Akademia Budowlana

Jak działa wentylacja hybrydowa?

Spis treści:

Wentylacja hybrydowa to rozwiązanie chętnie stosowane w domach, które posiadają tradycyjny komin. W takich obiektach wykorzystywany jest naturalny system wentylacji, czyli wentylacja grawitacyjna. Dokładając jednak specjalną nasadę z silnikiem elektrycznym na kominie wentylacyjnym można uzyskać wentylację hybrydową. W tym artykule dowiesz się, czym właściwie jest wentylacja hybrydowa, jak działa oraz jakie oferuje korzyści.

 

Co to jest wentylacja hybrydowa?

 

Wentylacja hybrydowa to połączenie wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną. W przypadku wentylacji grawitacyjnej cyrkulacja powietrza zachodzi na skutek naturalnych różnic w ciśnieniu i temperaturze panujących wewnątrz i na zewnątrz budynku. Powstaje tu tzw. cug, który wypycha zużyte powietrze ku górze i pozwala je zastąpić świeżym powietrzem z zewnątrz. Jednak warunki atmosferyczne nie zawsze są sprzyjające, a wówczas cyrkulacja powietrza jest niezadowalająca. Tymczasem wentylacja mechaniczna działa za sprawą urządzenia zasilanego prądem. Urządzenie odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz i wprowadza do domu świeże powietrze. Poziom cyrkulacji powietrza można dostosować do swoich potrzeb. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej pracy wentylacji mechanicznej jest jednak dostęp do energii elektrycznej.

 

Wentylacja hybrydowa to rozwiązanie, które łączy te dwa systemy w jedną całość. W rezultacie, system wentylacyjny staje się mniej uzależniony od warunków atmosferycznych, a jednocześnie pozwala skutecznie zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do pracy urządzenia. W tym celu na tradycyjny komin wentylacyjny zakłada się specjalną nasadę hybrydową.

 

W jaki sposób działa wentylacja hybrydowa?

 

W sytuacji, gdy wymiana powietrza zachodzi w sposób naturalny za sprawą panujących warunków atmosferycznych, nasada hybrydowa na dachu nie pobiera energii elektrycznej. Urządzenie to zostanie aktywowane w sytuacji, gdy cyrkulacja powietrza stanie się zbyt słaba w odniesieniu do zapotrzebowania budynku. Nasada hybrydowa, nazywana także turbiną, wykorzystuje energię wiatru do wytwarzania podciśnienia w kominie, co pozwala na usuwanie zużytego powietrza. Gdy wiatr jest zbyt słaby, wówczas praca turbiny będzie możliwa za sprawą silnika zasilanego energią elektryczną. Wydajność dobrych turbin wynosi nawet 250 m3/h, dzięki czemu możliwa jest sprawna wentylacja wszystkich pomieszczeń w domu.

 

Czy można sterować pracą wentylacji hybrydowej?

 

Jak najbardziej, istnieją dwa sposoby sterowania wentylacją hybrydową. Pierwszy sposób opiera się na ręcznym ustawieniu prędkości obrotowej nasady na podstawie pomiaru przepływu powietrza przez daną kratkę lub na podstawie danych dostarczonych przez producenta. Popularniejsze są jednak nasady hybrydowe wyposażone w elektroniczne sterowniki. Pozwalają one dostosować tryb pracy turbiny do warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Turbina może brać pod uwagę porę dnia, a także poziom wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach.

 

Jakie korzyści oferuje wentylacja hybrydowa?

 

Wentylacja hybrydowa jest dużo skuteczniejsza od wentylacji grawitacyjnej, ponieważ pozwala uniezależnić system wentylacji od warunków atmosferycznych. Z drugiej strony, system ten jest bardziej energooszczędny w porównaniu z wentylacją mechaniczną, ponieważ zużywa energię tylko wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie zapewniają dostatecznej cyrkulacji powietrza. Montaż nasady hybrydowej jest bardzo prosty także w istniejących już budynkach. Wentylacja hybrydowa działa w sposób dyskretny, a zatem nie musisz obawiać się hałasów generowanych przez silnik urządzenia. Kolejnym plusem jest to, że wentylacja hybrydowa nie jest uzależniona od dostaw prądu, dzięki czemu nagła awaria nie zatrzyma całkowicie pracy systemu wentylacyjnego. 

 

W jakich domach można wykorzystać wentylację hybrydową?

 

Wentylacja hybrydowa jest chętnie wykorzystywana w budynkach, które i tak muszą być wyposażone w komin ze względu na rodzaj zastosowanej instalacji grzewczej. W tym przypadku stosowanie wentylacji mechanicznej jest dużo mniej opłacalne. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie nasady hybrydowej na kominie wentylacyjnym, co pozwoli uzyskać zbliżony rezultat przy znacznie mniejszym nakładzie finansowym. Wentylacje mechaniczne, zwane rekuperacją najczęściej stosuje się w domach bezemisyjnych, które nie wymagają komina do odprowadzania spalin.

 

Wentylacja hybrydowa jest także chętnie wykorzystywana w istniejących już budynkach. Montaż rekuperacji w istniejącym już budynku jest bardzo kosztowny i problematyczny. Natomiast w przypadku wentylacji hybrydowej wystarczy jedynie umieścić na dachu turbinę, co nie wiążę się z dodatkowymi formalnościami czy zezwoleniami. Nasady hybrydowe wyposażone w silnik zasilany energią elektryczną można zakupić w cenie od 800 do 2000 zł. Poszczególne nasady różnić się będą średnicą oraz wydajnością.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.