Akademia Budowlana

Działka inwestycyjna. Co warto wiedzieć na jej temat?

Spis treści:

Działki inwestycyjne są przeznaczone pod budowę obiektów usługowych, handlowych, a także obiektów użyteczności publicznej. Do tej grupy zaliczają się także działki przemysłowe, na których możliwa będzie produkcja, w tym procesy uciążliwe, np. ze względu na hałas. Dlatego też, działki inwestycyjne dzielą się na usługowe oraz przemysłowe. O przeznaczeniu działki budowlanej decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. 
 

 

 

 

Czym jest działka inwestycyjna?

 


Działki inwestycyjne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej gminy oraz miasta. Stanowią nierozerwalne uzupełnienie dla działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową. Czego potrzebują mieszkańcy każdego osiedla? Sklepu, zakładu fryzjerskiego, apteki, przychodni i temu podobnych obiektów użyteczności publicznej. To właśnie działki inwestycyjne pozwalają na wybudowanie budynku, który będzie wykorzystywany do takich celów. W skrócie, działka inwestycyjna to działka przeznaczona pod zabudowę służącą do świadczenia wszelkiego rodzaju usług i handlu.  

 

 

 


Rodzaje działek inwestycyjnych

 


Działki inwestycyjne możemy podzielić na dwie grupy, a mianowicie na: usługowe oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę, jak różne mogą być zastosowania działki inwestycyjnej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza podkategorie. I tak dla terenów usługowych (oznaczonych w planie kolorem czerwonym) możemy wyróżnić następujące podgrupy: 


UC – tereny usług komercyjnych, na których mogą funkcjonować: sklepy, punkty gastronomii, instytucje finansowe oraz inne obiekty usługowe, 


US – tereny sportu i rekreacji pod boiska, korty tenisowe i hale sportowe, 


UP – tereny usług publicznych, na których mogą funkcjonować placówki oświaty, placówki służby zdrowia, opieki społecznej, nauki, administracji czy też obiekty sakralne.  


U (szary teren z czerwoną obwódką) – są to tereny usług na działkach wydzielonych z zielenią towarzyszącą niemniejszą niż 60% powierzchni działki. 

 

 


Jeśli chodzi o działki przemysłowe pod wytwórczość i składowanie, są one oznaczone w MPZP kolorem fioletowym. Możemy tu wyodrębnić następujące podgrupy:


PP – tereny działalności produkcyjnej (zakłady przemysłowe, produkcja budowlana),


PS – tereny składowania i magazynowania,


PE – tereny eksploatacji powierzchniowej (np. kamieniołom, odkrywka),


P – tereny wytwórczości i składowania na działkach wydzielonych zielenią towarzyszącą niemniejszą niż 60% powierzchni działki. 


O ile działki usługowe zazwyczaj są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie działek pod zabudowę mieszkaniową, o tyle działki przemysłowe, ze względu na swój możliwy uciążliwy charakter zazwyczaj są usytuowane z dala od budownictwa mieszkalnego. 

 

 

 


Czy na działce inwestycyjnej można wybudować dom?

 


Co do zasady, o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza takiej opcji, wówczas nie, budowa domu na działce usługowej nie jest możliwa. Jednakże MPZP dopuszcza istnienie działki mieszkaniowo-usługowej, na której wybudowany jest budynek służący zarówno jako dom mieszkalny właściciela, jak również budynek wykorzystywany w celu świadczenia usług. Weźmy chociażby osiedlowe sklepy, które zazwyczaj stanowią całość z budynkiem mieszkalnym. Istnieje zatem możliwość nadania działce budowlano-usługowej funkcji mieszkalnej, a polega to na nadaniu funkcji wiodącej wraz z dopuszczeniem innych zastosowań terenu. W takich sytuacjach, pełnione funkcje nie mogą się wykluczać, a jeśli funkcją wiodącą jest działka usługowa, wówczas nie będzie możliwości wybudowania tu samodzielnego budynku mieszkalnego. 

 

 


Kto może zakupić działkę inwestycyjną?

 


Działkę inwestycyjną może zakupić zarówno osoba prywatna, jak również przedsiębiorca. Zakup działki nie jest jeszcze wiążący z budową obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Osoba prywatna może zatem kupić taką działkę mając dopiero plany o założeniu działalności gospodarczej. Takimi działkami powinny się interesować osoby faktycznie zainteresowane świadczeniem określonych usług lub handlu. Zakup działki inwestycyjną z myślą o budowie samodzielnego domu jednorodzinnego to zła decyzja. Należy pamiętać, że tego typu działce można jedynie ustanowić funkcję mieszkalną, ale przewodnią funkcją wciąż będzie przeznaczenie zgodne z MPZP. 

 

 

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki inwestycyjnej?

 


Decydując się na zakup działki inwestycyjnej zwracamy uwagę na nieco inne kwestie, aniżeli przy zakupie działki budowlanej pod kątem budowy domu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dokładne przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby upewnić się, że działka pozwoli na budowę obiektu i wykorzystywanie go w celach zgodnych z naszymi indywidualnymi planami. Na pewno warto również gruntownie przestudiować lokalizację, aby sprawdzić, czy zakładanie określonej działalności na danym terenie jest opłacalnym pomysłem. Do tego dochodzi oczywiście sprawdzenie księgi wieczystej, zapoznanie się z dokładnym ukształtowaniem terenu, jak również wielkość działki. Pamiętajmy, że klasyczne działki usługowe (U) muszą posiadać przynajmniej 60% zieleni towarzyszącej. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.