Akademia Budowlana

Powierzchnia działki – jak ją sprawdzić?

Spis treści:

Poszukiwanie odpowiedniej działki pod kątem wybranej inwestycji, np. budowy domu, to często bardzo czasochłonny proces, który wymaga od inwestora sprawdzenia wielu elementów. Jednym z podstawowych parametrów jest oczywiście powierzchnia działki, która decyduje o tym, co można będzie na niej wybudować oraz jak będzie można zagospodarować dostępny teren. W tym artykule tłumaczymy jak sprawdzić powierzchnię działki.

 

Gdzie można sprawdzić powierzchnię działki?

 

Jeśli szukasz działki na sprzedaż, najważniejsze informacje, w tym powierzchnia działki, powinny być oczywiście udostępnione przez sprzedawcę w treści ogłoszenia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których chcemy sprawdzić powierzchnię działek, które nie są wystawione na sprzedaż. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi nam Geoportal. Jest to portal internetowy zapewniający bezpłatny dostęp do usług danych przestrzennych. Wystarczy namierzyć interesującą nas działkę, aby sprawdzić najważniejsze informacje na jej temat. Wśród nich znajduje się także powierzchnia działki. Informacje o powierzchni działki zawiera także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jak również ewidencja gruntów i budynków (EGiB).

 

Jakie informacje zawiera Geoportal?

 

Geoportal to bardzo przydatne narzędzie, które znacznie ułatwia poszukiwania odpowiedniej działki. Dostęp do zgromadzonej bazy danych jest bezpłatny, dzięki czemu każda osoba ma możliwość sprawdzenia najważniejszych informacji na temat dowolnej działki ewidencyjnej w naszym kraju. Powierzchnia działki to niejedyna istotna informacja, jaką można uzyskać z tego portalu. Do innych cennych informacji zaliczyć możemy:

 

 

Nieograniczony dostęp do wielu ważnych informacji sprawia, że styczność z Geoportalem mają tak naprawdę wszystkie osoby przymierzające się do zakupu działki, zwłaszcza, jeśli działka jest kupowana pod kątem konkretnej inwestycji.

 

Jak krok po kroku sprawdzić powierzchnię działki?

 

W pierwszej kolejności odwiedź stronę internetową Geoportal. Teraz należy odnaleźć interesującą działkę. Można to zrobić na dwa sposoby. Możesz ją namierzyć po numerze ewidencyjnym lub adresie lub po prostu wskazać wybraną działkę na mapie. Aby łatwiej odnaleźć interesującą Cię działkę, możesz wskazać konkretny obszar ewidencyjny, na którym jest ona położona. Teraz wystarczy kliknąć w wybraną działkę, aby uzyskać informacje, takie jak: księga wieczysta, powierzchnia działki, TERYT, obręb, województwo, powiat, gmina, a także rodzaj działki. Zmieniając mapy możesz zapoznać się z innymi danymi, np. z ukształtowaniem terenu.

 

Czy rzeczywista powierzchnia działki może być inna?

 

Zdarzają się sytuacje, w których powierzchnia działki podawana w Geoportalu Krajowym jest inna, aniżeli w ewidencji gruntów i budynków. Jakie są tego przyczyny? Być może całkiem niedawno doszło do zmiany granic działki, np. w ramach rozdzielenia i ponownego scalenia działek, a informacje obecne w Geoportalu nie zostały jeszcze zaktualizowane. Jeśli granice działki nie uległy zmianie, wówczas różnica w powierzchni rzeczywistej a powierzchni prawnej może wynikać z aktualizacji działki w ramach postępowania rozgraniczeniowego lub przejścia z systemu parcelowego na działkowy. Po zakupie działki inwestor ma możliwość zatrudnienia geodety, który odnowi znaczniki graniczne, co pozwoli na dokładne wskazanie obszaru działki.

 

Co jeszcze należy sprawdzić poza powierzchnią działki?

 

Przymierzając się do zakupu działki należy zwrócić uwagę na szereg istotnych informacji, a powierzchnia działki to tylko jedna z nich. Na pewno warto zwrócić uwagę na kształt parceli oraz dokładny przebieg granic nieruchomości. Jest to bardzo istotne w kontekście posadowienia budynku na działce. Budynek musi bowiem zachowywać niezbędne odległości od granicy działki. Kolejną istotną kwestią jest ukształtowanie terenu. Dla przykładu, działka położona na skarpie może rodzić pewne trudności i generować większe koszty przy realizacji inwestycji.

 

Niemniej jednak, powierzchnia działki to podstawowy parametr, który jest bardzo istotny w kontekście możliwości zagospodarowania terenu. Dla przykładu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wnosić ograniczenia w postaci maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy lub współczynnika intensywności zabudowy. Wówczas ograniczenia te są związane bezpośrednio z powierzchnią działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.