Akademia Budowlana

Jak zacząć budowę domu?

Spis treści:

Po czasochłonnych poszukiwaniach inwestorowi udało się w końcu zakupić działkę budowlaną, na której wybuduje on swój wymarzony dom. Od momentu zakupu działki do rozpoczęcia budowy minie jednak sporo czasu, a czas ten trzeba będzie przeznaczyć na liczne formalności. W tym artykule tłumaczymy jak zacząć budowę domu i omawiamy poszczególne etapy przygotowań.

 

Uwarunkowania lokalne

 

Uwarunkowania lokalne w zasadzie należy sprawdzić jeszcze przed zakupem działki budowlanej. To od nich zależy bowiem to, jaki dom będzie można wybudować na działce. Chodzi tu oczywiście o wymagania stawiane nam przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor powinien uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu. Nie wszystkie działki są jednak objęte MPZP. Jeśli wybrana działka nie jest nim objęta, wówczas inwestor musi zdobyć decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te mogą regulować wiele istotnych kwestii, jak chociażby: rodzaj domu, jego powierzchnię, konstrukcję dachu, czy też kolorystykę elementów wykończenia.

 

Formalności związane z uzbrojeniem działki

 

W międzyczasie warto także udać się do lokalnych dostawców konkretnych usług, a mianowicie, do dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy wody, a także do zarządcy sieci kanalizacyjnej. Inwestor już na etapie zakupu działki może sprawdzić, jakie przyłącza będzie można uzyskać w przypadku wybranej działki budowlanej. Na etapie przygotowań trzeba natomiast udać się do poszczególnych dostawców i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Aby rozpocząć budowę domu, inwestor musi zatroszczyć się o prąd. Łatwiej i dużo szybciej można uzyskać tymczasowe przyłącze energetyczne dostarczające prąd budowlany. Jeśli działka posiada już przyłącze do sieci energetycznej, wówczas inwestor musi pamiętać o tym, że na czas budowy domu trzeba zawrzeć z dostawcą umowę właśnie na prąd budowlany. Nie ma bowiem możliwości realizowania prac budowlanych korzystając ze zwykłej taryfy.

 

Skorzystanie z usług geodety i geologa

 

Na etapie przygotowań do rozpoczęcia budowy domu trzeba uzyskać mapę zasadniczą. Gdy już ją posiadamy, należy zatrudnić wykwalifikowanego geodetę, który na podstawie mapy zasadniczej sporządzi mapę do celów projektowych. Jest ona niezbędna do stworzenia projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu działki. Na działce przyda się także geolog lub geotechnik. Zadaniem tego fachowca będzie zrealizowanie badań geotechnicznych gruntu. Badanie to pozwala sprawdzić dokładne warunki wodno-gruntowe, od których zależą wybory konstrukcyjne dokonane przez architekta na etapie projektowania domu.

 

Wybór gotowego projektu lub projekt indywidualny

 

Dysponujesz już ekspertyzą określającą warunki wodno-gruntowe, a także mapą do celów projektowych. Czas na wybór projektu. Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć budowę domu, w kwestii projektu masz dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze z nich polega na skorzystaniu z usług architekta, który sporządzi projekt indywidualny. Taki projekt jest tworzony na podstawie Twoich oczekiwań, uwarunkowań lokalnych oraz specyfiki działki. Drugie rozwiązanie polega na zakupie gotowego projektu z ogólnodostępnego katalogu. Taki katalog jest dostępny także na stronie firmy New House. Mając gotowy projekt także zatrudniasz architekta. Jego zadaniem będzie adaptacja projektu i dostosowanie go do uwarunkowań lokalnych i specyfiki działki.

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu

 

Gdy dysponujesz już projektem budowlanym możesz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu. Wraz z wnioskiem musisz złożyć komplet dokumentów, a mianowicie: trzy egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli działka nie jest objęta MPZP), warunki techniczne dostawy do mediów. Jeśli formalności w Twoim imieniu będzie załatwiał ktoś inny, np. przedstawiciel firmy budowlanej, wówczas komplet dokumentów musi obejmować także pełnomocnictwo. Wniosek składa się w starostwie powiatowym, na terenie którego znajduje się działka. Czas oczekiwania wynosi zwykle do 30 dni, a po wydaniu decyzji musi minąć 14 dni, aż stanie się ona prawomocna.

 

Aktualnie istnieje możliwość budowy domu do 70 m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domu. W takich sytuacjach wystarczy uproszczona procedura, w której składa się zgłoszenie prac budowlanych wraz z kompletem dokumentów. Jeśli w przeciągu 21 dni zgłoszenie nie spotka się ze sprzeciwem ze strony organu administracyjnego, wówczas można przejść do budowy domu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których organ zgłosi sprzeciw, a w przypadku odrzucenia zgłoszenia inwestor będzie musiał się ubiegać o pozwolenie. Coraz częściej mówi się o tym, że w najbliższej przyszłości wszystkie domy będą objęte uproszczoną procedurą ze zgłoszeniem prac.

 

Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu lub w przypadku akceptacji zgłoszenia na Twojej działce mogą rozpocząć się prace budowlane. Wcześniej musisz oczywiście podpisać umowę o prace budowlane z wykonawcą, a także wskazać kierownika budowy. Będzie on odpowiadał za prowadzenie dziennika budowy, a także nadzorował, czy wykonawca prawidłowo realizuje wszystkie prace. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba ogrodzić działkę. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu ogrodzenie tymczasowe. Plac budowy musi także zostać oznaczony tablicą informacyjną. W artykule poświęconemu budowie domu znajdziesz informacje na temat tego, jak wygląda kompleksowa budowa domu w technologii murowanej, na jakie etapy się dzieli, a także, jakie są obowiązki inwestora na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.