Akademia Budowlana

Jak zabezpieczyć wykop na placu budowy?

Spis treści:

Prace ziemne stwarzają pewne zagrożenia dla robotników, zwłaszcza na etapie osadzania fundamentów w głębszym wykopie. Aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz komfort pracy, wykopy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, zarówno przed czynnikami atmosferycznymi, jak również przed osuwającym się gruntem. Jakie są najpopularniejsze sposoby na zabezpieczenie głębszych wykopów na placu budowy?

 

Badania geotechniczne przed rozpoczęciem budowy domu

 

Pierwszym krokiem po zakupie działki budowlanej (a czasami nawet przed zakupem) powinny być specjalistyczne badania geotechniczne, które powiedzą nam więcej o specyfice gruntu, na którym budowany będzie nasz dom. Niestabilne i niespoiste gruntu wymagają nieco innych technik osadzania fundamentów, a czasem dodatkowe podparcia w formie betonowych studni lub pali. Kolejną istotną informacją jest głębokość strefy przymarzania oraz poziom wód gruntowych. Badanie geotechniczne wykonuje się w ciągu jednego dnia, a przez 2-3 tygodnie czekamy na ekspertyzę.

 

Chociaż badanie geotechniczne gruntu nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy budowlane, każdy inwestor powinien się na nie zdecydować. To jedyny sposób, aby uzyskać pewność, że fundamenty zostaną położone w prawidłowy sposób i wpłyną na wytrzymałość budynku. W artykule o posadowieniu w trudnych warunkach (https://new-house.com.pl/posadowienie-w-trudnych-warunkach) możesz dowiedzieć się więcej o technikach, które pozwalają nam pokonać przeciwności, takie jak niestabilny grunt czy wysoki poziom wód gruntowych.

 

 

 

Kiedy należy rozpocząć roboty ziemne?

 

Prace ziemne mogą być prowadzone w bezdeszczowe dni, gdy temperatura powietrza wynosi przynajmniej kilka stopni Celsjusza. Takich prac nie wykonamy zatem zimą. Rozpoczynanie prac późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną jest ryzykowne, bo ewentualne przymrozki oraz opady śniegu mogą zniweczyć wykonane prace i nastręczyć nam dodatkowych kosztów. W związku z tym, roboty ziemne rozpoczyna się zazwyczaj w okresie od marca do września. W naszym artykule o budowie domu (https://new-house.com.pl/budowa-domu) znajdziesz wiele ciekawych informacji związanych z poszczególnymi etapami realizacji projektu w technologii murowanej.

 

BHP na placu budowy w trakcie prac ziemnych

 

Wykopy powinny być zabezpieczone prowizorycznymi barierami, które zapobiegają przypadkowemu wpadnięciu do wykopu. Jeśli teren prac nie jest ogrodzony, wówczas konieczne staje się rozmieszczenie barier ochronnych z czerwonymi odblaskami. Ponadto, jeśli wykop jest głębszy niż 1 metr, konieczne staje się wykonanie bezpiecznego zejścia. Takie prace leżą w gestii kierownika budowy, który bierze odpowiedzialność za robotników pracujących w wykopie. W przypadku nieogrodzonych działek wskazane jest umieszczenie znaków informacyjnych i otoczenie terenu przynajmniej taśmą.

 

Jak zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się ziemi?

 

Bardzo istotną kwestią jest zabezpieczenie wykopu przed usuwaniem się ścian. Można to zrobić na wiele sposobów: skarpowanie, rozparcie, deskowanie czy chociażby podparcie. Wybór optymalnej metody zależy oczywiście od rodzaju gruntu oraz od rodzaju wykopu. Takie zabezpieczania umożliwiają wykonywanie pracy w wykopie w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Zwłaszcza w przypadku szerokoprzestrzennych i głębokich wykopów ochrona przed osuwaniem się gruntu jest bardzo istotna.

 

Skutecznym sposobem na ustabilizowanie ziemi w wykopie może być szalunek. Wyróżniamy szalunek lekki, średni oraz ciężki w zależności od całkowitej masy fundamentów układanych w wykopie. W ten sposób zabezpieczamy grunt przed obciążeniami wynikającymi z osadzaniem ciężkich elementów. Jeśli chodzi o ściany wykopu, tutaj można zastosować technikę deskowania. Do najpopularniejszych typów ochrony zaliczymy ściankę berlińską, ściany z kolumn, palisadę lub ścianki szczelinowe. Na wybór odpowiedniego rozwiązania ma wpływ nie tylko rodzaj gruntu, ale również sąsiednia zabudowa oraz poziom wód gruntowych.

 

Jak chronić wykop przed opadami deszczu?

 

Wykop powinien być dobrze chroniony także przed czynnikami atmosferycznymi. Prace nie mogą być wykonywane w deszczu, a jeśli prognozy zapowiadają załamanie się pogody, wówczas konieczne jest zastosowanie systemów, które ochronią wykop przed opadami. Czasami wystarczy rozłożenie plandeki i umocnienie jej cegłami lub innym ciężkim materiałem. Jeśli prace są prowadzone na gruntach spoistych, np. glinie, zaleca się stosowanie ciężkiego sprzętu, który pozwoli przyspieszyć prace budowlane i jak najszybciej zamknąć etap robót ziemnych.

 

Jeśli pogoda nas zaskoczy w trakcie prac i dostanie się do wykopu, konieczne jest jak najszybsze wypompowanie i odczekanie na to, aż ziemia całkowicie wyschnie. Wszelkie błędy popełnione na etapie zabezpieczania wykopu mogą odbić się na wytrzymałości fundamentów w perspektywie lat. Jeśli w trakcie osadzania fundamentów pojawią się przymrozki, wykop i konstrukcję fundamentów należy zabezpieczyć matami ociepleniowymi. Głębokość osadzania fundamentów w dużej mierze zależy od głębokości, na jakiej znajduje się strefa przemarzania. Ławy fundamentowe powinny znaleźć się przynajmniej kilkanaście centymetrów poniżej tej strefy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.