Akademia Budowlana

Ocieplenie stropu – jaki materiał wybrać?

Spis treści:

Ocieplenie stropu wpływa korzystnie na energooszczędność budynku zmniejszając ilość utraconego ciepła, które wędruje ku górze i opuszcza budynek przez konstrukcję dachu. Ponadto, termoizolacja stropu często odpowiada również za jego izolacyjność akustyczną. Bardzo istotną kwestią jest zatem wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego, który zapewni prawidłowe ocieplenie stropu. W tym artykule omówimy najpopularniejsze propozycje.

 

Jakie normy muszą spełniać stropy?

 

Nowe domy muszą spełniać wiele rygorystycznych norm związanych z charakterystyką energetyczną. Jedną z takich norm są maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła (U) przez poszczególne przegrody budynku. Współczynnik ten powinien być jak najniższy, aby ograniczyć utratę ciepła. Aktualnie obowiązujące normy WT 2021 dopuszczają następujące współczynniki przenikania ciepła:

 

O współczynniku przenikania ciepła decyduje w dużej mierze zastosowany materiał termoizolacyjny, który powinien odznaczać się jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła (lambda). Im niższy ten współczynnik, tym cieńsza może być warstwa materiału, która pozwoli uzyskać oczekiwany efekt.

 

Jakie materiały wykorzystuje się do ocieplania stropu?

 

Najczęstszym wyborem przy ocieplaniu stropów jest wełna mineralna. Materiał ten można łatwo rozmieścić w wolnych przestrzeniach, unikając tym samym mostków termicznych. Warto zauważyć, że wełna skalna w przypadku stropów sprawdza się nieco lepiej, aniżeli wełna szklana. Odznacza się bowiem większą wytrzymałością na ściskanie, co w przypadku stropów jest istotnym parametrem. Wełna jest powszechnie wybierana także ze względu na dobrą izolacyjność akustyczną. Wełna mineralna to zdecydowanie najlepszy wybór w przypadku stropów drewnianych.

 

Alternatywą dla wełny mineralnej jest styropian. Zaletą tego materiału jest bez wątpienia lekkość, dzięki czemu nie obciąża dodatkowo konstrukcji. Ciężej jest jednak ułożyć płyty w taki sposób, aby szczelnie wypełnić wszystkie przestrzenie. Dlatego też, coraz popularniejsze jest wdmuchiwanie granulatu styropianu, co pozwala na dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Materiałem podobnym do styropianu, ale uzyskiwanym w nieco inny sposób jest styrodur. Tymi materiałami ociepla się zarówno stropy betonowe, jak i drewniane.

 

Ostatnią propozycją jest pianka poliuretanowa. Ten materiał najczęściej wykorzystuje się do ocieplania poddaszy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pianką ocieplić także stropy. Zaletą tej metody jest najniższy możliwy współczynnik przewodzenia ciepła, jak również to, że pianka świetnie dopasuje się do specyfiki konstrukcji, szczelnie wypełniając wszystkie wolne przestrzenie.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając ocieplenie stropu?

 

Wybierając materiał na ocieplenie stropu należy zwrócić uwagę na jego współczynnik przewodzenia ciepła. Powinien on być jak najniższy, ponieważ w ten sposób można zmniejszyć grubość materiału, który zapewni zgodny z normami współczynnik przenikania ciepła dla stropu. Kolejną kwestią jest wytrzymałość na ściskanie. Materiał wykorzystany przy ociepleniu stropu powinien być odporny na ściskanie i rozrywanie, tak, aby na skutek obciążeń nie doszło do uszkodzeń, w których pojawią się mostki termiczne. Grubość materiału dobiera się także na podstawie parametrów stropu.

 

Jakie zalety oferuje dobrze wykonane ocieplenie stropu?

 

Szczelna warstwa termoizolacyjna w stropie zmniejsza utratę ciepła, które w domu często unosi się ku górze i ucieka właśnie przez dach. Szczególnie istotne jest zatem ocieplenie stropodachów lub stropów pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, np. strychem. To właśnie w przypadku tych konstrukcji ryzyko utraty ciepła jest szczególnie wysokie. Materiał termoizolacyjny wykorzystywany do ocieplenia stropu często służy także do jego wygłuszenia i wyciszenia. Z tego względu do ocieplania stropu doskonale nadaje się wełna mineralna oraz pianka PUR, które odznaczają się szczególnie dobrą izolacyjnością akustyczną. Pod tym względem wymienionym materiałom nieco ustępuje styropian.

 

Od czego zależy wybór materiału na ocieplenie stropu?

 

Wybierając właściwy materiał do ocieplenia stropu na pewno należy uwzględnić to, z jakim stropem mamy do czynienia. Czy jest to stropodach, strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem, czy też strop oddzielający od siebie pomieszczenia ogrzewane. Każdy z tych stropów ma przypisaną inną wartość w normach WT 2021 w kwestii współczynnika przenikania ciepła. Istotną kwestią jest także technologia budowy stropu. Np. w przypadku stropów drewnianych najlepiej sprawdza się wełna mineralna lub pianka PUR, natomiast styropian to rozwiązanie wykorzystywane częściej przy stropach betonowych. Materiał na ocieplenie stropu jest uwzględniony przez architekta już na etapie projektowania domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.