Akademia Budowlana

Dach dwuspadowy – wady i zalety

Spis treści:

Dach dwuspadowy to niezwykle prosta, a zarazem funkcjonalna konstrukcja. O właściwościach dachu dwuspadowego w dużej mierze zależy kąt nachylenia, ponieważ to jeden z głównych czynników decydujących o powierzchni pomieszczeń na poddaszu, a także od odporności konstrukcji na poszczególne czynniki atmosferyczne. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak zbudowany jest dach dwuspadowy, a także jakie są jego zalety i wady.

 

Jak zbudowany jest dwuspadowy dach?

 

Dwuspadowy dach posiada dwie połacie połączone ze sobą kalenicą. Kalenica biegnie równolegle do dłuższych ścian budynku – mogą to być zarówno ściany frontowa i tylna jak również ściany boczne. W ten sposób dom z dwuspadowym dachem posiada dwie ściany prostokątne oraz dwie ściany szczytowe położone prostopadle do kalenicy. Podstawą konstrukcji jest więźba dachowa, czyli szkielet, który przenosi obciążenia oddziałujące na dach na niżej położone elementy nośne budynku. Więźbę dachową zazwyczaj wykonuje się z drewna. Istnieje kilka rodzajów więźby, a jej typ dobiera się do specyfiki budynku, głównie do rozpiętości ścian oraz kąta nachylenia dachu.

 

W przypadku dachów dwuspadowych zazwyczaj stosuje się kąt nachylenia od 15 do 50 st. W niektórych regionach stosuje się dachy o większej stromiźnie, nawet powyżej 60 st. Są one dość powszechne w górach, gdzie problemem są obfite opady śniegu, a stromy dach ułatwia regularne osuwanie się śniegu, tak, aby nie obciążał konstrukcji dachu. W domach parterowych ze strychem zwykle stosuje się mały kąt nachylenia ok. 15 – 20 st, natomiast w domach z poddaszem użytkowym standardem są katy nachylenia w przedziale od 30 do 45 stopni. Krawędzie dachu są odpowiednio wyprofilowane, tak, aby odprowadzać wody opadowe do orynnowania. Tradycyjne dachy dwuspadowe posiadają okap wysunięty poza obrys budynku, ale coraz częściej spotykane są także dachy bezokapowe.

 

Znaczenie kąta nachylenia w dwuspadowym dachu

 

Jednym z kluczowych parametrów w domach z dwuspadowym dachem jest właśnie kąt nachylenia dachu. Większy kąt nachylenia oznacza więcej przestrzeni na poddaszu, co jest szczególnie ważne, jeśli ma to być poddasze użytkowe. Ponadto, większa stromizna dachu ułatwia odprowadzanie wód opadowych oraz śniegu. Minusem jest natomiast większa podatność na silny i porywisty wiatr. Z kolei dachy o niskim kącie nachylenia są mnie podatne na wiatr, ale bardziej podatne na obciążenia generowane przez zalegający śnieg, a ponadto ograniczają przestrzeń na poddaszu.

 

Wybór kąta nachylenia zależy zatem od specyfiki budynku. Jeśli jest to dom z poddaszem użytkowym, wówczas stosuje się dachy o kącie nachylenia od 30 do 50 st., a w wyjątkowych sytuacjach nieco większym. Z kolei w domach parterowych ze strychem w zupełności wystarczy kąt nachylenia w przedziale od 25 do 35 st. Kąt nachylenia decyduje także o więźbie dachowej, czyli konstrukcji nośnej dachu. Bardziej strome dachy wymagają dodatkowych wzmocnień, które stabilizują dach i czynią go bardziej odpornym na oddziaływanie wiatru.

 

Jakie zalety posiada dwuspadowy dach?

 

Zacznijmy od korzyści oferowanych przez dach dwuspadowy. Przede wszystkim jest to bardzo prosta konstrukcja, którą wznosi się bardzo szybko. Nieprzypadkowo to właśnie dachy dwuspadowe o standardowych kątach nachylenia są postrzegane za najtańsze, a zarazem najszybsze w budowie. Dach dwuspadowy dobrze odprowadza wody opadowe, a także radzi sobie z zalegającym śniegiem, choć w regionach, gdzie występują obfite opady stosuje się specjalne bariery, płotki i drabinki śniegowe, które mają zwiększyć bezpieczeństwo zsuwania się śniegu z dachu. Dach dwuspadowy o mniejszym kącie nachylenia jest także odporny na działanie wiatru.

 

Zaletą dachów dwuspadowych jest znacznie większa przestrzeń na poddaszu w porównaniu z dachami czterospadowymi. Poza tym, są to domy bardzo praktyczne. Domy na planie prostokąta zwieńczone dwuspadowym dachem są zaliczane do najbardziej energooszczędnych konstrukcji. Tutaj warto przywołać nowoczesne stodoły coraz częściej wybierane przez inwestorów. Ponadto, domy z dachem dwuspadowym posiadają ściany szczytowe, na których można mocować portfenetry lub balkony, które doświetlą wnętrza na poddaszu, bez konieczności stosowania okien dachowych czy lukarn.

 

Jakie są wady dwuspadowego dachu?

 

Dachy dwuspadowe są najbardziej wrażliwe na działanie wiatru, ale tylko w przypadku większego kąta nachylenia. Odporność na wiatr zwiększa się poprzez stosowanie odpowiednio wzmocnionej więźby, która skutecznie rozprowadza poziome obciążenia do niżej położonych elementów nośnych. Dachy dwuspadowe o bardzo dużym kącie nachylenia są zatem dużo droższe w budowie, właśnie ze względu na konieczność stosowania tych wzmocnień. Bardzo strome dachy stosuje się zazwyczaj w regionach narażonych na obfite opady śniegu. Dach dwuspadowy ma również pewne ograniczenia – nie sprawdza się w przypadku nieregularnych brył i dużych rozpiętości pomiędzy ścianami zewnętrznymi. Minusem jest także ograniczona możliwość stosowania instalacji solarnych.

 

W jakich domach dwuspadowy dach sprawdza się najlepiej?

 

Dach dwuspadowy to rozwiązanie, które sprawdza się najlepiej w przypadku domów z poddaszem użytkowym usytuowanych na planie prostokąta, z rozpiętością ścian zewnętrznych nieprzekraczającą 12 metrów. Co więcej, takie domy uchodzą aktualnie za najtańsze i najprostsze w budowie. Ostatnim krzykiem mody w budownictwie są nowoczesne stodoły, czyli domy planie prostokąta zwieńczone dwuspadowym dachem pozbawionym okapu. Są postrzegane jako bardzo funkcjonalne, nowoczesne z wyglądu, a także bardzo energooszczędne. Dach dwuspadowy stosuje się także w przypadku domów parterowych, ale tutaj warto rozważyć również dach czterospadowy, ponieważ może się okazać, że w przypadku domu parterowego to on będzie tańszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.