Akademia Budowlana

Co to jest nadproże?

Spis treści:

Nadproże to bardzo ważny element konstrukcyjny zabezpieczający część ściany znajdującą się nad otworem okiennym lub drzwiowym. Jest to również element nośny, który odpowiada za bezpieczne odprowadzanie obciążeń. W niniejszym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest belka nadprożowa, jakie funkcje pełni, a także jakie rodzaje nadproża stosuje się przy budowie domu.

 

Czym jest nadproże i jakie pełni funkcje?

 

Nadproże, a właściwie belka nadprożowa to element konstrukcyjny, który umieszcza się bezpośrednio nad otworem okiennym lub otworem drzwiowym, w taki sposób, aby przenosiło ono obciążenia na boczne elementy ściany. W ten sposób chroni się mur nad otworem okiennym lub drzwiowym przed zawalaniem. Istnieje wiele typów nadproży, które zwykle różnią się przede wszystkim materiałem, z jakiego są wykonane. Nadproża stosuje się przede wszystkim nad oknami i drzwiami w ścianach nośnych, ale często są również niezbędne nad otworami w ścianach działowych. To ważny element nośny, który ma duży wpływ na bezpieczeństwo i trwałość budynku.

 

Rodzaje nadproży stosowane w domach

 

Nadproże powinno być dostosowane do specyfiki budynku. Wybiera je architekt na etapie tworzenia gotowego projektu domu. W razie wprowadzania zmian na etapie adaptacji, projektant może wybrać inne rozwiązanie, które lepiej sprawdzi się przy wybranych rodzajach okien i drzwi. Wyróżniamy różne rodzaje nadproża, które dzielą się przede wszystkim ze względu na materiał, z jakiego są wykonane. Poniżej opisujemy najczęściej wykorzystywane rodzaje nadproży.

 

Nadproża żelbetowe

 

To prosta i sprawdzona konstrukcja, w której nadproże wykonuje się z żelbetu, czyli zbrojonego betonu. Nad otworami okiennymi umieszcza się drewniane szalunki, w których układa się zbrojenie nadproża. Następnie zalewa się je betonem. Szalunki usuwa się po uzyskaniu finalnego kształtu nadproża. Nadproża żelbetowe muszą zostać zaizolowane od zewnętrznej strony, aby zapobiec mostkom termicznym. To bardzo trwała konstrukcja, wytrzymała na ściskanie i odporna na czynniki atmosferyczne. Nadproże to wymaga jednak zastosowania przerw technologicznych na schnięcie i wiązanie betonu celem uzyskania wytrzymałego elementu nośnego.

 

Nadproża stalowe

 

W nowoczesnych domach energooszczędnych powszechnie stosuje się duże okna, które po pierwsze wpuszczają więcej światła dziennego, a po drugie pozwalają lepiej wykorzystać energię elektryczną. W przypadku okien o bardzo dużej rozpiętości, zastosowanie nadproża żelbetowego nie wchodzi w grę, głównie ze względu na bardzo dużą wagę. W takich miejscach stosuje się nadprożowe belki stalowe. Są one dobrym rozwiązaniem w przypadku otworów okiennych, których szerokość przekracza 2,5 metra. Są nieodzowne przy przeszklonych elewacjach.

 

Nadproża z cegły

 

W praktyce są to nadproża ceglano-żelbetowe, z którymi można się spotkać w starych budynkach wybudowanych właśnie z cegły. W środku znajduje się żelbetowy rdzeń, a wokół niego układa się dodatkowo cegły pełne. Po związaniu konstrukcji rozbiera się drewniane szalunki. Nadproże z cegły jest dużo droższe, ale również bardziej wytrzymałe i zapewniające lepszą termoizolację. Współcześnie jest to jednak dość rzadko spotykane rozwiązanie.

 

Nadproża drewniane

 

W technologii szkieletowej oraz z bali, gdzie ściany zewnętrzne wykonuje się z drewna, nadproża powinny być stosunkowo lekkie. Można tu zastosować nadproża drewniane w formie prostej belki o przekroju prostokąta lub kwadratu. Zazwyczaj wykorzystuje się drewno klejone, drewniane kratownice lub drewniane belki dwuteownikowe. Nadproża drewniane muszą zostać dokładnie zabezpieczone przed wilgocią. Wykonane w prawidłowy sposób odznaczają się dużą wytrzymałością i mogą wywiązywać się ze swoich funkcji przez wiele lat.

 

Nadproża prefabrykowane

 

Przy budowie nowych domów coraz częściej stosuje się rozwiązania, które mają na celu usprawnić budowę domu. Jednym z takich rozwiązań są właśnie nadproża prefabrykowane. Są to fabrycznie zbrojone belki wykonane z betonu zwykłego, komórkowego, ewentualnie keramzytobetonu. Wykorzystuje się belki S do nadproży nieobciążonych stropem oraz belki N do nadproży obciążonych stropem. Z kolei belki D służą do ścian działowych. Nadproża prefabrykowane są gotowe do montażu i nie wymagają przerw technologicznych, co pozwala skrócić czas budowy nawet o kilka tygodni.

 

Nadproża strunobetonowe

 

W nadprożach strunobetonowych wprowadza się zbrojenie czynne, które generuje siły wewnętrzne przeciwdziałające odkształceniom i rysom na skutek obciążeń zewnętrznych. Jest to nadproże aktywnie rozkładające na boki obciążenia generowane przez budynek. Jest produkowane z wysokiej jakości betonu odznaczającego się wysoką wytrzymałością na ściskanie. Dzięki temu może być stosowane nawet przy dużych otworach stosowanych np. pod bramę garażową.

 

W jaki sposób wykonuje się nadproże?

 

Tradycyjne nadproża wykonuje się po wymurowaniu ścian i dotarciu do górnej krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. W przypadku żelbetowych nadproży montuje się najpierw drewniane szalunki, w których następnie umieszcza się pręty zbrojeniowe, a następnie zalewa je żelbetonem. Należy odczekać kilka tygodni na związanie betonu i uzyskanie trwałej konstrukcji, po czym rozbiera się szalunek i można przejść do wykonania górnej części muru nad nadprożem.

 

Jak już mówiliśmy, w nowych domach często stosuje się jednak technologie, które pozwalają skrócić czas budowy domu poprzez fakt, że nie wymagają one przerw technologicznych na schnięcie i wiązanie betonu. Stosuje się zatem gotowe elementy, takie jak prefabrykowane belki żelbetowe, nadproża strunobetonowe czy też belki stalowe. Rodzaj nadproża musi być dobrany do specyfiki budynku, rodzaju okien i rozpiętości otworów. To odpowiedzialne zadanie należące do architekta.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.