Akademia Budowlana

Co to jest antresola? Jakie są jej wady i zalety?

Spis treści:

Antresola to popularne rozwiązanie stosowane chociażby w nowoczesnych stodołach i domach skandynawskich. Jest to alternatywa dla poddasza użytkowego, ale w odróżnieniu od takiego poddasza, antresola nie jest uważana za kondygnację. Jest to część wyodrębniona w górnej części kondygnacji, przeważnie parteru. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co to jest antresola, a także, jakie zalety i wady posiada to rozwiązanie.

 

Czym właściwie jest antresola?

 

Definicję antresoli można odnaleźć w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Zgodnie z tą definicją, antresola jest górną częścią kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym ją stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia. Antresola nie posiada także przegród budowlanych do strony wnętrza, z którego została wydzielona.

 

Po teorii czas na nieco praktyki. Wyobraź sobie nowoczesną stodołę na planie prostokąta. Ściana szczytowa od strony salonu jest przeszklona, a nad strefą dzienną nie znajduje się strop. Jednak za salonem mieszczą się schody, które prowadzą na górną część kondygnacji. Jest ona zabezpieczona balustradą. Można tu zagospodarować strefę do pracy czy bibliotekę. Można także postawić ściany działowe, które wyodrębnią sypialnie. To właśnie antresola, czyli coś w rodzaju niepełnego poddasza użytkowego. Cechą charakterystyczną jest właśnie pustka przestrzenna, którą zwykle pozostawia się nad strefą dzienną celem lepszego doświetlenia tej części domu.

 

Jakie warunki powinna spełniać antresola?

 

Antresolę często określa się potocznie mianem półpiętra. Jest to po prostu wydzielona przestrzeń kondygnacji, zwykle parteru, a jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni kondygnacji, na której się znajduje. Antresola powinna spełniać kilka warunków:

 

Antresolę dość łatwo pomylić z poddaszem, które nie musi spełniać powyższych warunków, a ponadto, zgodnie z przepisami jest ono traktowane jako osobna kondygnacja. Ma to duże znaczenie w kontekście uwarunkowań lokalnych opisanych w MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli dokumenty te dopuszczają na działce budowę domu jednokondygnacyjnego, wówczas możliwa jest budowa domu parterowego z antresolą. Budowa domu z poddaszem jest w tej sytuacji niemożliwa.

 

W jaki sposób buduje się antresolę?

 

Antresolę można wykonać na podobnej zasadzie, co tradycyjny strop monolityczny żelbetowy. To rozwiązanie najczęściej stosuje się w przypadku nowych domów, w których antresola była przewidziana w projekcie budowlanym. Istnieje również możliwość wykonania antresoli w domach już istniejących. Taką konstrukcję tworzą belki zakotwiczone w ścianach nośnych, a także podtrzymujące ją słupy. Belki te mogą być wykonane z litego drewna lub występować w formie kształtowników stalowych. Na antresolę najczęściej prowadzą jednobiegowe schody, a przestrzeń antresoli od strony wnętrza jest zabudowana balustradą. Przy zabudowie podłogi antresoli należy zatroszczyć się o dobrą izolację akustyczną, zwłaszcza, jeśli w antresoli przewidziana jest sypialnia.

 

Zalety wynikające z posiadania antresoli

 

Antresola oferuje duże możliwości aranżacyjne. Przy pustce przestrzennej nad kondygnacją można stworzyć przestrzeń do pracy, bibliotekę lub też strefę do ćwiczeń. Antresola może posiadać ścianki działowe, które pozwolą w wygospodarowaniu dodatkowych sypialni, co zresztą jest powszechnie spotykane w domach zachowanych w stylu skandynawskim. Biorąc pod uwagę, że antresola nie jest traktowana jako osobna kondygnacja, rozwiązanie to można zastosować także na działkach, których uwarunkowania lokalne dopuszczają wyłącznie domy jednokondygnacyjne.

 

Antresola jest dość łatwa w wykonaniu, a ponadto nie wymaga dodatkowych kosztów. Niewielką antresolę o powierzchni do 10 m2 z powodzeniem można wykonać mieszcząc się w kosztach do 2000 zł. To prosty sposób na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni i zyskanie tym samym większych możliwości aranżacyjnych. W domach z antresolą zamiast poddasza można także zastosować duże przeszklenia w ścianie szczytowej, co pozwala na lepsze doświetlenie wszystkich wnętrz w domu.

 

Jakie wady posiada antresola?

 

Antresola nie jest jednak pozbawiona wad. Przede wszystkim, w przypadku wysokich kondygnacji pojawia się problem z optymalnym ociepleniem pomieszczenia. Ciepło naturalnie uchodzi ku górze, co sprawia, że w dolnej części wnętrz, gdzie spędzamy większość czasu, będzie panowała niższa temperatura. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu może być ogrzewanie podłogowe. W antresoli może natomiast pojawić się problem zbyt wysokich temperatur, co jest problematyczne zwłaszcza w sytuacji, gdy mają się tu znaleźć sypialnie. W nowoczesnych domach można jednak skutecznie uporać się z trudnościami typowymi dla antresoli. Minusem są natomiast ograniczenia techniczne, które bezwzględnie musi spełniać antresola.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.