Akademia Budowlana

Co to jest uziom fundamentowy?

Spis treści:

Uziom fundamentowy to najprostsza forma uziemienia budynku, gwarantująca należytą ochronę przeciwprzepięciową. System ten ma zapewnić bezpieczeństwo domowników podczas takich sytuacji, jak usterka urządzeń elektronicznych, ale też uderzenie pioruna w budynek. Uziom fundamentowy stanowi także ochronę dla sprzętu elektronicznego. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest uziom fundamentowy, jak działa, a także jakie posiada zalety.

 

W jaki sposób zbudowany jest uziom fundamentowy?

 

Uziom fundamentowy to jeden ze sposobów na uziemienie budynku. Ze względu na prostą budowę oraz niski koszt wykonania, jest obecnie najczęściej wybieranym systemem w nowych domach. Ten rodzaj uziomu trzeba przewidzieć już na etapie projektowania domu, jako iż wykonuje się go jeszcze na etapie budowy fundamentów. Możemy wyróżnić uziom fundamentowy naturalny i sztuczny. Uziomem naturalnym mogą być stalowe pręty zbrojeniowe w żelbetowych fundamentach. Z kolei fundament sztuczny to zazwyczaj taśmy, które nie stanowią elementu konstrukcyjnego.

 

Uziomy fundamentowe tworzą zamknięty układ na bazie prostokąta lub kilku prostokątów. Przebiegają przez fundamenty ścian nośnych. Jeśli rozpiętość ścian zewnętrznych jest większa niż 20 metrów, wykonuje się także uziomy fundamentowe pod ścianami wewnętrznymi. Uziom fundamentowy posiada zacisk przyłączeniowy wyprowadzony do wnętrza, w którym ma zostać zainstalowane złącze. Zacisk ten służy do połączenia uziomu z główną szyną uziemiającą.

 

Jakie funkcje pełni uziom fundamentowy?

 

Uziom fundamentowy jest formą uziemienia budynku. Stanowi niezwykle ważny element ochrony przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej. Jego zadaniem jest wyrównywanie potencjałów pomiędzy różnymi instalacjami i metalowymi elementami konstrukcyjni oraz ziemią, obniżenie napięcia względem ziemi oraz napięcia dotykowego w razie uszkodzeń instalacji elektrycznych, a także obniżenie wartości prądu udarowego powstającego w skutek wyładowań atmosferycznych. Reasumując, uziom fundamentowy ma zapewnić domownikom bezpieczeństwo w razie uderzenia pioruna w dom lub w razie awarii domowej sieci energetycznej lub sprzętu do niej podłączonego.

 

Jednocześnie warto wspomnieć o tym, że uziom fundamentowy naturalny w formie prętów zbrojeniowych pełni jednocześnie rolę zbrojenia fundamentu, zapewniając odpowiednią nośność. Wybór pomiędzy uziomem naturalnym i sztucznym zależy w głównej mierze od tego, z jakiego materiału wykonuje się fundamenty oraz czy będą one posiadać zbrojenie. System uziemienia warto także uzupełnić o ogranicznik przepięć. Jest to urządzenie, które zapewni urządzeniom elektrycznym ochronę w przypadku skrajnie niekorzystnych przepięć, np. przy uderzeniu pioruna. Jego obecność może mieć znaczenie w kontekście odszkodowań za straty spowodowane przez burze.

 

Jak powstaje uziom fundamentowy?

 

Ten rodzaj uziemienia stosuje się w nowych budynkach. Trzeba go uwzględnić już w trakcie prac projektowych. Wykonuje podstaw uziomu fundamentowego wykonuje się podczas prac fundamentowych. W przypadku uziomów naturalnych w postaci prętów zbrojeniowych należy zastosować wspornik podtrzymujący uziom w trakcie betonowania fundamentów. Po wykonaniu zamkniętego układu w formie uziomu naturalnego lub sztucznego wykonuje się wyprowadzenia, które posłużą do połączenia z główną szyną. Już na etapie prac deweloperskich elektryk powinien zadbać o montaż niezbędnego osprzętu oraz elementów wchodzących w skład uziemienia. Uziom jest połączony nie tylko z główną szyną wyrównawczą, ale również z piorunochronem obecnym na zewnątrz budynku.

 

Zalety uziomów fundamentowych

 

Uziom fundamentowy to najszybszy, a także najprostszy sposób uziemienia budynku. Co za tym idzie, koszty jego wykonania są niższe, aniżeli w przypadku uziomów szpilkowych czy otokowych, które częściej stosuje się w przypadku istniejących już budynków. Uziom fundamentowy nie wymaga kosztownych materiałów. Można go wykonać nawet z stali nieocynkowanej, o ile zostanie ona zabetonowana w otulinie o grubości przynajmniej 4 cm. Jest to bardzo trwały sposób, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwprzepięciowego na przestrzeni wielu lat. Kolejnym plusem jest to, że uziom fundamentowy jest naprawdę prosty w wykonaniu. Niestety nie da się go zastosować w istniejących już budynkach.

 

Ile kosztuje wykonanie uziomu fundamentowego?

 

Za wykonanie całej instalacji odgromowej bazującej na uziomie fundamentowym trzeba zapłacić ok. 7,500 – 10,000 zł. Kwota ta obejmuje uziom fundamentowy, a także instalację odgromową na dachu wraz z piorunochronem, do którego przyłączony będzie uziom. Jak już mówiliśmy, instalację warto wyposażyć także w ogranicznik przepięć, który może zapewnić większe bezpieczeństwo sprzętom elektronicznym w momencie uderzenia pioruna. Jest to wydatek rzędu ok. 150 – 200 zł. W przypadku uszkodzeń sieci lub sprzętu podczas burzy, ogranicznik przepięć ułatwi także otrzymanie należnego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.