Akademia Budowlana

Co to jest suterena i czym różni się od piwnicy?

Spis treści:

Suterena większości z nas kojarzy się jako część mieszkalna mieszcząca się w kondygnacji położonej poniżej gruntu. W praktyce, prawo budowlane nieco inaczej podchodzi do różnic pomiędzy sutereną, a piwnicą. Jak się okazuje, decydującą okazuje się wysokość, na jakiej położona jest podłoga tej kondygnacji podziemnej. W tym artykule omówimy różnice pomiędzy piwnicą a sutereną, a ponadto powiemy kilka słów o możliwych aranżacjach sutereny. 

 

Czy suterena i piwnica to to samo?

 

Piwnicę i suterenę łączy to, że są to kondygnacje podziemne. Prawo budowlane rozróżnia te dwa pojęcia, a decydującym czynnikiem jest wysokość podłogi. Tak czy inaczej, podziemna kondygnacja to świetny sposób na uzyskanie dodatkowej przestrzeni w budynku o określonej powierzchni zabudowy. O ile piwnica zazwyczaj jest przeznaczana na garaż, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze, o tyle sutenera często jest wykorzystywana jako dodatkowa powierzchnia do celów mieszkalnych lub warsztat, który można doświetlić z pomocą światła dziennego. W związku z tym, nie powinniśmy stosować pojęć piwnica i suterena naprzemiennie, jako iż w świetle prawa budowlane są to dwa odrębne pojęcia, a ponadto, zachodzą różnice w zastosowaniu tych powierzchni.

 

Czym w świetle prawa jest suterena?

 

Czas na definicje prawne. Zacznijmy od tego, jak w świetle prawa budowlanego należy definiować suterenę. Jest to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca przynajmniej jedno pomieszczenie, w której poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu projektowanego, lecz od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9m poniżej terenu. A nieco przystępniejszym językiem: jeśli w kondygnacji podziemnej znajduje się chociaż jedno pomieszczenie z oknem, w którym podłoga jest położona mniej niż 0,9 metra od poziomu terenu, wówczas takie pomieszczenie możemy określić właśnie jako suterenę.

 

Czym różni się suterena od piwnicy?

 

Piwnica to kondygnacja podziemna lub część kondygnacji nadziemnej, w których poziom podłogi co najmniej jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu. W dużym uproszczeniu możemy zatem stwierdzić, że każda sutenera jest piwnicą, ale nie każda piwnica jest sutereną. Kluczowym czynnikiem jest właśnie granica 90cm od podłogi kondygnacji do terenu. Ma to również związek z konkretnym zastosowaniem dostępnej powierzchni. O ile sutenera z powodzeniem może być przeznaczona na część mieszkalną, o tyle w przypadku piwnicy jest to znacznie trudniejsze.

 

Podsumowując, sutereną określany pomieszczenie lub kondygnację, w której podłoga jest położona nie więcej niż 0,9 metra od linii gruntu, a ponadto, pomieszczenie to posiada okno. Jeśli pomieszczenie nie posiada okna lub podłoga jest położona niżej niż wspomniane 0,9 metra, wówczas w świetle prawa budowlanego jest to piwnica.

 

Jakie warunki powinna spełniać suterena na cele mieszkalne?

 

Suterena zapewnia domownikom dodatkową powierzchnię, którą można wykorzystać z większą swobodą w odróżnieniu od piwnicy. Jako iż obowiązkowym elementem sutereny jest okno, mamy tu chociaż odrobinę światła dziennego potrzebnego ku temu, aby stworzyć tu część mieszkalną. Inwestorzy, którzy poważnie myślą o wynajmowaniu niektórych pomieszczeń w swoim domu śmiało mogą pomyśleć o urządzeniu pokojów w suterenie, choć w takiej sytuacji należy oczywiście pamiętać o tym, że takie wnętrza są wynajmowane po niższych cenach.

 

W suterenie można także stworzyć pokój rekreacyjny, pokój telewizyjny, pokój sportowy lub inne wnętrze użytkowe. Poza oknem i minimalną wysokością podłogi, suterena na cele mieszkalne musi spełniać więcej wymogów. Takie wnętrze powinno zostać wyposażone w grzejnik. Konieczne jest także doprowadzenie sieci elektrycznej oraz oświetlenia. Jeśli natomiast planujemy w suterenie łazienkę, toaletę lub pralnię, wówczas konieczne jest również doprowadzenie przyłączy W-K. To właśnie zastosowanie sutereny predysponuje dodatkowe wymagania.

 

Czy warto wybrać dom z sutereną?

 

Działka budowlana, na której planujesz budowę domu, może być objęta licznymi warunkami zabudowy. Jednym z nich jest wskaźnik powierzchni zabudowy. Być może ze względu na lokalizację i powierzchnię działki, w grę nie wchodzi budowa dużego domu. Wciąż możesz jednak postawić praktyczny dom z poddaszem lub dom piętrowy wyposażony w podpiwniczenie, w którym zaaranżowana zostanie suterena. To dość prosty sposób, który pozwala pozyskać dodatkową powierzchnię użytkowa domu bez zwiększania powierzchni zabudowy.

 

Jest to zatem ciekawe rozwiązanie dla inwestorów dysponujących mniejszą działką budowlaną. Na stronie firmy budowlanej New House dostępne są gotowe projekty domów, wśród których nie brakuje również nowoczesnych domów z sutereną. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że każdy gotowy projekt domu można dostosować do swoich indywidualnych oczekiwań w trakcie adaptacji projektu. Chcąc stworzyć suterenę, inwestor powinien pamiętać o wysokości podłogi (nie niżej niż 90 cm od linii terenu) oraz o tym, aby taką kondygnację lub pomieszczenie wyposażyć w przynajmniej jedno okno.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.