kosztowną inwestycją jest budowa domu krok po kroku, zagospodarowanie działki często jest rozłożone w szerszej perspektywie czasu. Niemniej jednak niektóre prace warto wykonać od razu. Działka powinna zostać ogrodzona, chociażby tanim ogrodzeniem tymczasowym. Należy także wygospodarować miejsce na składowanie odpadów i zatroszczyć się o oświetlenie podjazdu oraz wejścia. Po dokładnym posprzątaniu placu budowy można także przejść do prac związanych z założeniem ogrodu. Większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu wykonuje się już po formalnym zakończeniu budowy domu.

 

Budowa domu krok po kroku z firmą New-House

 

Początkowo wielu inwestorów przeraża wizja odpowiedzialności za tak wiele spraw jednocześnie. Budowa domu krok po kroku wiąże się z licznymi formalnościami, odbiorami technicznymi, spotkaniami z fachowcami. Nie każdy inwestor musi jednak dysponować specjalistyczną wiedzą oraz czasem na samodzielne załatwianie wszystkich spraw. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest budowa domu w systemie gospodarczym. Zatrudnia się tu firmę budowlaną, która będzie odpowiedzialna za kompleksową realizację wszystkich prac zgodnie z zawartą umową. Firma budowlana New-House funkcjonuje na polskim rynku od ponad 30 lat. Przez ten czas zbudowaliśmy ponad 1900 domów murowanych. Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą, sprzętem, jak również ludźmi, z którymi budowa domu krok po kroku zostanie zrealizowana szybko i fachowo.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.