Akademia Budowlana

Co to jest ściana szczytowa?

Spis treści:

Ze ścianą szczytową spotkamy się w domach zwieńczonych dachem dwuspadowym oraz dachem naczółkowym. Jest to trójkątny fragment ścian położonych prostopadle do kalenicy dachu. Z pozoru może się wydawać, że ściana kolankowa to bardzo prosta konstrukcja, która nie pełni w domu szczególnie istotnych funkcji. W praktyce jednak, jest to bardzo ważny element konstrukcyjny, który odpowiada za prawidłowe przenoszenie obciążeń generowanych przez dach.

 

Ściana szczytowa – co to takiego?

 

Ściana szczytowa jest trójkątnym fragmentem bocznych ścian zewnętrznych położonych prostopadle do kalenicy dachu dwuspadowego. Tego typu ściany posiadają domy parterowe oraz domy z poddaszem użytkowym zwieńczone dwuspadowym dachem. Bardzo ważnym parametrem jest wysokość tych ścian. W przypadku wyższych ścian szczytowych stosowanych w domach z poddaszem bardzo ważne jest prawidłowe wzmocnienie tej konstrukcji. Oddziałują na nią duże obciążenia, które są szczególnie groźne we współczesnych domach, w których na pierwszym miejscu stawia się energooszczędność.

 

Dawniej do budowy domów powszechnie wykorzystywano cegły. To ciężki i solidny materiał, który sam w sobie zapewniał bardzo wysoką wytrzymałość i nośność. We współczesnych domach coraz rzadziej wykorzystuje się cegły. Prym wiodą lżejsze materiały o większych wymiarach, głównie pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, a także bloczki z silikatów wapienno-piaskowych. W tego typu konstrukcjach dużo łatwiej o błędy, które mogą mieć fatalne skutki. Żeby to lepiej zrozumieć, warto najpierw powiedzieć kilka słów o tym, za co odpowiada ściana szczytowa.

 

Jakie funkcje pełni ściana szczytowa?

 

Ściana szczytowa to ściana zewnętrzna, która zabezpiecza wnętrze domu przed warunkami atmosferycznymi. Zadaniem tej ściany jest przejęcie obciążeń zewnętrznych oddziałujących na dach, jak również ciężaru więźby dachowej i przekazanie tych obciążeń do niżej położonych elementów konstrukcyjnych. W domach z poddaszem użytkowym ściana szczytowa pozwala także na wstawienie okien lub portfenetrów w celu doświetlenia wnętrz na poddaszu. Coraz rzadziej na ścianie szczytowej stosuje się tradycyjne balkony – są one dodatkowym obciążeniem ściany, a jednocześnie zwiększają ryzyko mostków termicznych obniżających energooszczędność budynku.

 

W domach parterowych z dwuspadowym dachem ściana szczytowa jest niska, a jej wysokość nie przekracza 3 metrów. Ponadto, w takich domach zwykle stosuje się prostszy typ więźby, a kąt nachylenia dachu nie jest duży. W rezultacie, obciążenia oddziałujące na ścianę szczytową również nie są duże, dzięki czemu konstrukcja nie wymaga dodatkowych wzmocnień. Dużo bardziej problematyczne okazują się natomiast ściany szczytowe w domach z poddaszem użytkowym. Ich wysokość zwykle przekracza 3 metry, a obciążenia na nie oddziałujące są dużo większe. W tej sytuacji ściana szczytowa często potrzebuje dodatkowego wzmocnienia.

 

W jaki sposób można wzmocnić ścianę szczytową?

 

Istnieje kilka technik wzmacniania ścian szczytowych. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie żelbetowych wieńców. Wyróżniamy wieniec stropowy, na którym opierają się ściany szczytowe oraz ściany kolankowe, a także wieniec dachowy układany na ścianach kolankowych oraz na krawędziach ścian szczytowych. Skonstruowana w ten sposób rama usztywnia ściany i stanowi solidne podparcie dla więźby dachowej. W ten sposób budynek jest w stanie znieść nawet bardzo duże obciążenia generowane przez silne i porywiste wiatry. Usztywnieniem takiej ramy mogą być także żelbetowe słupy, które najczęściej wykonuje się wzdłuż krawędzi okien w ścianie szczytowej.

 

Znacznie rzadszym rozwiązaniem, ze względu na ograniczoną swobodę aranżacji wnętrz na poddaszu jest zastosowane wewnętrznej ściany usztywniającej, która jest ustawiona prostopadle do szczytu ściany szczytowej. W przypadku bardzo wysokich ścian szczytowych oraz trudnych warunków klimatycznych w danym regionie (silny wiatr i obfite opady śniegu) można zastosować grubszą warstwę muru ścian zewnętrznych. Oznacza to jednak znaczny wzrost kosztów budowy domu. Najlepszy sposób wybiera architekt na podstawie specyfiki projektu oraz uwarunkowań lokalnych.

 

Potencjalne błędy konstrukcyjne w ścianie szczytowej

 

Dość powszechnym błędem w starych domach było układanie więźby dachowej bezpośrednio na murze. Takie rozwiązanie wynikało z kwestii ekonomicznych, ale również bagatelizowania funkcji, jakie pełni ściana szczytowa. Efektem tego błędu jest gorsza termoizolacja. Duże ilości ciepła uciekają właśnie w miejscach zetknięcia się więźby z murem, a większa wilgotność może z czasem osłabiać więźbę i prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Niewłaściwe wykonanie ścian szczytowych może także prowadzić do ich pękania. Tutaj winowajcą często okazuje się komin. Zmienne temperatury tego elementu powodują pracę komina i jego „rozpychanie”, co stanowi dodatkowe obciążenie oddziałujące na ścianę szczytową. W związku z tym, w kwestii prawidłowej konstrukcji ściany szczytowej zawsze warto zaufać doświadczonemu architektowi.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.