Akademia Budowlana

Jak ustalić właściciela działki?

Spis treści:

Ustalenie właściciela działki często jest istotne dla osób przygotowujących się do zakupu działki pod kątem konkretnej inwestycji. Tego typu informacje obchodzą także właścicieli działek, którzy chcieliby zakupić przylegające działki niezabudowane. Mamy dobrą wiadomość – ustalenie właściciela działki jest możliwe, choć może wymagać odrobiny czasu i starań. W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów na to, jak ustalić właściciela działki.

 

Czy istnieje możliwość sprawdzenia, kto jest właścicielem działki?

 

Jak najbardziej – jeśli interesuje Cię, kto jest właścicielem działki, masz kilka możliwości, aby to ustalić. Wiedza ta jest potrzebna osobom zainteresowanym zakupem niezabudowanej działki. Być może jesteś właścicielem działki i zależy Ci na uzyskaniu dostępu do drogi publicznej, ale odgradza Cię od niej sąsiednia działka – możesz oczywiście od razu wystąpić z wnioskiem o ustalenie służebności drogi koniecznej, aczkolwiek lepszym rozwiązaniem być może okaże się odkupienie tej działki na własność, zwłaszcza, jeśli jej właściciel nie oczekuje zbyt wygórowanej zapłaty.

 

Właściciela działki można ustalić na co najmniej trzy sposoby: w Ewidencji Gruntów i Budynków, w księdze wieczystej, a także u sąsiadów, ewentualnie w biurze nieruchomości, które pośredniczy w procesie sprzedaży działki. Poniżej omawiamy poszczególne sposoby.

 

Jak uzyskać informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków?

 

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) jest prowadzona przez urzędy w całym kraju. Najpierw należy ustalić urząd właściwy dla lokalizacji wybranej działki ewidencyjnej. Następnie udajemy się do tego urzędu w celu złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Taki wniosek składa się w Wydziale Geodezji i Kartografii obecnym przy każdym urzędzie miasta i starostwie powiatowym. Formularz można wypełnić i złożyć także przez Internet za pośrednictwem ePUAP. Jedynym warunkiem w drodze elektronicznej jest posiadanie profilu zaufanego.

 

Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. Za elektroniczną wersję wypisu należy zapłacić 140 zł, natomiast za wydruk papierowy 150 zł. Wydany dokument zawiera następujące informacje: powierzchnia działki i ukształtowanie terenu, opis rodzaju gruntu, spis i dane dotyczące budynków oraz innych obiektów, dane dotyczące obrębów oraz jednostek ewidencyjnych, informacje o właścicielu działki. Część z tych informacji oferuje także strona internetowa Geoportal, ale tu nie sprawdzimy właściciela działki.

 

Koniec języka za przewodnika

 

Wiemy już, jak ustalić właściciela działki z pomocą Ewidencji Gruntów i Budynków. Wiąże się to jednak z poniesieniem pewnych kosztów, a przecież nie wiemy, czy ostatecznie zdecydujemy się na zakup działki. Nie dziwi zatem fakt, że wiele osób zastanawia się, jak ustalić właściciela działki bez żadnych opłat. No cóż, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli wybrana nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż przez agencję nieruchomości, wówczas informacje na temat właściciela powinni nam udzielić pracownicy tej agencji. A co, jeśli nie wiemy nic na temat danej parceli?

 

Teoretycznie pomóc mogą nam sąsiedzi. Być może wiedzą oni, do kogo należy ten teren i zechcą podzielić się informacjami, które pozwolą skontaktować się z właścicielem. Poszukiwania właściciela na zasadzie: „koniec języka za przewodnika” nie zawsze są skuteczne, ale jeśli nam się uda, uzyskamy dane właściciela bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Jak sprawdzić właściciela w księdze wieczystej?

 

Informacje na temat właściciela gruntu zawiera także księga wieczysta. Numer księgi wieczystej można ustalić na podstawie numeru ewidencyjnego działki, który można sprawdzić w EGiB, ale również na stronie internetowej Geoportal. Problemem jest jednak to, że wgląd do księgi wieczystej mają jedynie osoby posiadające interes prawny. Osoba zainteresowana zakupem działki nie posiada takiego interesu. Jedynym sposobem na przejrzenie księgi wieczystej jest tak naprawdę… zgoda właściciela.

 

Z pozoru brzmi to nieco bezsensownie – jak ustalić właściciela działki w księgach wieczystych, skoro potrzebujemy jego zgody na wgląd w księgi? W praktyce jednak, z perspektywy inwestora przymierzającego się do zakupu działki jest to bardzo ważne. Nie zawsze mamy pewność, że osoba, która podaje się za właściciela gruntu faktycznie nią jest. Być może jest to jedynie współwłaściciel, który nie informuje nas o tym, że dana parcela ma także innych współwłaścicieli. Dlatego należy poprosić o wgląd w księgi wieczyste. Jeśli osoba chcąca sprzedać nieruchomość odmówi nam wglądu, oznacza to ni mniej ni więcej to, że taka osoba ma coś do ukrycia.

 

W jaki sposób można skontaktować się z właścicielem działki?

 

Tu zaczynają się niestety schody. O ile w EGiB można ustalić dane właściciela, o tyle nie uzyskamy tu danych kontaktowych. Są to dane poufne chronione przez RODO. Jeśli chcesz skontaktować się z właścicielem sąsiedniej działki w sprawie ewentualnego zakupu tej parceli, musisz liczyć na to, że któryś z sąsiadów ma kontakt do właściciela terenu. Bez interesu prawnego nie da się bowiem zdobyć kontaktu do właściciela działki drogą urzędową. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pieczę nad nieruchomością trzyma agencja nieruchomości. Wówczas pracownik takiej agencji być może udostępni nam kontakt do prawowitego właściciela terenu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.