Akademia Budowlana

Załatwianie formalności przy budowie domu

Spis treści:

Budowa domu to dla wielu inwestorów bardzo trudne i stresujące przedsięwzięcie. Zanim jeszcze na placu budowy rozpoczną się jakiekolwiek prace, trzeba zatroszczyć się o szereg formalności, których nie da się uniknąć przygotowując się do budowy domu. Z tego artykułu dowiesz się, na czym właściwie polega załatwianie formalności przy budowie domu, o co dokładnie należy zadbać na etapie przygotowań, a także, ile czasu mogą zająć wszystkie formalności.

 

Formalności związane z zakupem działki budowlanej

 

Jeśli nie posiadasz jeszcze działki, na której planujesz budowę domu, formalności zaczynają się tak naprawdę od zakupu działki. W serwisie Geoportal możesz zapoznać się z najważniejszymi informacjami, takimi jak: powierzchnia działki, przebieg granic, ukształtowanie terenu. Koniecznie sprawdź dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do sieci uzbrojenia. Przed zakupem działki należy sprawdzić jej dokładne przeznaczenie. Takie informacje zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a na obszarach, które nie są objęte planem miejscowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Po sprawdzeniu działki i zyskaniu pewności, że jest to dobra inwestycja pod kątem budowy domu, można przejść do formalności związanych z zakupem. Umowa kupna sprzedaży jest zawierana w obecności notariusza, który przygotuje akt notarialny, na mocy którego staniesz się prawowitym właścicielem działki. Należy także udać się do sądu rejonowego celem dokonania wpisu do księgi wieczystej. Jeśli dana nieruchomość nie posiadała takiej księgi, musisz ją założyć. Po zakupie warto zweryfikować granice działki – jeśli znaki graniczne zostały usunięte lub uszkodzone lub masz podejrzenia, że ktoś je przesunął, wówczas możesz skorzystać z usług geodety, który wytyczy dla Ciebie dokładne granice działki. To do nich trzeba będzie dostosować ogrodzenie swojej parceli.

 

Przygotowania do budowy i prace projektowe

 

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia budowy domu jest uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku obszarów nie objętych planem należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Warto także z dużym wyprzedzeniem złożyć wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Jeśli czas oczekiwania na stałe przyłącze prądu jest bardzo długi, możesz zdecydować się na przyłącze tymczasowe dostarczające prąd budowlany. Można je uzyskać w przeciągu zaledwie kilku tygodni.

 

W powiatowym ośrodku geodezji i kartografii należy uzyskać mapę zasadniczą. Po jej uzyskaniu możemy zatrudnić geodetę, który zajmie się przygotowaniem mapy do celów projektowych. Teraz możesz już zatroszczyć się o projekt architektoniczno-budowlany. Możesz zakupić gotowy projekt i oddać go w ręce architekta w celu adaptacji lub też zamówić projekt indywidualny, który zazwyczaj jest opcją nieco droższą, ale daje gwarancję uzyskania projektu dostosowanego do swoich potrzeb. Po uzyskaniu projektu można rozpocząć formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych

 

W 2023 roku bez pozwolenia można budować domy o powierzchni do 70 m2. W przypadku tych domów wystarczy uproszczona procedura zgłoszenia budowy domu. W przypadku większych domów konieczne jest uzyskanie pozwolenia. W tym celu należy udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletem dokumentów. Na stronie urzędu możesz sprawdzić wszystkie potrzebne dokumenty. Na pewno potrzebujesz trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, a także dokumentu potwierdzającego Twoje prawo do dysponowania działką do celów budowlanych.

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczynają się ostatnie przygotowania. Należy zatrudnić firmę budowlaną (w przypadku generalnego wykonawcy można to zrobić dużo wcześniej), wskazać kierownika budowy, który zapoczątkuje dziennik budowy, zając się ogrodzeniem działki (na czas budowy może to być ogrodzenie tymczasowe), a także wezwać geodetę, który przeprowadzi proces tyczenia budynku. Pozostaje także wskazać dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Formalności przy budowie domu krok po kroku

 

Jak wyglądają wszystkie formalności krok po kroku? Jako iż zakup działki to temat na osobny artykuł, w tym miejscu wymienimy wszystkie czynności już po zakupie działki. Załatwianie formalności przy budowie domu przebiega następująco:

 

I to w zasadzie wszystko. Początkowo może się wydawać, że załatwianie formalności przy budowie domu jest bardzo trudne, ale w praktyce wystarczy jedynie znać kolejność działań i sprawdzić, gdzie można załatwić poszczególne sprawy. Wiele z formalności można w zasadzie załatwić w ciągu jednego dnia, choć na pewno będzie to dzień bardzo intensywny.

 

Ile czasu trwa załatwianie formalności przy budowie domu?

 

Planując rozpoczęcie prac w konkretnym terminie, za formalności trzeba się wziąć dużo wcześniej. Samo oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę w skrajnych sytuacjach może trwać nawet ponad dwa miesiące. Zakładając sprawne i systematyczne działanie, załatwianie formalności przy budowie domu powinno się zamknąć w okresie do 12 tygodni. Jeśli planujesz realizację projektu z generalnym wykonawcą, dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie firmy dużo wcześniej. Firma budowlana New-House w roli generalnego wykonawcy wspiera bowiem inwestora w załatwianiu formalności, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i niepotrzebnych nerwów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.