Akademia Budowlana

Co to jest drenaż francuski i jak go wykonać?

Spis treści:

 

Słabo przepuszczalny grunt może być sporym utrudnieniem w prawidłowym zagospodarowaniu działki budowlanej. Woda jest przez długi okres czasu akumulowana w wierzchnich warstwach gruntu, przez co staje się on grząski. Stanowi to zagrożenie dla dróg komunikacyjnych na działce, a także dla obiektów małej architektury. Ogranicza także wybór roślinności. Jednak problem słabo przepuszczalnego gruntu można pokonać, a pomoże w tym drenaż francuski. 

 

 

 

 

Co to jest drenaż francuski?


Drenaż francuski jest systemem odwadniania terenu. Wykorzystuje się w tym celu rów wypełniony kruszywem mineralnym, które otacza się z pomocą geowłókniny. Tak skonstruowany drenaż przechwytuje wodę z wierzchnich warstw gruntu, a następnie przepuszcza do głębiej położonych warstw. Ponadto, drenaż francuski może być wyposażony także w rurę drenarską, która pozwoli na poprowadzenie wody od odbiornika, np. do zbiornika retencyjnego czy kanalizacji deszczowej.

Rury drenarskie znacznie zwiększają pojemność retencyjną i skuteczniej odwadniają teren działki. 
Nazwa drenażu francuskiego najprawdopodobniej pochodzi od nazwiska Henry’ego Frencha, amerykańskiego farmera, który w 1859 roku wydał książkę pt. Drenaż rolniczy. W jednym z rozdziałów opisana była ta technika odwodnienia. Inna teoria głosi, że nazwa to skutek pomyłki i przekręcenia słowa „trench” oznaczającego rów na „french”, czyli francuski. 

 

 

 


W jaki sposób wykonuje się drenaż francuski?


Drenaż francuski wymaga wykopania rowu na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Szerokość takiego rowu zwykle nie przekracza 50 cm. Dno wykłada się geowłókniną. Powinien to być materiał nietkany, igłowany o przepuszczalności dostosowanej do specyfiki drena.

Ponadto musi to być materiał odporny na rozciąganie i przerwanie. Na geowłókninę wysypuje się następnie kruszywo. Musi to być kruszywo mineralne ze skał niereagujących z w wodą i nienasiąkających. Frakcja tego kruszywa zazwyczaj mieści się w przedziale 10/60 mm, ale jeśli zachodzi konieczność uzyskania szybszego przepływu, można wykorzystać frakcję powyżej 60 mm. Do budowy drenażu francuskiego wykorzystuje się najczęściej żwir lub tłuczeń, a frakcja powinna być możliwie jednorodna.

Po wysypaniu kruszywa szczelnie owija się go geowłókniną. 
Drenaż francuski można wykonać z zachowaniem niewielkiego spadku, aczkolwiek nie jest to konieczne, jeśli odbiornik wody znajduje się poniżej. Taki drenaż umożliwia przeniesienie wody w inne miejsce, ale również stanowi naturalną warstwę filtracyjną, przez którą woda przechodzi do głębszych warstw gruntu.

Dla uzyskania większej przepuszczalności i większej pojemności retencyjnej, w środku drenażu, pomiędzy kruszywem, można zastosować rurę drenarską, która będzie odprowadzała wodę do odbiornika, np. do zbiornika retencyjnego. 

 

 

 

 


Zastosowanie drenażu francuskiego w budownictwie


Ten system drenażu został opracowany z myślą o odwadnianiu większych powierzchni gruntu. W ten sposób można odwadniać drogi dojazdowe, podjazdy, pasy startowe, chodniki, a także alejki na naszym ogrodzie.

Istnieje możliwość stworzenia naturalnego chodnika przepuszczalnego wodę bezpośrednio nad drenażem lub utwardzonego chodnika z zachowaniem spadku do krawędzi, pod którą umieszczony jest drenaż. W ten sposób można odwadniać także duże tereny zielone – w tym trawnik przy naszym domu. Drenaż francuski można zastosować także dookoła budynku, w celu szybszego odprowadzania wody, która nie będzie się dzięki temu zbierać w okolicy fundamentów. 

 

 

 


Zalety drenażu francuskiego


Jest to rozwiązanie naturalne i w pełni ekologiczne, a co najważniejsze – tanie. Brak konieczności stosowania rur drenarskich i odbiornika wody znacząco obniżają koszty wykonania takiego drenażu.

W zasadzie wystarczy jedynie geowłóknina oraz odpowiednio dobrane kruszywo. Na powierzchni gruntu nie potrzeba studzienek rewizyjnych, dzięki czemu jest to także rozwiązanie korzystne z punktu widzenia estetyki. Duża powierzchnia styku drenu z otaczającym gruntem sprawia, że do wnętrza dostaje się mniej mikrocząstek, dzięki czemu zmniejsza się problem zamulenia drenu. Jest to rozwiązanie umożliwiające odwadnianie dużych powierzchni. 

 

 

 


Jakie wady posiada drenaż francuski?


Pojemność retencyjna naturalnego drenażu francuskiego ma swoje ograniczenia, co oznacza, że przy bardzo niskiej przepuszczalności gruntu system może być nieskuteczny. W takich sytuacjach stosuje się drenaż francuski wyposażony w rurę drenarską, która umożliwia szybsze odprowadzanie wody w inne obszary gruntu lub do odbiornika wody, np. do zbiornika retencyjnego.

Konieczne jest także umiejętne dobranie frakcji kruszywa pod kątem warunków wodno-gruntowych. A zatem, do prawidłowego wykonania drenażu francuskiego bez wątpienia przydadzą się ekspertyza wykonywana przez geologa na podstawie badań geotechnicznych gruntu. 

 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.