Akademia Budowlana

Drenaż działki gliniastej. Kiedy jest konieczny?

Spis treści:

Glina jako grunt działki budowlanej ma swoje mocne strony, ale ma również wady. Z jednej strony jest to materiał spoisty i stabilny, na którym łatwiej jest wznieść fundamenty. Z drugiej jednak strony, glina to materiał słabo przepuszczalny, przez który bardzo wolno przechodzą wody opadowe i wody roztopowe. Stanowi to zagrożenie dla fundamentów budynku i grozi podmywaniem elementów osadzonych na gruncie. Aby temu zapobiec, wykonuje się drenaż działki gliniastej.

 

Czym charakteryzuje się gleba gliniasta?

 

Działki gliniaste są bardzo wymagające i często oznaczają wyższe koszty budowy domu. Glina jest bowiem glebą o bardzo niskiej przepuszczalności. Na skutek wilgoci tworzy zwartą skorupę, która zatrzymuje wody opadowe i roztopowe. Po intensywnych opadach deszczu, wody opadowe mogą przenikać do głębszych warstw gruntu tygodniami. Tymczasem zalegająca wilgoć stanowi zagrożenie dla fundamentów budynku, a także niekorzystnie wpływa na wiele gatunków roślin. Wilgotna gleba gliniasta znacznie utrudnia także wykonanie robót budowlanych w okresie wiosennym i jesiennym.

 

Niemniej jednak, działka gliniasta ma także pewne zalety. Jest to grunt spoisty i stabilny, dzięki czemu nie występuje ryzyko osiadania gruntu pod wpływem obciążeń generowanych przez budynek. Ponadto, prawidłowo wykonany drenaż działki gliniastej pozwala poradzić sobie z trudnościami związanymi ze słabą przepuszczalnością. Dlatego, choć działki gliniaste są uważane za problematyczne, budowa domu na ich terenie jest jak najbardziej możliwa. 

 

Jak sprawdzić warunki wodno-gruntowe na działce?

 

Przed przystąpieniem do adaptacji projektu warto przeprowadzić badania geologiczne, które pozwolą sprawdzić warunki wodno-gruntowe na działce. Należy sprawdzić spoistość gruntu, jego solidność, przepuszczalność, głębokość strefy przymarzania, a także poziom wód gruntowych. To wszystko może mieć duży wpływ na wybór konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych, zwłaszcza fundamentów. Badania geologiczne to koszt rzędu 1500 – 3000 zł, ale ekspertyza uzyskana w wyniku takich badań znacznie ułatwi wzniesienie trwałego i komfortowego domu na lata.

 

Dlaczego drenaż działki gliniastej jest potrzebny?

 

Glina skutecznie zatrzymuje wody opadowe i roztopowe, które oddziałują na fundamenty budynku. To z czasem może obniżyć ich konstrukcję. W przypadku domów z podpiwniczeniem pojawia się także problem związany z wysokim zawilgoceniem piwnicy, co sprzyja rozwojowi pleśni. Zalegające wody opadowe i roztopowe sprawiają, że grunt jest podmokły, a chodzenie po nim sprawia duże trudności. Z takimi warunkami nie poradzą sobie także rośliny, które nie tolerują wysokiej wilgotności. Do tego dochodzi ryzyko podmywania podjazdów, alejek, ścieżek, tarasu oraz innych elementów osadzonych na gruncie. To sprawia, że drenaż działki gliniastej często okazuje się po prostu niezbędny.

 

Metody na odwodnienie ogrodu

 

Najpopularniejszym, a zarazem najtańszym sposobem jest drenaż powierzchniowy polegający na usunięciu górnej, nieprzepuszczalnej warstwy ziemi i zastąpieniu go materiałem drenującym o dużej przepuszczalności, takim jak: żwir, piasek czy keramzyt. Grubość tej warstwy powinna wynosić ok. 20 -40 cm. Grunt macierzysty jest odizolowany od warstwy drenującej geowłókniną. Drenaż powierzchniowy sprawdza się przy aranżowaniu ogrodu, a także przy odwodnieniu chodników. Jest jednak mało efektywny, jeśli chodzi o ochronę budynku.

 

Drenaż podziemny składa się natomiast z rur drenarskich i studzienek osadzanych pod powierzchnią gruntu. Ich zadaniem jest zbieranie zalegającej wody i odprowadzanie jej do specjalnego zbiornika, którym może być rów melioracyjny, staw, oczko wodne, studnia chłonna czy zbiornik retencyjny. Wodę można odprowadzać także do kanalizacji deszczowej, ale wymaga to uzyskania pozwolenia. Rury drenarskie są montowane w zagłębieniach wypełnionych żwirem lub piaskiem na głębokości od 40 do 70 cm. Przykładem tej instalacji jest drenaż opaskowy stosowany dookoła fundamentów.

 

Do odwadniania nawierzchni ogrodowych, podjazdów, chodników lub alejek stosuje się także odwodnienie liniowe. Są to kratki umieszczone na powierzchni gruntu, które pozwalają odprowadzić wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjnego lub kanalizacji. Aby system ten był efektywny, powierzchnie powinny być lekko nachylone w kierunku kratek.

 

Czym jest drenaż opaskowy?

 

Drenaż opaskowy to rozwiązanie, które stosuje się w przypadku nieprzepuszczalnych gruntów. Aby ochronić fundamenty budynku przed oddziaływaniem wilgoci stosuje się specjalny system podziemnych rur drenarskich, które mają na celu przechwytywać wodę, a następnie odprowadzać ją do zbiornika retencyjnego lub do kanalizacji. W ten sposób można zapobiec niszczeniu fundamentów na skutek wilgoci. Drenaż opaskowy to właśnie system drenażu podziemnego. Składa się z rur drenarskich osadzonych na głębokości 40 – 70 cm i otoczonych przepuszczalnym materiałem, a także ze studzienek, które mają odprowadzać wodę z powierzchni gruntu do rur drenarskich.

 

Jak zagospodarować ogród na działce gliniastej?

 

Działka gliniasta może uprzykrzyć życie osobom marzącym o pięknym i zadbanym ogrodzie. Zalegająca woda opadowa i roztopowa czyni grunt podmokłym i miękkim. Jest to środowisko, w którym wiele gatunków roślin po prostu sobie nie poradzi. Naturalnym sposobem walki z tego typu glebą jest zastosowanie roślin, które preferują bardzo wilgotne stanowiska i mają zdolność do absorpcji wody. Sprawdzą się tutaj: magnolie, bez, kaliny, wierzby, olchy, dęby błotne, ciemierniki.

 

Istnieje także wiele praktycznych rozwiązań, które pozwalają uporać się z nieprzepuszczalną glebą. Można stosować podwyższone rabaty wypełnione przepuszczalnym gruntem, rośliny w dużych donicach, nawierzchnie ażurowe, które wspomagają odprowadzanie wody, a także wspomniany już powierzchniowy drenaż działki gliniastej. Choć oznacza to dodatkowe koszty, to pozwoli na stworzenie wymarzonego ogrodu także na wymagającej działce gliniastej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.