Akademia Budowlana

Śniegołapy – czy warto je zamontować?

Spis treści:

Osuwający się z dachu śnieg stanowi poważne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak również dla domowników. Śnieg osuwa się zwykle w trakcie roztopów, a jego masa jest duża cięższa, aniżeli w przypadku świeżego śniegu. Osuwająca się zmarzlina może zerwać rynny, uszkodzić zaparkowany pod domem samochód, nie mówiąc o zrobieniu krzywdy ludziom lub zwierzętom. Powyższe zagrożenia można jednak wyeliminować stosując odpowiednio dobrane śniegołapy.  

 

Czym są śniegołapy i jakie pełnią funkcje na dachu?

 

Po samej nazwie łatwo się domyślić, do czego właściwie służą śniegołapy. Są to konstrukcje mocowane na dachu, które mają na celu zatrzymać osuwający się śnieg, a także poporcjować go na mniejsze elementy niestwarzające tak dużego zagrożenia. Śniegołapy stosuje się przede wszystkim na stromych dachach dwuspadowych lub czterospadowych. To cenne zabezpieczenie, które zmniejsza ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez śnieg osuwający się z dachu. Śniegołapy chronią przed oberwaniem rynny, a także zabezpieczają mienie oraz zdrowie domowników. Istnieje wiele rodzajów śniegołapów, które bez trudu można dobrać do każdego rodzaju pokrycia.  

 

Najpopularniejsze rodzaje śniegołapów

 

Śniegołapy są fachowo określane barierami przeciwśniegowymi na dach. Istnieje kilka sposobów na zatrzymanie dachu, a wybór zależy w dużej mierze od kąta nachylenia dachu, a także od rodzaju zastosowanego pokrycia. Oto najczęściej stosowane rodzaje śniegołapów:

 

Wybór odpowiednich śniegołapów ma duży wpływ na skuteczność ochrony przeciwśniegowej. Jednocześnie, mają one wpływ na stylistykę dachu. W ofercie producentów można jednak znaleźć różnorodne bariery przeciwśniegowe dedykowane różnym pokryciom dachu.

 

Jak dobrać odpowiednie śniegołapy?

 

Wybór śniegołapów jest uzależniony od geometrii dachu. Najważniejsze czynniki to kąt nachylenia dachu oraz długość połaci w pobliżu krawędzi dachu. Nie bez znaczenia jest również rodzaj pokrycia. Dobrą wiadomością jest to, że producenci pokryć dachowych często oferują swoim klientom rozwiązania systemowe, w których można dobrać także bariery przeciwśniegowe dedykowane konkretnym pokryciom dachowym. Ostatnią z bardzo istotnych kwestii jest natomiast region, w którym znajduje się dom. W Polsce możemy wyróżnić kilka stref śniegowych. W strefach bardziej narażonych na śnieg powinno się stosować systemy o większym zagęszczeniu, których rolą jest nie tylko zatrzymywanie śniegu, ale również jego rozdrabnianie.

 

Na jakich dachach trzeba stosować śniegołapy?

 

W przepisach prawa budowlanego nie ma obowiązku stosowania barier przeciwśniegowych. Jednak w wielu regionach kraju jest to zalecane. Chodzi tu przede o wszystkim o regiony położone w III i IV strefie śniegowe. W strefie III mieści się Pomorze, północna część Mazowsza, Lubelszczyzna, a także Podkarpacie i Małopolska. Z kolei na Suwalszczyźnie znajduje się strefa IV. Śniegołapy powinno się stosować zwłaszcza na stromych dachach, których kąt nachylenia przekracza 40 st. Czynnikiem przemawiającym na rzecz śniegołapów są także połacie o długości przekraczającej 10 metrów.

 

Jak wygląda montaż śniegołapów?

 

Śniegołapy montuje się najczęściej w odległości ok. pół metra od krawędzi dachu. Często stosuje się dwa rzędy barier, a odległość pomiędzy nimi wynosi 40-50 cm. Bariery w dwóch rzędach stosuje się naprzemiennie. Sposób montażu powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia. Należy uważać zwłaszcza z blachą oraz blachodachówką, aby nie uszkodzić warstwy ochronnej, co mogłoby narażać dach na przeciekanie i korozję. Do montażu wykorzystuje się specjalne nity, a w przypadku dachówki są to specjalne skręty. Montażem śniegołapów może zająć się doświadczony dekarz.

 

Ile kosztują śniegołapy?

 

Cena śniegołapów zależy oczywiście od wybranego systemu. W przypadku śniegołapów w formie łezek lub rozbijaczy zapłacimy ok. 5 – 10 zł za pojedynczy element. Jeśli chodzi o drabinki przeciwśniegowe, ich cena mieści się w przedziale od 40 do 80 zł za metr bieżący takiej bariery. Najdroższym rozwiązaniem okazują się śniegołapy rurowe, za które trzeba zapłacić nawet ponad 200 zł za metr bieżący. Montaż śniegołapów kosztuje natomiast ok. 40 – 50 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy dachu. W przypadku większości domów koszt montażu zamknie się w cenie poniżej 1000 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.