Akademia Budowlana

Projekt budynku biurowego – gotowy czy indywidualny?

Spis treści:

Planujesz budowę budynku biurowego? W takim razie potrzebujesz właściwego projektu, który posłuży wykonawcy do realizacji wszystkich prac budowlanych. Projekt budynku biurowego można zdobyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zakup gotowego projektu w katalogu jednej z pracowni architektonicznych i zaadaptowanie go do specyfiki działki. Druga opcja to zamówienie projektu indywidualnego u wybranego architekta. Które rozwiązanie okaże się lepsze?

 

Czym powinien się odznaczać projekt budynku biurowego?

 

Budynki biurowe to obiekty przeznaczone do wykonywania pracy intelektualnej. Muszą zatem zagwarantować pracownikom komfortowe warunki, w których taka praca będzie możliwa. Wnętrza muszą być odpowiednio przestronne i dobrze doświetlone, a także należycie wentylowane. W zależności od liczby udogodnień budynki biurowe można podzielić na klasy. Większość obowiązujących klasyfikacji stawia na trzy klasy obiektów biurowych. Projekt budynku biurowego musi odznaczać się także walorami estetycznymi. W końcu będzie to obiekt stanowiący wizytówkę firmy, która będzie go wykorzystywała do swoich celów.

 

Jakie normy muszą spełniać budynki biurowe?

 

Obowiązujące przepisy regulują wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem budynku biurowego. Na każdego pracownika przebywającego w biurze przynajmniej 4 godziny przypadać powinno min. 13 m3 kubatury oraz 2 m2 wolnej podłogi, niezajętej przez stanowisko pracy lub inne elementy wyposażenia. Komfortowe stanowisko pracy dla jednego pracownika powinno mieć przynajmniej 6 m2. Jednocześnie, wysokość pomieszczeń biurowych powinna wynosić min. 3 metry, chociaż w niektórych sytuacjach dopuszcza się pomieszczenia niższe, ale nie niższe niż 2,5 metra. Wybierając projekt budynku biurowego trzeba zatem wziąć pod uwagę jego konkretne przeznaczenie oraz to, ilu pracowników będzie w nim wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

 

Gotowy a indywidualny projekt budynku biurowego

 

Inwestorzy mający w planach budowę budynku biurowego muszą najpierw pozyskać odpowiedni projekt. Można to zrobić na dwa sposoby: pozyskać projekt gotowy lub zamówić projekt indywidualny. Gotowe projekty budynków biurowych można zakupić w katalogach wielu pracowni architektonicznych. Także na stronie New House możesz odnaleźć projekty takich budynków od wielu renomowanych pracowni. Gotowy projekt następnie należy oddać w ręce wykwalifikowanego architekta, który zajmie się jego adaptacją, co oznacza, że dostosuje go do specyfiki działki i obowiązujących na niej uwarunkowań.

 

Z kolei indywidualny projekt budynku biurowego można zamówić u wybranego architekta lub w pracowni. Taki projekt powstaje od postaw, a wyznacznikiem są indywidualne oczekiwania inwestora, jak również specyfika działki, na której planowana jest budowa. Taki projekt lepiej wykorzysta potencjał działki, ale inwestor musi uzbroić się w cierpliwość, bo czas oczekiwania jest dość długi. Projektu indywidualnego nie trzeba oczywiście adaptować – jest on gotowy do realizacji.

 

Zalety i wady gotowych projektów

 

Gotowe projekty budynków biurowych są dostępne od ręki. Można je bez problemu zamówić przez Internet i otrzymać w przeciągu kilku dni roboczych. Inwestor może liczyć na dużą różnorodność, dzięki czemu z dużym prawdopodobieństwem znajdzie projekt odpowiadający jego potrzebom. Gotowy projekt budynku biurowego okaże się rozwiązaniem tańszym, nawet bo wliczeniu w to kosztów adaptacji. Inwestor może zapoznać się z realistycznymi wizualizacjami ukończonego budynku, dzięki czemu jego zakup jest świadomy i przemyślany. Wadą jest natomiast to, że nie zawsze znajdziemy projekt pasujący do specyfiki działki. Ponadto, zmiany w projekcie nanoszone w ramach adaptacji mogą okazać się bardzo kosztowne.

 

Plusy i minusy projektów indywidualnych

 

Indywidualny projekt budynku biurowego jest w stanie dużo lepie wykorzystać potencjał działki budowlanej. Jest bowiem od podstaw tworzony w oparciu o specyfikę działki, jak również oczekiwania inwestora. W ten sposób inwestor może zagwarantować sobie projekt w pełni dostosowany do swoich potrzeb. Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków biurowych, które często powinny być wyprofilowane pod kątem działalności danej firmy. Jeśli chodzi o wady, zazwyczaj jest to rozwiązanie dużo droższe w porównaniu z projektem gotowym. Jednocześnie, czas oczekiwania na uzyskanie takiego projektu może się przeciągnąć nawet do kilku miesięcy.

 

W jaki sposób można zdobyć indywidualny projekt budynku biurowego?

 

Indywidualny projekt to dobra propozycja dla inwestorów, którzy mają bardzo konkretne oczekiwania względem przyszłego budynku, co sprawia, że odnalezienie pasującego projektu gotowego może być problematyczne. Na projekt indywidualny decydują się także właściciele trudnych działek, np. działek wąskich lub położonych na skarpie. Projekt tworzony w oparciu o specyfikę działki jest w stanie lepiej wykorzystać jej uwarunkowania do stworzenia funkcjonalnego i estetycznego budynku.

 

A w jaki sposób inwestor może pozyskać indywidualny projekt budynku biurowego? Taki projekt należy zamówić u wykwalifikowanego architekta posiadającego stosowne uprawnienia lub w większej pracowni architektonicznej. Od renomy architekta lub pracowni w dużej mierze zależeć będą koszty wykonania takiego projektu. Firma budowlana New-House zatrudnia doświadczonych architektów, którzy mogą sporządzić dla Ciebie projekt indywidualny. Oferujemy także kompleksową realizację tego projektu w sprawdzonej technologii murowanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.